Down sindrom: Djeca ljubavi uče nas što je ljubav

djeca ljubavi, vjera, zena vrsna

Nekada djecu s Downovim sindromom nazivamo djecom ljubavi. A svi smo djeca ljubavi. Svi se ražalostimo čim nas netko krivo pogleda. A zašto? Jer je to povreda ljubavi. Nedostatak ljubavi. Dovoljna je jedna kriva riječ i već smo dolje. Krvarimo. Srdimo se. Udaljavamo. Šutimo. Smišljamo slatku osvetu.

Prisutnost djece ljubavi među nama pomaže nam otkrivati nas same. A i općenito nam u životu svaki nedostatak pomaže otkivati prednosti koje imamo. Ljubavne pjesme kažu: ljubav nije šala. Ili: ljubav je bol u srcu mom!

Nema najvećega bez najmanjega!

Poznati engleski pisac i obraćenik, C. S. Lewis, u knjizi “Četiri ljubavi” dokazuje kako osjećaj ljubavi prožima svaki naš mig i tren. Pa ako ne volim sjedalicu na kojoj sjedim ili ovaj uređaj na kojem pišem, nešto mi nedostaje. Nešto je poremećeno. Ljubav je vezana i uz boju zidova kuće u kojoj živim. I cvijeće je potrebno voljeti i osjećati ga s nekom privrženom ljubavlju. I jastreba koji plovi nad krovom moje kuće.

Njegova glavna misao je: Nema najvećega bez najmanjega! Nema uzvišenoga bez onoga niskoga! Sve je obuhvaćeno ljubavlju. Tko prezire ljubav u malome, razbija ljubav u velikome. Mi smo djeca ljubavi. Sveobuhvatne. Velike i male. Banalne i uzvišene. Materijalne i božanske. One odozdol i one odozgor.

Mi vjerujemo da je Bog ljubav. I vjerujemo da je u ljubavi sve stvorio. Sve. I sastav moga oka i svaki njegov mig je vezan uz ljubav. I komadić hrane koji stavljam u usta i lice moga bližnjega. Sve.

Ako ljubavi nemam, ništa sam!

Ljubav je cijela istina moga bića i cijela istina svih stvari. Ako ljubavi nemam, ništa sam! Djeca s Downovim sindromom ne misle na karijeru, niti društveni ugled, niti sportski uspjeh, niti na materijalno bogatstvo, nego na ljubav. Bez ljubavi oni venu i umiru. I tako mi pomažu razumjeti srž moga života i života svih ljudi. Oni su proroci ljubavi. Njihovo nenametljivo zadovoljstvo proročki viče. Njihova prisutnost odmara. Odvaja od ispraznosti. Stavlja u središte ono što je stvarno u središtu.

Znamo da su ta djeca u nekim državama, kao u Danskoj, potpuno iskorijenjena i likvidirana već u majčinim utrobama. Ajme! Ajme! Ajme! Užas! Užas! Užas!

Ako ljubavi nema, ništa nema. Nema djece. Nema nas. Nema vjere u Boga koji je ljubav. Nema istine. Nema ništa veliko niti išta maleno. Ni nisko ni uzvišeno. Sve završava u paklenom vrtlogu. Pakao je stanje i mjesto gdje nema ljubavi. Živjela ljubav! Mala i velika. Pametna i luda. Božja i ljudska. Materijalna i duhovna. Spolna i djevičanska. Borbena i slatka. Raspeta i proslavljena.


Don Šime Doljanin – Žena vrsna
Foto: Laura Lee Moreau – Unsplash

Print Friendly, PDF & Email
Žena Vrsna

Žena vrsna je dragocjena, ali jednostavna - baš kao biserje. Njen sjaj se povećava dok je milosrđe Božje oblikuje u sigurnoj školjci Njegova Presvetog srca. Nije savršena kao Otac, ali svakim danom tome teži. Žena vrsna si ti, ljubljena kćeri Božja, dok nastojiš biti i Marta i Marija u jednoj osobi. Da, čak i onda kada se osjećaš nesposobno, nevrijedno i slabo. Presveta Djevica, jedina vrsna, uvijek ima ispruženu ruku da te povede sa sobom. Hajdemo zajedno, s Marijom do Isusa!