Andrea Piškor

Voljena supruga i majka, a prije svega ljubljena Božja kći koja se neprekidno iznova oduševljava u pokušajima shvaćanja veličine Božje ljubavi. Zaljubljenica u ljepotu Božjeg nauma za ženu i majčinstvo kroz trudnoću porod i rano roditeljstvo.