Što kaže Biblija o istinskoj ljepoti tijela

Što kaže Biblija o istinskoj ljepoti tijela

Početkom ovog proljeća primijetila sam da mi je ljetna odjeća malčice tijesna, stoga sam izvadila vagu i bojažljivo stala na nju. Očigledno je moja novootkrivena ljubav prema kapučinu i kavi s mlijekom zaglavila sa mnom – doslovno!

„Oh, ne! Moram pripremiti svoje tijelo za vrijeme kupaćih kostima!“ izjavila sam i nastavila: „Ne želim nikoga prestrašiti na plaži.“ A rekla sam to ispred svojih kćeri adolescentica. Istih onih koje se neprestano bore protiv bombardiranja idealom savršenoga tijela, koji im društvo svakodnevno nameće.

Izgleda da i majke mogu pasti u napast zbog želje za savršenim tijelom.

Sjela sam sa svojim kćerima i potražile smo biblijske stihove o ljepoti u Božjim očima – istinskoj ljepoti. Evo koje smo citate izabrale:

„Lažna je ljupkost, tašta je ljepota:

žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu.“  Izr 31,30

Čak će i žena sa savršenom kožom i savršenim tijelom s vremenom otkriti bore, sijedu kosu i opuštenu kožu. To je prirodno. Umjesto toga, trebali bismo stremiti savršenosti koja zaista traje vječno.

„Hvala ti što sam stvoren tako čudesno,

što su djela tvoja predivna.“ Ps 139,14

Važno je podsjetiti se da su naša tijela Božji dar i da ih to čini savršenima – velike kosti, male grudi, dugački nožni prsti, šiljasti nos, prištići, pjegice, loš dan za kosu i sve drugo!

„Uistinu, tjelesno vježbanje malo čemu koristi, a pobožnost je svemu korisna jer joj je obećan život – sadašnji i budući.“ 1 Tim 4,8

Budući da su naša tijela dar, trebali bismo pravilno jesti i vježbati, brinuti se o predivnom daru koji nam je Bog dao. Međutim, još je važnije brinuti se o svojoj duši i posvećivati vrijeme njezinim potrebama te brinuti o bližnjima i posvećivati vrijeme njihovim potrebama.

„Dakle, ili jeli, ili pili, ili drugo što činili, sve na slavu Božju činite.“ 1 Kor 10,31

Ovaj stih pomaže u držanju dijete (i u odabiru odjeće) pod kontrolom.

„Vaš nakit neka ne bude izvanjski – pletenje kose, kićenje zlatom ili oblačenje haljina. Nego: čovjek skrovita srca, neprolazne ljepote, blaga i smirena duha. To je pred Bogom dragocjeno.“ 1 Pt 3,3-4

Istinska ljepota proizlazi iz našega raspoloženja, a ne našeg izgleda; unutra je, a ne izvana. Ako izjutra više vremena provodimo oblačeći se i šminkajući nego moleći, tada bismo se možda trebali preispitati što radimo.

„Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.“ Rim 12,1-2

Drugim riječima, nemoj dopustiti svijetu da određuje svrhu tvoga tijela; pusti Boga da ti je pokaže. Iznenadit ćeš se što sve Božjom milošću tvoje tijelo, um i duša mogu postići!

„Sva si lijepa, prijateljice moja, i nema mane na tebi.“ Pj 4,7

Ovako te Bog gleda! To su Božje riječi za tebe! Postoji li ljepši kompliment?

I za kraj:

„Snagom kojom ima moć sve sebi podložiti on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svomu slavnomu.“ Fil 3,21.

Bog nam obećaje da ćemo imati savršeno tijelo – u vječnosti! Bez dijeta i vježbanja. Tooo!

I tako je moja obitelj otišla na odmor na plažu. Bilo nam je odlično. Nisam nikoga prepala, niti je itko primijetio ili je ikoga bilo briga što mi trbuh malo visi. Sunce je sjalo, bilo je valova i svi smo se zabavljali. I to je jedino što je bilo bitno.


Kelly Guest – Chatolic Mom
Prevela: Martina Jelinčić
Foto: Rachel Lynette FrenchUnsplash

Avatar
Žena Vrsna

Žena vrsna vrijedi više nego biserje. Srce njena muža bez straha se može u nju pouzdati, ona mu uvijek čini dobro. Vješto i neumorno radi na njivi Gospodnjoj, tražeći i vršeći volju Božju. U njoj nema straha, osim straha Božjega pa se smije svakom novom danu uživajući u plodovima svojih djela.