Barka moje duše

barka

Umirila se moja barka. Stala nasred mora u toplom zagrljaju sunca. Miruje, počiva. Ništa je ne smeta i ne dira. Diše i odmara. Upija tišinu mora. Ima bonacu za prijatelja.

Moja barka prošla je kroz mnoge oluje i ostala očuvana

Naljuljala se valova i nagutala oštre morske soli. Toliko milja prošla, a da nije vidjela horizont. Samo val za valom dizao se oko nje. Svi nešto prijetili da je potope. A izašla je iz svega cijela, nepolomljena i nepolupana. Bez kormilara i praznih vesala, a opet ona se nije ni nasukala ni potopila.

Evo je mirne u zagrljaju bonace. Osvijetljena suncem, grije se. Izveo ju je njen Tvorac, Graditelj njen. On je navodio njeno kormilo, On je zamahivao njenim veslima, prazna je bila, ali puna života. Takva je moja barka, takva je moja duša.

Mirno barka pluta gledajući horizont i nebo iznad njega. Raduje je dubina i neizmjernost mora i neba oko nje. U svakom godu i iveru svog drva, vesela je. Duboko zahvalna, klanja se Graditelju u miru i spokoju koji nosi među rebrima.

Na dlanovima koji nose čitav svijet sigurna je i moja mala barka

Ooo, sve je nadilazi u njenoj malenosti. Sve je veće i jače, ali za nju jedino što postoji su mirni dlanovi Graditelja u prilici bonace. Sve isčezne za onoliko koliko je nadilazi jer ništa ne može preko dlanova Njegovih.

Udahne i izdahne u dubokom spokoju. Kao da može predokusiti Vječnu luku. Kao da joj izdaleka miluje krmu i pramac i opušta vesla. Bez riječi je dok joj svaka pora drva žubori o Graditelju. Voli Ga i često razmišlja o Njemu. Voli Mu doći i svaki val je podsjeti na Njega. Njen Graditelj je svugdje oko nje. Sve je to sad sabrano u njoj, počiva joj među rebrima pramca. Odražava je. Kao jedno su. Ta barka pripada Graditelju i Graditelj pripada njoj.

On je prožima i ljubi više nego što može zamisliti

Previše Njega ima u svakom dijelu nje da bi ikom drugom zaplovila ili neki drugi horizont poželjela. Utkao se Graditelj u svaku nit njena drva. Ne zna ta mala barka ni za što osim za Njega. Ne zna barka koliko je ljubljena i slobodna. Ne zna ona to reći, samo se u krilu morske soli i sunca odmara.

Bezbrižna je. Misli na Graditelja.


Ruža Đurić – Žena vrsna
Foto: Pixabay

Print Friendly, PDF & Email
Ruža Đurić

Otkupljeno dijete Božje, blagoslovljena divnim suprugom i dvoje djece. Put svetosti pronašla je u svakodnevnici bračnog i majčinskog zivota čiju ljepotu i smisao traži u misteriju križa i Uskrsa. Prije svega majka njegovateljica pa diplomirani menadžer u turizmu. Majka koju je dijete znakom i slikom naučilo izraziti ljubav.