Mogu li bake i djedovi biti uzor svojoj unučadi

bake i djedovi

Bake i djedovi kao uzori

Bake i djedovi mogu svojoj unučadi biti uzori. Djeca često pored svojih roditelja promatraju bake i djedove na koji način žive, što je važno za život, a što nije, što cijeniti, a što pustiti. Ponekad se djeca ugledaju u bake i djedove jer roditelji nisu primjereni uzori. Neki roditelji žive na sebičan način bez potrebe za Bogom ili bližnjima. Neki drugi nisu prisutni u životima svoje djece zbog radnih obaveza, bolesti ili prisilnog odsutstva. Ako se djeca nađu u ovakvim situacijama, oni traže nekoga tko će ih voditi i pokazati im put kojim treba ići. Potreban im je netko tko im neće samo govoriti kako živjeti i ljubiti bližnjega već nekog tko će im biti primjer pobožnog života. Poticajni bake i djedovi bi trebali biti sposobni reći kao i apostol Pavao:

„Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov.“ (1 Kor 11,1)

Primjeri moralnih vrijednosti

Poticajni bake i djedovi primjer su morala, rodnih uloga i životnih vrijednosti. Bake i djedovi uče mlade društvenim moralnim vrijednostima te im usađuju osjećaj dobra i zla, mjerila na kojima temelje i grade svoj život. U današnje vrijeme kada se istina relativizira, unučadi je potreban uzor istine i Božjeg morala, uzor koji je svevremen. Moraju svjedočiti integritetu koji je beziznimno prisutan. Poticajni bake i djedovi koji su uključeni u život svoje unučadi omogućuju im model moralnog života kakav će i sami živjeti.

Božje poslanje za djedove

Poticajni bake i djedovi uzor su rodnih uloga. Vrlo je važno i za djedove i za bake da se osmišljeno uključe u živote svoje unučadi. Bake često iskazuju ljubav i brigu za unučad, ali djedovi moraju biti jednako tako uključeni. Naši unuci trebaju vidjeti „čovjeka koji ne slijedi savjeta opakih, ne staje na putu grešničkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca“ (Ps 1, 1). Trebaju vidjeti čovjeka koji „uživa u zakonu Jahvinu, o zakonu njegovu misli dan i noć.“ (Ps 1, 2) – čovjeka od integriteta. Naši unuci moraju vidjeti muškarce koji poštuju svoje žene (1 Pt 3, 7) i požrtvovno ih vole „kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju“ (Ef 5, 25). Danas, više nego ikad, našim je unucima potreban muški uzor koji će biti muškarcem kakav bi Bog htio da bude, muškarcem po Božjem srcu. To je Božje poslanje za nas kao djedove.

Božje poslanje za bake

Naše unuke trebaju vidjeti ženu izvrsnog karaktera (Izr 31), ženu koja „siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža nevoljnicima“ (Izr 31, 20), ženu „sa strahom Gospodnjim“ (Izr 31, 30), ženu čiji „sinovi njezini podižu se i sretnom je nazivaju (Izr 31, 28). Trebaju vidjeti ženu koja je sigurna u sebe, koja se osjeća ugodno u svojoj koži. Moraju vidjeti ženu koja se s poštovanjem odnosi prema svojem mužu (Ef 5, 33). To je Božje poslanje za bake koje ljube Boga i žele biti poticajno uključene u živote svojih unuka.

Djelima pokazati svoju vjeru

Poticajni bake i djedovi su također uzor u vrijednostima, pokazujući unučadi svojim životom što je važno, a što nije. Naše izgovorene vrijednosti su drugima beznačajne, no one koje živimo potvrđuju naša uvjerenja. Jakov u svojoj poslanici kaže:

„Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru.“ (Jak 2, 18)

Uzor velikodušnosti

Kada bake i djedovi slobodnom voljom daju crkvi ili odabranoj dobrotvornoj udruzi te su nesebični prema bližnjima, postaju svojoj unučadi uzor velikodušnosti. Kada su škrti i ubace kunu u milodare, malene oči vide i to. Djela baka i djedova predstavljaju snažnu poruku unučadi koja promatra i promišlja. Kada bake i djedovi u slobodnoj volji daju od sebe da bi služili Bogu i bližnjima u potrebi, unučad vidi altruistične, nesebične ljude koji se nestaraju „samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih“ (Fil 2, 4).

Kada pozivamo unučad u svoj život, oni mogu slušati naše riječi, no budite sigurni da će i promatrati naša djela.


Jerry i Judy Schreur – Focus on the Family
Prevela: LR
Foto: Nikoline ArnsUnsplash

Avatar
Žena Vrsna

Žena vrsna vrijedi više nego biserje. Srce njena muža bez straha se može u nju pouzdati, ona mu uvijek čini dobro. Vješto i neumorno radi na njivi Gospodnjoj, tražeći i vršeći volju Božju. U njoj nema straha, osim straha Božjega pa se smije svakom novom danu uživajući u plodovima svojih djela.