Blagoslovljena sol – što biste sve trebali znati?

blagoslovljena sol

Blagoslovljena sol – katolička blagoslovina

Sakrament je vanjski znak ustanovljen od Krista po kojem nam daje svoju milost. Sedam sakramenata Katoličke Crkve su: krštenje, potvrda, euharistija, ispovijed, ženidba, bolesničko pomazanje i sveti red. Za razliku od sakramenata (7 utvrđenih sakramenata, izravni izvori milosti), blagoslovina je vanjski znak ustanovljen od Crkve po kojemu primamo milost, a čija učinkovitost ovisi o vjeri i činu (blagoslovna molitva) Crkve i vjernika.

U mom su životu blagoslovine izvor utjehe, užitka i duhovnog vodstva. Oni koji nisu katolici možda misle da su blagoslovine „suvišne“ (isto kao što je Blažena Djevica Marija „suvišna“ ili kao što je papa „suvišan“), ali prema katoličkom misteriju, punini i bogatstvu naše tradicije koje poznaje ljudsku prirodu te ljudske čežnje i potrebe na svim razinama, trebalo bi se raspraviti pitanje ponovnog uspostavljanja bogate pobožne upotrebe blagoslovina. Ova lijepa i djelotvorna tradicija trebala bi se ponovno uvesti u život katoličke kulture i pobožnosti. Danas vam želim ponešto reći o soli kao blagoslovini.

„Imajte sol u sebi, prijatelji moji“

Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze. (Mt 5,13)

Sol daje okus. Ona služi tome da učini hranu pikantnijom, ukusnijom, zanimljivijom, a ne neukusnom. Ta tko bi htio biti neukusan? Koga je ikada privukao neukus?

Hej, katolici! To je avantura – PRAVA avantura života jest biti katolik i dovoditi druge ljude Kristu – tolike mnoge naše bližnje koji ne poznaju Isusa i ne znaju koliko se ljepote i veličanstvenosti krije u Njegovoj Crkvi! Ako se mi dosađujemo, ako smo mlaki, bljutavi… Ako je mi sami ne razumijemo, ako nam nedostaje entuzijazma, kako onda možemo očekivati da ćemo privući druge? A ZNAMO da je Krist odgovor na sva pitanja u njihovim srcima, na sve rane koje nose u svom sjećanju, tijelu i duši.

Moramo imati sol u sebi, vjerujući i znajući da svijet treba Isusa i Njegove sakramente. To je ono što je Isus imao na umu govoreći svojim učenicima da su „sol zemlje“. U širem smislu, Isus nam govori: „Imajte sol u sebi! Ako već niste sol zemlje, onda to POSTANITE!“ Ako vam moje riječi nisu dovoljne, poslušajte svetoga Pavla (u svome upozorenju Kol 4,6): „Riječ neka vam je uvijek ljubazna, solju začinjena: znajte svakomu odgovoriti kako treba.“

Naš život dobiva smisao u onoj mjeri u kojoj živimo za druge ljude 

Sol sama po sebi ničemu ne služi. Njezina se korist u potpunosti sastoji u služenju nečemu drugom! Ne konzumiramo je samostalno. Sol koristimo za začinjavanje i konzerviranje DRUGIH stvari. Ona je metafora za naš duhovni život, zapravo, za cijeli naš život. Izvan konteksta, samostalno, besmisleni smo. Moj život nema smisao u svijetu bez referentne točke koju čine svi drugi ljudi kojima sam okružen i raznih veza kojima sam s njima povezan, baš kao što je Adam bio nepotpun u Edenskom vrtu prije nego što je Bog stvorio Evu. Prema katoličkom shvaćanju čovjeka, koje je najistinskije i najpotpunije, naš život dobiva smisao u onoj mjeri u kojoj živimo za druge ljude i u odnosu na druge ljude. Poput soli.

Povijest i upotreba soli kao blagoslovine

1. U biblijskom smislu sol je dragocjen proizvod. Engleska riječ salary (hrv. plaća, op.prev.) potječe iz doba Rimskog Carstva kada su se vojnici plaćali solju.

2. Sv. Remigije iz Auxerrea kaže:

„Valjalo bi znati da u Starom zavjetu nijedna žrtva nije prinesena Bogu, a da se po njoj prije toga nije posula sol, jer nitko ne može prinijeti prihvatljivu žrtvu Bogu bez okusa nebeske mudrosti.“

3. U Bibliji se sol kao blagoslovina prvi puta spominje u starozavjetnoj knjizi o četiri kralja (2 Kr 2,19-22) kada Elizej koristi sol kako bi ozdravio vodu s izvora:

„Ljudi iz grada rekoše Elizeju: ‘Lijepo je u gradu, kako to može vidjeti i naš gospodar, ali je voda loša i zemlja neplodna.’ On reče: ‘Donesite mi novu zdjelu i metnite soli u nju!’ I oni mu je donesoše. On tada ode na izvor, baci u nj soli i reče: ‘Ovako govori Jahve: Ozdravljam ovu vodu. Neće od nje više biti ni smrti ni neplodnosti.’ I voda postade zdrava, i takva je do današnjeg dana, po riječi koju je izrekao Elizej.“

4. Sol se koristila (i dalje se koristi) kao konzervans kako bi očuvala hranu od kvarenja.

5. Sol simbolizira prijateljstvo i gostoljubivost.

6. Blagoslovljena sol štiti od zla.

Kako upotrijebiti blagoslovljenu sol? 

