p Nikola Tandara
p Nikola Tandara

Rodom je iz Ričica pokraj Imotskog, svećenik monfortanac koji služi Gospodinu kao misionar u Poljskoj. Položen u Marijine ruke, prolazi svijetom želeći po Majci nositi Krista onima koji ga trebaju.

dar božji

Korizma – dar Božji Crkvi

Potrebno je ići putem kojim nam je pokazao Isus. A to je prije svega put pustinje, odnosno put čišćenja i prosvjetljenja. Stoga nam je i korizma pravi dar Božji.

bog

Gospodin moj i Bog moj!

Bog ti kaže: “Ne boj se!” Nemoj dopustiti da te obeshrabre. Znaj da je svaki pothvat za Gospodina već u sebi pobjeda. Nije li to utješno?!