Emanuela Matijaca

Voli crtanje, slikanje i svaku drugu vrstu kreativnosti. Uživa u dobroj knjizi, pogotovo Chestertonovoj, po uzoru na koga nastoji očuvati djetinje čuđenje prema svemu što je okružuje. Divi se prirodi, tišini i dubini noćnog neba u kojima vidi odraz Božjeg lica.