Devetnica za djecu uoči Božića

Devetnica za djecu uoči Božića

Najljepši poklon su ljudi koje imamo oko sebe i to je važna lekcija koju bismo trebali
naučiti svoju djecu.

San o svijetu koji treba odmotati

Ovo doba godine bučno je i ubrzano, ali nemojmo dozvoliti da uguši pravu radost
Božića. Potrebna je tišina kako bismo mogli čuti što nam dobri Bog govori i osjetiti
radost Božića.

Prestanimo se utrkivati sami sa sobom kako bismo ove godine pripremili više kolača,
postavili više ukrasa i umotali više poklona. Umirimo se. Iskoristimo ovih devet dana do
Božića i zajedno s djecom pripremimo svoje srce. Budimo zagledani u dobro, neka nam
misli, riječi i djela budu pozitivni.

Konačan pobjednik uvijek je veliko dječje srce, koje nam Krist stavlja kao uzor,
pogledajte: DJELO SV. DJETINJSTVA 2022 – Misije
Ne zaboravimo da odgoj mijenja svijet!

Devetnica za djecu uoči Božića

Dragi Isuse!
Bliži nam se Božić i sve je više darova pod našim borom; veliki su, šareni i veselimo se
njihovu otvaranju. No ovih nam se dana mota po glavi jedna misao, odnosno dvije.
Prva je, kako kažu odrasli na misi, kod kuće, na vjeronauku, da si ti pravi dar, najdragocjeniji dar koji treba čekati.
Druga je vezana uz glagol odmotati, koji ima dva značenja (otvoriti dar i odbaciti omot): to je istoznačnica, kako bi rekli u školi. Ovdje, međutim, nije riječ o semantici, već o drugačijem načinu razmišljanja o životu, drugima, svijetu. Kao mladi misionari, koji kao „svjedoci i proroci“ pokušavaju nastaviti Božji san, u ovoj devetnici, obvezujemo se primati druge, „odmotati“ kao dar one koji su „odbačeni“, isključeni.
Imamo devet dana da otvorimo darove koje smo dosada ignorirali i shvatimo njihovu važnost, ljepotu i originalnost. Predložimo stil uključivanja i prihvaćanja protiv kulture odbacivanja.
Blagoslovljeno vam vrijeme došašća!

PRVI DAN
16. prosinca 2022. – starije osobe


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Iz Evanđelja po Luki (2, 25 – 30)
Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan,
iščekivaše utjehu Izraelovu… Objavio mu Duh Sveti da ne će vidjeti smrti dok ne vidi
Pomazanika Gospodnjega. Ponukan od Duha, dođe u Hram … primi ga (dijete Isusa) u
naručje, blagoslovi Boga i reče: „Sada otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u
miru! Ta vidješe oči moje spasenje tvoje.“

Dragi Isuse, često zaboravljamo na starije osobe. Možda zato što su sporije od nas,
predstavljaju teret za društvo. Pomozi nam prihvatiti njihovu prošlost, punu iskustava, i ovu nekada zamornu sadašnjost.
Danas ću učiniti gestu nježnosti prema jednoj ili više starijih osoba. Mogu otići vidjeti baku i djeda ili sa smiješkom pozdraviti starca na ulici.

DRUGI DAN

17. prosinca 2022. – migranti
Božićna devetnica za djecu

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Iz Evanđelja po Luki (2, 3 – 7)

Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip … uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u
Judeju – u grad Davidov, koji se zove Betlehem – da se podvrgne popisu zajedno sa svojom
zaručnicom Marijom, koja bijaše trudna. I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi. I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu.

Dragi Isuse, sigurno nije lako biti migrant, osobito kad mi, umjesto izražavanja dobrodošlice, činimo da se osjećaju kao stranci, „prekobrojni“, dovedeni u zemlju koja nije njihova. Pomozi nam da gledamo dalje od naših strahova i predrasuda, da budemo otvoreniji i gostoljubiviji.
Danas ću učiniti korak prema onima koji imaju drugačiju boju kože od moje. Bit ću pažljiviji prema svojemu vršnjaku iz druge zemlje i pokušat ću saznati nešto o mjestu iz kojega dolazi.

TREĆI DAN

18. prosinca 2022. – ponizni i blagi


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Iz Evanđelja po Luki (1, 46 – 50; 52)

Tada Marija reče: „Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo! Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. (…) Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne.“

Dragi Isuse, lako je iskoristiti dobrotu nekoga tko nam, što zbog naivnosti, što zbog prevelike raspoloživosti, uvijek kaže da. Pomozi nam da stvari ne uzimamo zdravo za gotovo i da budemo zahvalni te da prije svega, gledajući Mariju, blagost ne zamijenimo glupošću.
Danas ću oživjeti već rabljenu stvar. Zamolit ću mamu da mi da majicu koja mi više nije
potrebna; osim što ću ju obojati i ukrasiti, na njoj ću napisati: „Blaženi čisti srcem.“

ČETVRTI DAN

19. prosinca 2022. – bolesni

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Iz Knjige proroka Izaije (9, 1 – 2; 3; 5)

Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; one što mrklu zemlju obitavahu svjetlost
jarka obasja. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju … ko što kliču
kad se dijeli plijen. Teški jaram njegov, prečku što mu pleća pritiskaše, šibu njegova goniča
slomi kao u dan midjanski. Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast.
Ime mu je: … knez mironosni.

Dragi Isuse, pred patnjom bolesnika, nažalost, prirodno nam je odgurnuti ih čak i iz svojih
misli, udaljiti se od njihovih soba, koje su često u mraku. Ti si pak prihvaćao svakoga.
Pomozi nam da vidimo i unesemo malo svjetla u njihovu bol.
Danas ću pomoći jednoj bolesnoj osobi koju poznajem. Otići ću ju vidjeti, posvetit ću joj
vrijeme. Donijet ću svijeću, pa ćemo ju zajedno zapaliti i malo se pomoliti.

