Šest laži koje sotona želi da povjerujete

laž

Otkad su Adam i Eva kušali zamamni plod Edenskog vrta, laž se uvukla u čovječanstvo i napastuje nas otac laži. Sotonini napori da iskrivi istinu i njegovi pokušaji da nas uvjeri da dovedemo u pitanje Božju riječ nisu prestali, a tako ne bi trebao prestati ni naš trud u borbi protiv njega.

Rečeno je kako će đavao iskoristiti 99% istine kako bi pomoću nje prodao jednu laž. Ovo je istina jer on ne može stvarati što mu ostavlja jedino mogućnost da izvrće ono što je već stvoreno. On je majstor te moramo biti na oprezu. Poslanica Efežanima 6,11 govori:

„Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim.“

Navodimo šest laži koje nam đavao govori te kako se možemo boriti protiv njih.

Prva laž: Nemaš vremena za molitvu

Đavao mrzi molitvu. U Priručniku za duhovni boj (dalje: Priručnik) autor Paul Thigpen govori:

„Vidimo koliko se đavao boji onih koji mole jer ne postoji trenutak u danu kada nas više dovodi u napast, nego kada smo u molitvi. Čini sve što je u njegovoj moći kako bi nas spriječio da molimo. Kada sotona želi da netko izgubi svoju dušu, započinje mu utiskivati duboku nenaklonost prema molitvi.

Koliko god kršćanin bio dobar, ako sotona uspije u tome da on loše izgovara svoje molitve ili da ih posve zanemari, tada je siguran da je tu osobu pridobio za sebe.“

U svojim užurbanim životima lako možemo pasti u zamku vjerovanja kako nemamo vremena za molitvu. Ipak, Biblija nam ne daje izgovor, već zapovijed u vezi molitve „… u svakoj prigodi u Duhu molite!“ (Ef 6,18) Isus u Getsemanskom vrtu preklinje svoje učenike: „Što spavate? Ustanite! Molite da ne padnete u napast!“ (Lk 22,46)

Krunica je molitva koju sotona ne može podnijeti

Molite krunicu!

Kraće molitve također mogu biti moćne. Učeći naizust određene „strelovite molitve“ možemo dati hitar odgovor kada se tijekom dana osjećamo napadnuti. Strelovita molitva je tajno i iznenadno pridizanje želja duše Bogu ukoliko dođe do nekog hitnog slučaja.

Osoba se može uključiti u ovakvu molitvu jednostavnom mišlju usmjerenom prema nebu. Đavao ne želi da koristimo ovaj način molitve. Zna moć ovakvog tipa molitve jer on otkriva vjeru onoga koji moli.

Ovdje je nekoliko strelovitih molitava koje možete zapamtiti:

„Isuse, Marijo i Josipe, budite mi Spasenje!“

„Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji, smiluj se meni grešniku!“

„Bog moj i moje sve!“

„Isuse, Marijo, volim vas, spasite duše!“

„Bože, u pomoć mi priteci, Gospodine, pohiti da mi pomogneš!“

„Neka Sveti Križ bude moje svjetlo!“ (Medalja sv. Benedikta)

Možemo li moliti bez prestanka?

Druga laž: Nisi dovoljno dobar

Lako je pasti na ovu učestalu laž bez obzira na Vaše zvanje. Kao majka devetoro djece nekada se osjećam preplavljeno i sumnjam u svoje sposobnosti. Ovo se dalje pogoršava kada vidim ostale majke koje s lakoćom toliko toga postižu. Brzo mogu postati frustrirana sama sobom te zavidna ili još gore, mogu pasti u očaj. Kada se osjećamo bezvrijednima, lako možemo pogrešno pomisliti kako nas Bog ne voli, kako nije tu za nas. To je upravo ono što sotona želi da povjerujemo.

Danas, kada je tako jednostavno pristupiti društvenim mrežama i stalnim preplavljujućim fotografijama i snimkama tuđih života, možemo još više postati osjetljivi na vjerovanje kako nismo dovoljno dobri. Gledamo fotografije na društvenim mrežama i mislimo: „Vidi kako sretno oni izgledaju.” ili „Gledaj ih kako su uspješni. Ja nisam tako uspješna… Ja nisam dobra kao oni.” Ako se tako mogu osjećati kao pedesetogodišnja majka, kako se onda osjećaju moja djeca koja su tinejdžeri?

Ukradi vrijeme za Boga kako ti ga drugi ne bi ukrali

Sharon Johnston, moja prijateljica koja je vodila biblijske grupe za mlade žene i mlade majke gotovo 10 godina, predlaže povremeni „post“ od društvenih mreža. Govori ženama koje savjetuje kako je vrijeme udaljenosti od društvenih medija sa željom da to vrijeme provedemo s Bogom u molitvi korisno u borbi protiv vreve u našim glavama.

Johnston je mudra. Vrijeme udaljenosti od vreve i od bombardiranja te pritiska da živimo ili da se ponašamo na određeni način je dobro kako bismo usmjerili svoju pozornost natrag na Onoga koji nam je podario život i koji nas uzdržava.

