„Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.“ Scott Hahn razmatra misna čitanja za treću nedjelju kroz godinu

grijeha, muka gospodina

Neh 8,2–610
Ps 19,8–1015
1 Kor 12:12–30
Lk 1,1–44,14–21

Značenje današnje liturgije je „višeslojno“

Potrebna nam je pozadina događaja da bismo shvatili što se događa u današnjem prvom čitanju.

Nakon što je Babilon poražen, perzijski kralj Kir naredio je da se svi prognani Židovi mogu vratiti kući u Jeruzalem. Oni su ponovno sagradili svoj razoreni hram.

„Hram je zavšen dvadeset i trećeg dana mjeseca adara. Bilo je to šeste godine vladavine kralja Darija. Izraelci – svećenici, leviti i ostatak povratnika iz sužanjstva – radosno posvetiše taj dom Božji.“ Ezr 6, 15-16

Uz Nehemijinu pomoć završili su obnovu gradskih zidina.

„Zid je završen dvadeset i petog elula, za pedeset i dva dana.“ Neh 6,15

Dolazi do ponovne obnove Saveza i ponovnog uspostavljanja Mojsijevog zakona kao pravila po kojima bi ljudi trebali živjeti. To je tema današnjeg prvog čitanja, kad Ezra počne čitati i tumačiti Zakon i ljudi podignutih ruku odgovore: „Amen!“

„I čitahu iz knjige Božjeg zakona po odlomcima i razlagahu smisao da narod može razumjeti što se čita.“ Neh 8,8

Izrael kao što pjevamo u današnjem psalmu, posvećuje sebe sama Bogu i Njegovu Zakonu. Sve se čini poput Izaijinog proročanstva koje Isus čita u današnjem evanđelju.

Pročitajmo cijeli tekst Iz 61. Radosne vijesti koje Izaija donosi uključuju ova obećanja: oslobođenje sužnjevima („Duh Jahve Gospoda na meni je, jer me Jahve pomaza, posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena; da zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje sužnjevima“ Iz 61,1), obnovu Jeruzalema, ili Siona („I zvat će ih hrastovima pravde, nasadom Jahvinim – na slavu njegovu. Oni će nanovo dići drevne razvaline, sazdati opet mjesta poharana, ruševine prošlih pokoljenja.“ 61,3-4), obnovu Izraela kao kraljevstva svećenika („Tuđinci će doći da vam stada pasu, stranci će vam biti ratari i vinogradari. A vas će zvati »svećenici Jahvini«, nazivat će vas »službenici Boga našega«.

Sličnost Isusa i Ezre

Uživat ćete bogatstva naroda, blagom se njihovim dičiti.“ Iz 61,5-6) i sklapanje vječnoga saveza („Jer ja, Jahve, ljubim pravdu, a mrzim grabež nepravedni. Vjerno ću ih nagraditi
i sklopiti s njima savez vječni.“ Iz 61,8). Vrlo je sličan današnjem prvom čitanju.

Isus nam u konačnici potvrđuje da je Izaijino proročanstvo ispunjeno u Njemu. Događaj iz evanđelja također se reflektira na prvo čitanje. Poput Ezre, Isus stoji pred narodom, drži svitak, razvije ga, otvori i zatim ga pročita i stane tumačiti.

„I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotnji u sinagogu te ustane čitati. 17Pruže mu svitak Knjige proroka Izaije.„ Lk 4, 16–17

„On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.“ Lk 4,21

Sličnost Isusa i Ezre može se lako vidjeti ako usporedimo sljedeća dva teksta.

„I prvoga dana sedmoga mjeseca svećenik Ezra donese Zakon pred zbor ljudi, žena i sviju koji su bili sposobni da ga razumiju. 3Na trgu koji je pred Vodenim vratima počeo je čitati knjigu, od ranoga jutra do podneva, pred ljudima, ženama i pred onima koji su bili zreli. Sav je narod pozorno slušao knjigu Zakona. Književnik Ezra stajaše na drvenu besjedištu koje su podigli za tu zgodu. Kraj njega stajahu: s desne strane Matitja, Šema, Anaja, Urija, Hilkija i Maaseja, a s lijeve strane Pedaja, Mišael, Malkija, Hašum, Hašbadana, Zaharija i Mešulam. Ezra je otvorio knjigu naočigled svemu narodu – jer je bio poviše od svega naroda – a kad ju je otvorio, sav narod ustade. Tada Ezra blagoslovi Jahvu, Boga velikoga, a sav narod, podignutih ruku, odgovori: »Amen! Amen!« Zatim su kleknuli i poklonili se pred Jahvom, licem do zemlje.“ Neh 8, 2-6

Stvaranje novog naroda za Boga

„I čitahu iz knjige Božjeg zakona po odlomcima i razlagahu smisao da narod može razumjeti što se čita. Potom namjesnik Nehemija, i svećenik i književnik Ezra, i leviti koji poučavahu narod rekoše svemu narodu: »Ovo je dan posvećen Jahvi, Bogu vašemu! Ne tugujte, ne plačite!« Jer sav narod plakaše slušajući riječi Zakona. I još im reče Nehemija: »Pođite i jedite masna jela, i pijte slatko, i pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno, jer ovo je dan posvećen našem Gospodu.c.“ Neh 8, 8-10

U današnjoj liturgiji svjedočimo stvaranju novog naroda za Boga. Ezra je počeo čitati u rano jutro na prvi dan židovske nove godine. Isus također stane govoriti na dan subotnji, na jubilarnu obljetnicu izbavljenja iz ropstva grijehu, oslobođenja od dugova koje dugujemo Gospodinu.

„Tu pedesetu godinu proglasite svetom! Zemljom proglasite oslobađanje svim njezinim stanovnicima. To neka vam bude jubilej, oprosna godina. Neka se svatko vaš vrati na svoju očevinu; neka se svatko vrati k svome rodu!“ Lev 25,10

Narod je Ezru pozdravio kao da su „jedno“ s njime. Također današnja poslanica nas poučava da novi narod Božji u jednom Duhu, Crkva, čini „jedno tijelo“ s Njime.


Scott Hahn – St. Paul Center
Prevela: Martina Gazdek
Foto: TeiTo

Avatar
Žena Vrsna

Žena vrsna vrijedi više nego biserje. Srce njena muža bez straha se može u nju pouzdati, ona mu uvijek čini dobro. Vješto i neumorno radi na njivi Gospodnjoj, tražeći i vršeći volju Božju. U njoj nema straha, osim straha Božjega pa se smije svakom novom danu uživajući u plodovima svojih djela.