Rahaba

Rahaba je u Bibliji kanaanska bludnica koja je to postala krivnjom drugih ljudi. Rahaba koja piše Gospodinu na portalu je odrasla djevojčica, divlje naravi sa željom da bude pitoma, supruga, majka kći sestra, prijateljica, i najvažnije od svega Njegovo poslušno dijete. Obje Rahabe imaju istu prošlost ispunjenu pijeskom grijeha, ali Bog je u toj pustinji srca pronašao biser istinskog nastojanja poznavanja Abbe koji gleda vrijednost srca i kada je nitko drugi ne vidi. „Doista, ako si ti, po naravi divlja maslina, odsječen pa mimo narav pricijepljen na pitomu maslinu, koliko li će lakše oni po naravi biti pricijepljeni na vlastitu maslinu!“ Rim 11,24

Biti ja; Divlja maslina

Biti ja

Previše mi je biti ja Gospodine – nije mi moj križ težak. Biti ja – to mi je teško. Koje je moje pravo lice, makar ovog dana?

1 Shares
TKO JE KAO BOG

Tko je kao Bog?

Svjesna sam svoje ograničenosti, ali više nego ikada svjesna sam da Ti vjeran ostaješ. Kada krenu nemirne misli i realna stanja, čujem pitanje – tko je kao Bog? (…)