„Dosta ti je moja milost jer snaga se u slabosti usavršuje. Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova.“ (2 Kor 12,9)

Kako bismo se suprotstavili laži da smo bezvrijedni, Thigpen predlaže upoznati svetce, osobito one koji su dijelili naše zvanje ili one koji su dijelili naše borbe. Primjerice, kao majka koja se brine ili postaje tjeskobna za vjeru svoje djece mogu se ugledati na svetu Moniku koja je godinama, u agoniji, preklinjala Boga za svog izgubljenog sina.

Ako se netko bori s požudom tijela, može se obratiti svetom Augustinu koji se kao mladić borio s tim grijesima. Sljedeća molitva je dobar način da se okrenemo od misli bezvrijednosti i zamolimo Boga da nam pomogne preko svetaca:

„Pogledaj na naše slabosti, o Svemogući Bože i kako nas teret vlastitih nedjela pritišće, neka nas slavni zagovor sv. (ime svetca) štiti, po Kristu Našem Gospodinu.”

Treća laž: Budi zabrinuta jer se o mnogočemu trebaš brinuti

Sotona želi da gledamo svoje probleme umjesto da se okrenemo prema Bogu. Đavao zna da najbolji odgovor na naše probleme može jedino dati Bog, stoga želi da naše misli budu zaokupljene stvarima koje nas sprječavaju da mislimo o Bogu. Strah je jedno od najkorisnijih sredstava u tome.

Ovo nije samo zato jer strah uzrokuje gubljenje povjerenja u Boga, već stoga jer tada nemamo pravi „strah Gospodnji“. Monsinjor Charles Pope objašnjava kako đavao igra igru diverzije… nada se privući nas prema vlastitim tjeskobama i strahovima kako bi nam odvratio pozornost od Boga.

„Tjeskobe i strahovi također mogu uzrokovati mnoge distrakcije. Pomoću njih sotona uzrokuje da se usredotočimo na strahove od prolaznih stvari, a time nemamo pravi strah od suda koji nas očekuje. Isus govori: ‘Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.’ (Mt 10,28) Drugim riječima, trebamo imati sveto poštovanje i strah Gospodnji i na taj će način mnogi drugi strahovi biti stavljeni u pravu perspektivu ili će potpuno nestati.

Što se tiče pitanja straha, sotona govori upravo suprotno: trebamo se bojati deset tisuća stvari koje nas mogu zadesiti na ovom prolaznom svijetu i ne smijemo uopće misliti na najvažniju stvar koja nas čeka, a to je naš sud. Budućnost, najmanje od svih stvari nalikuje na vječnost. Ona je najkraći dio vremena jer prošlost je zamrznuta i više ne teče, a sadašnjost je osvjetljena zrakama vječnosti.

Također se možete sjetiti riječi Pisma na koje je tijekom svojega papinstva često podsjećao Ivan Pavao II: „Zato vam kažem: ne budite zabrinuti.“ (Lk 12,22)

Četvrta laž: Imaš mnogo vremena

Jednom sam čula govor jedne časne sestre koja je rekla da je đavlova najdraža laž uvjeriti nas da imamo više vremena. Drugim riječima, kasnije uvijek postoji vrijeme da se uozbiljimo. Sotona nas uvjerava da odgodimo nešto kako to nikada ne bismo započeli ili dovršili. Nije teško uvidjeti moć ove laži. Kao što đavao igra igru diverzije sa strahovima i tjeskobama, igra isti tip igre s našim osjećajem za vrijeme.

Uvjeravajući nas da imamo mnogo vremena kako bismo radili na duhovnoj strani svoga života također nam govori kako trebamo odgoditi ono što će nas približiti Bogu.

Uvjerava nas kako naši grijesi nisu tako velika stvar pa se njima možemo pozabaviti kasnije. Ipak, Pismo nam govori drugačije. Sljedeće su samo neki odlomci koji nas upozoravaju na ovu laž i podsjećaju nas na budnost i spremnost:

„Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.“ (Rim 12,2)

„Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj?“ (Mt 16,26)

„Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu! Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak! Blago onima koji peru svoje haljine: imat će pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad!“ (Otkr 22,12-14)

„Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.“ (Mt 24,42-44)

Riječi sv. Ivana Bosca su također korisne za zapamtiti:

„Najveća zamka koju sotona stavlja pred mlade ljude je lijenost. Ovo je smrtni izvor svega zla. Nemojte imati sumnje u umu kako smo rođeni da radimo i kada ne bismo, tada bismo bili izvan svog elementa i u velikoj opasnosti da Boga uvrijedimo… Najprije recite đavlu da se odmori… tada ću se i ja odmoriti!“ (sv. Ivan Bosco)

Peta laž: Tvoja prošlost se ne može iskupiti

Đavao želi da izgubimo nadu, da padnemo u očaj i da svoje povjerenje damo bilo kome osim Bogu. Jedan od načina na koje ovo čini jest koristeći grijehe naše prošlosti protiv nas i uvjeravajući nas kako se ne možemo iskupiti za njih. Prigovara nam i govori kako će naši grijesi uvijek biti naša propast te da smo nemoćni naspram njih.