Možete pitati svog župnika ili bilo kojeg svećenika da vam blagoslovi sol. Pitajte ga da upotrijebi obred koji uključuje molitve zaklinjanja. Vaša će blagoslovljena sol tako postati moćna blagoslovina koju možete koristiti za duhovnu zaštitu.

Blagoslovljena sol se može koristiti za sljedeće:

1. Možete začiniti hranu s blagoslovljenom soli.

2. Možete posuti blagoslovljenu sol ispod kreveta, po kutovima vašega doma, itd., i tako je koristiti za duhovnu zaštitu.

3. Možete nositi bočicu s blagoslovljenom soli dok putujete ili je možete držati u autu – također za duhovnu zaštitu.

4. Svećenik može koristiti pravilno blagoslovljenu/egzorciziranu sol za blagoslov vode. Ako imate pri ruci egzorciziranu sol, možete je imati pri ruci ako/kada zamolite svećenika da vam blagoslovi vodu prema Rimskom obredniku. Tako ćete mu uštedjeti vrijeme i olakšati posao jer je svaki blagoslov zaseban, a svećenici uvijek imaju pune ruke posla!

Izbjegavajte skrupuloznost, ne budite praznovjerni

Važno je da oko ovoga ne budete praznovjerni, već da, uz dužno poštovanje, postupate s blagoslovljenom soli bez straha. Kad smo već kod toga, ako priznajemo da se nalazimo u duhovnom boju, zašto se ne bismo poslužili oruđem i molitvama Crkve koje će nas opremiti da se bolje zaštitimo? Prema tome, postupajte s blagoslovljenom soli, a tako i a drugim blagoslovinama, na jedan zdrav, uravnotežen način. Izbjegavajte skrupuloznost i prekomjernu zabrinutost oko ovih stvari, ostanite u stanju milosti, održavajte dobar sakramentalan život i blizak odnos s Gospom. Neka ove temeljne stvari uvijek imaju prednost u vašemu srcu, mislima i molitvenom životu pred upotrebom blagoslovina.

Četiri biblijska citata o soli:

  1. Lev 2,13 ~ „Svaku svoju žrtvu prinosnicu posoli. Ne ostavljaj svoje žrtve prinosnice bez soli Saveza sa svojim Bogom: sa svakim svojim prinosom prinosi i sol.“
  2. Br 18,19 ~ „Sve posvećene prinose što ih Izraelci podižu Jahvi predajem trajnim zakonom tebi, tvojim sinovima i tvojim kćerima s tobom. To je savez osoljen, trajan pred Jahvom, tebi i tvome potomstvu s tobom.“
  3. Job 6,6-7 ~„Zar hranu bljutavu jedemo bez soli? Zar kakove slasti ima u bjelancu? Al ono što mi se gadilo dotaći, to mi je sada sva hrana u bolesti.“
  4. Lk 14,34-35 ~ „Dobra je sol. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona začiniti? Nije prikladna ni za zemlju ni za gnojište. Van se baca. Tko ima uši da čuje, neka čuje!“

Crkveni oci o soli:

Evo još nekoliko izvrsnih citata iz djela Catena aurea, zbirke tumačenja Svetog pisma crkvenih otaca.

Sv. Ivan Zlatousti:

„’Vi ste sol zemlje’. Ovaj je nauk posvećen vama (apostolima) ne samo zbog vašega osobnog spasenja ili zbog jednoga naroda, već zbog čitavoga svijeta. Ne ugađajte i ne povlađujte ljudima, već, naprotiv, budite oštri i britki poput soli. Radujte se stoga kada vas drugi pogrđuju jer su se zbog vašeg prekoravanja našli uvrijeđenima. Takva je uistinu sol – gruba i grebe izopačeno nepce. Stoga vam pogrde drugih neće donijeti neugodnosti, već će vam biti svjedočanstvo vaše postojanosti.“

Sv. Hilarije:

„Apostoli su propovjednici nebeskih zbilja i oni, da tako kažemo, posipaju solju vječnosti. S pravom se nazivaju ‘sol zemlje’. Po snazi svoga nauka oni, takoreći, soljenjem čuvaju tijela za vječnost.“

Sv. Remigije iz Auxerrea:

