Ana Odak

Ana je mlada supruga i majka koja će vam uvijek rado udijeliti osmijeh, podršku i savjet. Ova magistra farmacije u malome prstu ima lijekove za svakojake tegobe. Što ne ublaži lijekovima, blaži ustrajnom i Bogu ugodnom molitvom na radost svih oko sebe.