No, ovo je upravo suprotno od onoga što nam Bog obećava. Čitajući Bibliju i slušajući riječi Pisma na Misi možemo se oboružati protiv oca laži i znati da je Bog naš Spasitelj bez obzira na to kako nam prošlost izgleda.

Zagledaj se u svetog Pavla

Thigpen u Priručniku navodi način na koji se možemo boriti protiv ove laži, a to je da uvijek blizu imamo jednu teološku krepost: nadu.

„Apostol Pavao izjavljuje kako je nada spasenja kaciga (usp. 1 Sol 5,8). Ona je ključna za zaštitu uma. Napast da padnemo u očaj je moćna neprijateljska taktika. Ako izgubimo nadu u spasenje tada naširoko otvaramo svoj um ovim otrovnim mislima koje neprijatelj želi u njega nasaditi. Ako zaključimo da nema nade u pobjedu, zašto bismo se uopće borili? Stoga, nikada ne smijemo skinuti kacigu nade ukoliko želimo pobijediti đavla.“ (Priručnik, str. 58)

Pismo nas također podsjeća da Gospodin nikada ne ostavlja one koji Mu se okrenu te posjeduju iskreno pokajanje:

„Ja im dajem život vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke.“ (Iv 10,28)

„Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? Kao što je pisano: Poradi tebe ubijaju nas dan za danom i mi smo im ko ovce za klanje. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.“ (Rim 8,35-39)

„Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta!“ (2 Kor 5,17)

Šesta laž: Ne trebaš se brinuti zbog Sotone (nije stvaran)

Đavao nas želi uvjeriti da ne postoji. Njegov posao na ovome svijetu je mnogo lakši ako jednostavno mislimo da ne postoji. Kako da se borimo protiv protivnika ako uopće ne znamo postoji li? Ipak, Thigpen piše:

„Stvarnost demonskih moći je bila stalna doktrina Katoličke Crkve otkada je ona od Krista ustanovljena preko apostola. Oni i njihovi nasljednici su neprestano govorili i pisali o Sotoni. Tijekom stoljeća veliki crkveni naučitelji su konzistentno potvrđivali kako je Sotona stvaran. (Priručnik, str. 6)

Postoji mnogo referenci na đavla u Pismu. Ovdje navodimo samo nekoliko:

„Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu. (1Pt 5,8-9)

„I nikakvo čudo! Ta sam se Sotona prerušuje u anđela svjetla.“ (2 Kor 11,14)

„Ali se bojim da se – kao što zmija zavede Evu svojom lukavštinom – misli vaše ne pokvare i odmetnu od iskrenosti prema Kristu.“ (2 Kor 11,3)

„Komu dakle vi što oprostite, tomu i ja; jer i ja, ako kome što oprostih, oprostih poradi vas – pred Kristom, 11da nas ne nadmudri Sotona. Ta znamo njegove namjere!“ (2 Kor 2,10-11)

Sjeti se da je Krist već odnio pobjedu

Iako moramo biti svjesni sotonina stalna napastovanja, također se trebamo sjetiti kako je Krist pobijedio u bitci. Sakramenti nam dopuštaju da crpimo snagu od Boga jer preko njih primamo Njegovu milost. Stoga, ostajući bliski sakramentima, Svetoj Euharistiji i ispovijedi, ostajemo bliski Kristu i sposobni smo se učinkovitije oduprijeti đavlu.

Molimo, stoga, za snagu i Božju pomoć u sadašnjoj opasnosti. Najvažnije, sjetimo se uvijek kako je Božje milosrđe preobilno te kako je On uvijek sa nama.

„Neka im kaže: ‘Čuj, Izraele! Danas polazite u boj na neprijatelje svoje. Neka vam srca ne klonu! Ne plašite se! Ne bojte se! Ne dršćite pred njima! Ta Jahve, Bog vaš, ide s vama da se bori za vas protiv vaših neprijatelja i da vas spasi.’“ (Pnz 20,3-4)


Benedict – Daily Rosary Family
Prevela: S.Š.
Foto: Maaike Nienhuis – Unsplash

Print Friendly, PDF & Email
Žena Vrsna

Žena vrsna je dragocjena, ali jednostavna - baš kao biserje. Njen sjaj se povećava dok je milosrđe Božje oblikuje u sigurnoj školjci Njegova Presvetog srca. Nije savršena kao Otac, ali svakim danom tome teži. Žena vrsna si ti, ljubljena kćeri Božja, dok nastojiš biti i Marta i Marija u jednoj osobi. Da, čak i onda kada se osjećaš nesposobno, nevrijedno i slabo. Presveta Djevica, jedina vrsna, uvijek ima ispruženu ruku da te povede sa sobom. Hajdemo zajedno, s Marijom do Isusa!