Devetnica Presvetom Srcu Marijinu – 1. dan

Devetnica Srcu Marijinu, Fatima, Posveta Rusije,

Početkom ovog mjeseca ukrajinski katolički biskupi latinskog obreda poslali su potresno pismo papi Franji usrdno ga moleći da posveti Ukrajinu i Rusiju Bezgrešnom Srcu Marijinu, kako je Presveta Djevica zatražila u Fatimi. Sveti Otac odgovorio je na njihov vapaj i na blagdan Blagovijesti posvetit će Ukrajinu i Rusiju Bezgrešnom Srcu Marijinu. Koliko je to važan događaj, govori sama Gospa u Fatimi:

Ako se moji zahtjevi ispune, Rusija će se preobratiti i vladat će mir; ako ne, ona će širiti svoje zablude širom svijeta, uzrokujući ratove i progone Crkve. Dobri će biti mučeni, Sveti Otac će mnogo patiti, različite nacije bit će uništene. Na kraju, moje Bezgrješno srce će pobijediti. Sveti Otac posvetit će mi Rusiju, koja će se obratiti te će svijetu biti darovano razdoblje mira.

Sve što trebate znati o pobožnosti Srcu Marijinu možete saznati ovdje, a o Marijinim subotama ovdje.

I mi možemo sudjelovati u posveti Bezgrešnom Srcu Marijinu

Imajući u vidu Gospino obećanje u Fatimi koje najavljuje razdoblje mira nakon posvete i obraćenja Rusije, možemo očekivati prepreke na tom putu. Međutim, svi mi možemo doprinijeti ostvarivanju nauma Svetog Oca i tako sudjelovati u Gospinom trijumfu. Stoga vas pozivamo da nam se pridružite u devetnici Presvetom Srcu Marijinu. Odabrale smo devetnicu koju je napisao sv. Ivan Eudes, a preuzeta je s portala Bitno.net. Napominjemo da je za vrijeme svake devetnice dobro otići na svetu ispovijed te se odlučiti za neka odricanja na nakanu na koju molimo. Molimo na nakane Svetog Oca, mir u srcima i među narodima i što skoriji trijumf Srca Marijina.

Na sam dan Blagovijesti pozivamo vas da obnovite ili učinite osobnu i obiteljsku posvetu Srcu Marijinu.

Prvi dan: Srce Marijino je Nebo nad nebesima

Prva slika Srca Marijina koju nam je dao vječni Otac je nebo. Njezino Prečisto Srce je istinsko nebo kojega je nebeski svod samo slika i lik. Njezino Srce je nebo uzvišeno nad svim nebesima. To je nebo o kome govori Duh Sveti: Bog gleda sa svog uzvišenog svetišta s nebesa zemlju promatra (Ps 102,20) kada kaže da je Spasitelj došao na zemlju izvršiti otkupljenje. Marija, ljubezna Majka, oblikovala je Isusa prvo u svom Srcu, a zatim ga začela u prečistom tijelu.

Tako se može reći da nakon što je neko vrijeme bio skriven u Marijinu Srcu, slično kao u krilu Očevu u vječnosti, Isus je izišao u svijet i objavio se ljudima. Ali kao što je iz krila Očeva i s nebesa sišao bez da ih je napustio slično je i sa Srcem Marijinim. Ono je Nebo iz kojega je došao Spasitelj svijeta a da ga nije napustio, naprotiv, u njemu je ostao i ostat će zauvijek: “Riječ tvoja ostaje stalna poput nebesa.” (Ps 118, 89).

Marijino Srce je svod nebeski, plamen sunčani, sama vatra, plamen, jer je upaljeno plamenovima božanske ljubavi. Ono je svetije i ražarenije od sve ljubavi svih Serafina i svetaca. Ono je Nebo nad nebesima stvoreno samo za Boga. Sunce je od stvaranja u neprestanom pokretu i svakodnevno prelazi tisuće kilometara. Tako i Presveto Srce Marijino je od trenutka njezina bezgrešnog začeća bilo u trajnom pokretu ljubavi prema Bogu i bližnjemu.

Njezino je Srce, dok je bila na zemlji, trčalo, bolje reći letjelo takvom brzinom putovima svetosti da je trajna putanja sunaca samo blijeda slika toga. Njezina ljubav se svakim činom udvostručavala što nikada nije rečeno ni za kojega sveca. Ako je Marija molila, ljubav je u njoj molila, ako je slavila i častila Boga, ljubav je to u njoj činila, ako je govorila ili šutjela, sve je iz ljubavi činila, ako je radila, ljubav je usavršavala njezin posao, ako se odmarala, ljubav ju je na to poticala.

Molitva: O, vatro ljubavi Srca Marijina jača od Serafina, do prijestolja Nebeskog Oca si sezala i privukla Riječ Božju da bi zajedno s njim surađivala u spasenju svijeta. O Božanski plamenu koji ražaruješ plemenito Srce Marijino, siđi u srce svakog čovjeka, ugasi u srcima ljudi svaku drugu vatru, sažeži sve što je protivno tebi, zapali srca ljudi, preobrazi ih u sebe kako bi ljubili Boga koji ih je stvorio da bi ga ljubili. Daj da možemo moliti sa svetim Augustinom: “O sveti plamenu, tvoja vatra je slatka i ugodna.”