PETI DAN

20. prosinca 2022. – neraspoloženi

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Iz Evanđelja po Mateju (2, 16)

Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u
Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže – prema vremenu što ga razazna od
mudraca.

Dragi Isuse, znamo da bismo svi na Božić trebali biti bolji, ali s nekim osobama je to
zahtjevnije. U školi ima djece koja se loše ponašaju prema nama bez razloga. Pomozi nam da prijeđemo preko njihova ponašanja i oprostimo im.
Danas ću pružiti ruku onomu djetetu u razredu koje nije u mojem krugu prijatelja. Pokušat
ću razgovarati s njime, biti ljubazan. Tko zna, možda otkrijem dragu osobu s kojom imam
mnogo toga zajedničkoga?

ŠESTI DAN

21. prosinca 2022. – siromasi


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Iz Evanđelja po Luki (2, 15 – 17)

Čim anđeli otiđoše od njih na nebo, pastiri stanu poticati jedni druge: „Hajdemo dakle do
Betlehema. Pogledajmo što se to dogodilo, događaj koji nam obznani Gospodin.“ I pohite te pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše,
ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu.

Dragi Isuse, istina je da gledamo crtiće, ali od odraslih ili na vijestima čujemo i o siromasima koji nemaju ništa. Pomozi nam, međutim, da o njima razmišljamo kao o ljudima koji nam mogu darovati sami sebe.
Danas ću dati nešto svoje. Raspitat ću se u župi ima li djece kojoj bih mogao darovati
igračku i predložit ću roditeljima da damo svoj prilog za Djelo sv. djetinjstva, da mislimo i na one koji žive na drugim kontinentima.

SEDMI DAN

22. prosinca 2022. – osobe s invaliditetom

Devetnica za djecu uoči Božića
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Iz Evanđelja po Luki (1, 59 – 60; 62 – 64)

Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca –
Zaharija, no mati se njegova usprotivi: „Nipošto, nego zvat će se Ivan!“ Tada znakovima
upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati. On zaiska pločicu i napisa „Ivan mu je ime!“ Svi
se začude, a njemu se umah otvoriše usta i jezik te progovori blagoslivljajući Boga.

Dragi Isuse, živimo u svijetu koji traži savršenstvo i koji se uvijek dočeka na noge. Možda
zato naš pogled često isključuje osobe s invaliditetom, čije granice vidimo, ali ne i njihovu
snagu. Pomozi nam da ne budemo ravnodušni, da ih ne smatramo drugačijima i manje
vrijednima.
Danas ću naučiti gledati sa simpatijom na osobe s invaliditetom. Od njih također želim
naučiti kako prevladati poteškoće, pa ću pročitati neka svjedočanstva (paraolimpijskih
sportaša i sl.).

OSMI DAN

23. prosinca 2022. – prijatelji kojima treba usluga


U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Iz Evanđelja po Luki (1, 39 – 42)

Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi
Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta
Duha Svetoga i povika iz svega glasa: „Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod
utrobe tvoje!“

Dragi Isuse, poput Marije, koja trudna odlazi vidjeti Elizabetu da joj pomogne, i mi trebamo požuriti prema onima koji su u potrebi ili koji nas mole za uslugu, uključujući roditelje i prijatelje. Pomozi nam da ih ne odbijemo, da ih ne prekrižimo, da se uvijek stavimo na raspolaganje.
Danas ću sastaviti popis ljudi koji bi me mogli trebati i za svakoga od njih napravit ću
ljubaznu gestu (postaviti stol, namjestiti spavaću sobu, porazgovarati s kime).

DEVETI DAN

24. prosinca 2022. – svjedoci i proroci

Devetnica za djecu uoči Božića
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Iz Evanđelja po Mateju (2, 9 – 11)

I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh
mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu.

Dragi Isuse, i danas postoje ljudi koji su odbačeni „zbog evanđelja“: misionari, svjedoci i
proroci, koji za san o novom čovječanstvu troše svoje živote za druge, ponekada do
mučeništva. Neka zajedno s tobom budu naše zvijezde koje ćemo slijediti.
Danas ću dodati jednoga kralja trima figuricama kraljeva u mojim jaslicama. On će
predstavljati moju opredijeljenost da koračam prema zvijezdi, sa snom i darom u srcu. Po
cijenu da i ja budem odbačen!

Neka nam svima dobrota bude putokaz u novoj, 2023. godini!


Devetnicu za djecu pripremili su Papinska misijska djela – Nacionalni ured RH u
suradnji s Missio Ragazzi (Loredana Brigante, ilustracije: Saverio Penati).
Email: missio.croatia@misije.hr
FB: Papinska misijska djela u Republici Hrvatskoj (facebook.com)
IG: Papinska misijska djela u RH (@misije.hr) • Fotografije i videozapisi na Instagramu

Print Friendly, PDF & Email
Žena Vrsna

Žena vrsna je dragocjena, ali jednostavna - baš kao biserje. Njen sjaj se povećava dok je milosrđe Božje oblikuje u sigurnoj školjci Njegova Presvetog srca. Nije savršena kao Otac, ali svakim danom tome teži. Žena vrsna si ti, ljubljena kćeri Božja, dok nastojiš biti i Marta i Marija u jednoj osobi. Da, čak i onda kada se osjećaš nesposobno, nevrijedno i slabo. Presveta Djevica, jedina vrsna, uvijek ima ispruženu ruku da te povede sa sobom. Hajdemo zajedno, s Marijom do Isusa!