„Štoviše, sol se može pretvoriti u neku drugu vrstu tvari na tri načina: pomoću vode, sunčeve topline i daška vjetra. Apostoli su isto tako prolazili kroz duhovnu obnovu pomoću krsne vode, topline ljubavi i daha Duha Svetoga. Isto tako, ta nebeska mudrost, o kojoj su apostoli propovijedali, gasi (161. str.) učinak požude, uklanja prljavštinu i trulež grešnog razgovora, ubija učinak bludnih misli, kao i onoga crva za kojega se kaže da ‘crv njihov neće umrijeti’ (Iz 66,24).“

Sv. Jeronim:

„Ili zato što je, zahvaljujući apostolima, čitavo čovječanstvo posuto solju.“

Naposljetku, evo jednog poduljeg komentara sv. Ivana Zlatoustog, koji bi bilo šteta izostaviti:

„’Vi ste sol zemlje. Svijet je povjeren vama ne za vaše dobro’, On kaže, ‘već za dobro svijeta. Ne šaljem vas da idete u samo dva grada ili u deset, dvadeset, niti samo jednome narodu, kao što sam poslao proroke iz davnina, već vas šaljem preko zemlje i mora, cijelome svijetu. A taj se svijet nalazi u bijednom stanju.’ Jer kada kaže: ‘Vi ste sol zemlje’, On upućuje na to da je čitavo čovječanstvo izgubilo svoj okus i da je iskvareno grijehom. Prema tome, On traži od tih ljudi (apostola, op.prev.) one kreposti koje su napose korisne, pa čak i nužne za nošenje tereta mnogih ljudi. Onaj tko je ljubazan, skroman, milostiv i pravedan ne zadržava svoje dobro djelo za sebe, nego će se pobrinuti da ti čarobni vodoskoci puštaju svoje mlazove za dobrobit drugih. Opet, onaj tko je čista srca, mirotvorac i žarko žudi za istinom uredit će svoj život tako da pridonese općem dobru.

Sol ne može pomoći onomu što se već pokvarilo

‘Nemojte misliti’, On kaže, ‘da ste predodređeni za lagane borbe i nebitne stvari. Vi ste sol zemlje.’ Što ove riječi znače? Jesu li učenici obnavljali ono što se već bilo pokvarilo? Nipošto. Sol ne može pomoći onomu što se već pokvarilo. Nisu to radili. No ono što je prvo obnovljeno i oslobođeno od pokvarenosti i zatim predano njima, posipali su solju i čuvali u tom novom životu koji im je Gospodin darovao. Da bi se ljudi oslobodili pokvarenosti izazvane grijehom bila je potrebna snaga Kristova, a apostoli su imali zadatak da, ulažući silan trud, spriječe tu pokvarenost da se vrati.

Jeste li primijetili kako im, malo po malo, Krist pokazuje da će biti veći od proroka? On kaže da će postati učitelji ne samo u Palestini, već u cijelome svijetu. ‘Neka vas ne čudi stoga,’ On kaže, ‘što se obraćam isključivo vama i šaljem vas na takav opasan pothvat. Razmislite samo o brojnim i rasprostranjenim gradovima, ljudima i narodima kojima ću vas poslati da upravljate. Iz tog razloga učinite druge razboritima, ali i vi budite razboriti. Jer ako to ne možete učiniti, nećete čak moći održati ni same sebe.

Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti?

Ako drugi izgube svoj okus, onda će im vaša služba pomoći da ga vrate. Ali ako ga vi sami izgubite, povući ćete i druge sa sobom. Prema tome, što su vam veće obveze predane u ruke, to još revniji morate biti.’ Zato On kaže: ‘Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.’

Kada su apostoli čuli riječi: ‘Kada vas pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas’, možda su se bojali odazvati se. Stoga On kaže: ‘Ako niste spremni na te stvari, uzalud sam vas izabrao. Opačine će nužno biti dijelom vaše sudbine, ali vam neće nauditi i bit će tek svjedočanstvo vaše postojanosti. Ako strah, međutim, nadvlada snagu koju vaše poslanje zahtjeva, vaša će sudbina biti puno gora, jer će vas svi pogrđivati i prezirati. To znači biti bačen pod noge ljudi da po vama gaze’.“


Winifred Corrigan – Catholic Link
Prevela: Maja Dukmenić
Foto: Unsplash

Print Friendly, PDF & Email
Žena Vrsna

Žena vrsna je dragocjena, ali jednostavna - baš kao biserje. Njen sjaj se povećava dok je milosrđe Božje oblikuje u sigurnoj školjci Njegova Presvetog srca. Nije savršena kao Otac, ali svakim danom tome teži. Žena vrsna si ti, ljubljena kćeri Božja, dok nastojiš biti i Marta i Marija u jednoj osobi. Da, čak i onda kada se osjećaš nesposobno, nevrijedno i slabo. Presveta Djevica, jedina vrsna, uvijek ima ispruženu ruku da te povede sa sobom. Hajdemo zajedno, s Marijom do Isusa!