Litanije Prečistom Srcu Marijinu

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Srce Marijino, bez istočne ljage začeto, moli za nas!
Srce Marijino, od svakog osobnog grijeha čisto,
Srce Marijino, svake milosti i kreposti puno,
Srce Marijino, pravilo svetosti,
Srce Marijino, što je bilo dionikom svih otajstava svoga Sina,
Srce Marijino, što je po otajstvenom navještenju postalo stanom Božjim,
Srce Marijino, što je po otajstvenom pohodu obasuto novim milostima.
Srce Marijino, što te je najuža prisutnost utjelovljene Riječi u tebi devet mjeseci veselila,
Srce Marijino, što je u porodu Isusa svoga Sina neizrecivim veseljem bilo natopljeno,
Srce Marijino, što je u prikazanju svoga Sina u hramu, po Šimunovu proroštvu, mačem bilo probodeno,
Srce Marijino, što je zbog izgubljenog Sina tri dana bilo jako rascviljeno,
Srce Marijino, što je zbog nađenoga Sina u Hramu bilo neizrecivo razveseljeno,
Srce Marijino, što je svih Isusovih muka posebice dionikom bilo,
Srce Marijino, što je od posljednje večere u presvetoj Euharistiji s Isusom zauvijek najuže sjedinjeno,
Srce Marijino, što je zbog Isusova rastanka bilo jako ražalošćeno,
Srce Marijino, što je zbog tuge svoga Sina u maslinskom vrtu bilo duboko rastuženo,
Srce Marijino, što se zajedno sa svojim Sinom krvlju znojilo.
Srce Marijino, što je zajedno s presvetim licem Isusovim bilo išćuškano, izudarano i popljuvano,
Srce Marijino, što je u šibanju nevinoga Isusa isto tolikim ranama bilo ranjeno,
Srce Marijino, što je šiljcima trnove krune s Isusom bilo izbodeno,
Srce Marijino, što je bremenom Isusova križa bilo opterećeno,
Srce Marijino, što je s raspetim Sinom također na križu bilo opterećeno,
Srce Marijino, što je u smrti svoga Sina blizu Križa morem muka bilo obliveno,
Srce Marijino, što je zajedno s Presvetim Srcem Isusovim bilo kopljem probodeno,
Srce Marijino, što je s mrtvim Sinom Isusom skupa bilo u grob položeno,
Srce Marijino, što je u Isusovu uskrsnuću od radosti opet oživjelo,
Srce Marijino, što je o Isusovu Uzašašću neizrecivom slašću bilo napunjeno,
Srce Marijino, što je u silasku Duha Svetoga novim obiljem milosti bilo obasuto,
Srce Marijino, što je u svom slavnom Uznesenju nad sve blažene duhove bilo uzvišeno,
Srce Marijino, što je na Nebu krunom Majke Božje Kraljicom svemira bilo okrunjeno,

Srce Marijino, čudo Srca Isusova,
Srce Marijino, ogledalo Srca Isusova,
Srce Marijino, utjeho Srca Isusova,
Srce Marijino, u ljubavi jače od smrti,
Srce Marijino, slavo kraljevske kćeri,
Srce Marijino, blago svetosti,
Srce Marijino, sliko dobrote Božje,
Srce Marijino, posrednice svih milosti,
Srce Marijino, zdravlje bolesnika,
Srce Marijino, utjeho svih nevoljnika,
Srce Marijino, utočište grešnika,
Srce Marijino, ufanje i slatka obrano Crkve,
Srce Marijino, srce Majke Crkve,
Srce Marijino, štite vojujuće Crkve,
Srce Marijino, jakosti umirućih,
Srce Marijino, rashlado duša u čistilištu,
Srce Marijino, radosti anđela i svetih,
Srce Marijino, obrano svete Crkve protiv vlasti tmina,
Srce Marijino, koje si uništilo sve zablude na čitavome svijetu,
Srce Marijino, izabrani stane Duha Svetoga,
Srce Marijino, milino ljubavi svoga Sina,
Srce Marijino, srce po Srcu vječnoga Oca,
Srce Marijino, predostojne Kraljice svijeta,
Srce Marijino, blagoslovljeno uvijeke,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Pomolimo se: Svemogući vječni Bože, koji si pripravio dostojno prebivalište Duhu Svetome u Srcu Blažene Djevice Marije, udijeli milostivo, da pobožno štujući njezino neokaljano Srce uzmognemo po tvome Srcu živjeti, po Kristu Gospodinu našemu. Amen.


Izvor: Bitno.net
Priredila: Katarina Matijaca – Žena vrsna
Foto: Cathopic

Print Friendly, PDF & Email
Katarina Matijaca

Glavna urednica i osnivačica portala Žena vrsna udana je za najboljeg supruga na svijetu s kojim odgaja (za sada) osmero djece. Neumorno tragajući za Istinom, Dobrotom i Ljepotom, prati Božje tragove u svakodnevici. Kada nije zauzeta brigom oko djece i kuće, vjerojatno ćete je pronaći kako čita, piše ili kukiča uz šalicu čaja.