„Dok se molio, izgled mu se lica izmijeni.“ – Scott Hahn razmatra misna čitanja za drugu korizmenu nedjelju

grijeha, muka gospodina, pastir i janje, ostaviše, danas

Čitanja:

Post  15,5–12, 17–18
Ps 27,1, 7–9, 13–14
Fil  3,17–4,1
Lk  9,28–36

U današnjem evanđelju nalazimo se gore na brdu zajedno s Petrom, Ivanom i Jakovom gdje gledamo „preobraženog“ Isusa kako razgovara s Mojsijem i Ilijom o Njegovom „Izlasku“.

Grčka riječ „izlazak“ znači „odlazak“. Međutim ta riječ je namjerno odabrana ovdje kako bi potaknula naše sjećanje na bijeg, odnosno izlazak Izraelaca iz Egipta.

Svojim uskrsnućem Isus nas oslobađa od ropstva grijehu

Svojom smrću i uskrsnućem Isus će voditi novi Izlazak- kojim oslobađa ne samo Izrael nego svaku rasu i svaki narod; i ne od robovanja Faraonu, nego grijehu i smrti. On će voditi čovječanstvo, ne na teritorij obećan Abrahamu u današnjem prvom čitanju, nego na nebesko zajedništvo koje Pavao opisuje u današnjoj poslanici.

Mojsije, kojemu je Bog dao zakon, i veliki prorok Ilija bili su jedine osobe iz Starog Zavjeta koje su čule glas i vidjele slavu Božju s vrha planine.

„Zatim Mojsije uzađe na brdo, a onda oblak prekri brdo. Slava se Jahvina nastani na Sinajskom brdu i oblak ga obavijaše šest dana. Sedmoga dana zovne Jahve Mojsija iz oblaka. Slava Jahvina na vrhuncu brda bijaše očima Izraelaca kao vatra koja sažiže. Mojsije zađe u oblak i uspne se na brdo. Četrdeset dana i četrdeset noći boravio je Mojsije na brdu.“ Izl 24,15-18

Sinovi su Izraelovi napustili Savez, ali ti ga održavaj

„Ustao je, jeo i pio. Okrijepljen tom hranom, išao je četrdeset dana i četrdeset noći sve do Božje gore Horeba. Ondje je ušao u neku špilju i prenoćio u njoj. I gle, eto k njemu riječi Jahvine: ‘Što ćeš ti ovdje, Ilija?’ On odgovori: ‘Revnovao sam gorljivo za Jahvu, Boga nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj Savez, srušili tvoje žrtvenike i pobili mačem tvoje proroke. Ostao sam sâm, a oni traže da i meni uzmu život.’

Glas mu reče: ‘Iziđi i stani u gori pred Jahvom. Evo Jahve upravo prolazi.« Pred Jahvom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi, ali Jahve nije bio u olujnom vihoru; poslije olujnog vihora bio je potres, ali Jahve nije bio u potresu; a poslije potresa bio je oganj, ali Jahve nije bio u ognju; poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu. Tada mu progovori glas i reče: ‘Što ćeš ovdje, Ilija?’ On odgovori: ‘Revnovao sam veoma gorljivo za Jahvu nad vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj Savez, srušili tvoje žrtvenike i mačem poubijali tvoje proroke. Ostadoh sâm, a oni traže da i meni oduzmu život.’

Bog će ti reći što ti je činiti

Jahve mu reče: ‘Idi, vrati se istim putem u damaščansku pustinju. Kad dođeš, pomaži ondje Hazaela za kralja aramskog. Pomaži Jehuu, sina Nimsijeva, za kralja izraelskoga i pomaži Elizeja, sina Šafatova, iz Abel Mehole, za proroka namjesto sebe. Koji utekne od mača Hazaelova, njega će pogubiti Jehu; a tko utekne od Jehuova mača, njega će pogubiti Elizej. Ali ću ostaviti u Izraelu sedam tisuća, sve koljena koja se nisu savila pred Baalom i sva usta koja ga nisu cjelivala.’“ 1 Kr 19,8-18

Današnji događaj vrlo podsjeća na Božje otkrivenje Mojsiju koji je također bio s tri osobe u pratnji i čije je lice također blistavo sjalo.

Slušaj ga…

„ Potom reče Mojsiju: ‘Uzađi k Jahvi – ti, Aron, Nadab i Abihu i sedamdeset izraelskih starješina. Poklonite se izdaljega! Neka se sam Mojsije primakne k Jahvi! Oni neka se ne primiču, a puk neka se s njim ne penje.’ Dođe Mojsije i kaza narodu sve riječi Jahvine i sve odredbe. A sav puk odgovori u jedan glas: ‘Sve riječi što ih Jahve reče, vršit ćemo.’ Tada Mojsije popiše sve riječi Jahvine. A ujutro podrani te podigne žrtvenik na podnožju brda i dvanaest stupova za dvanaest plemena Izraelovih. Zatim naloži mladim Izraelcima da prinesu žrtve paljenice i da žrtvuju Jahvi junce kao žrtve pričesnice. Mojsije uhvati krv; polovinu krvi ulije u posude, a polovinu izlije po žrtveniku. Prihvati zatim Knjigu Saveza pa je narodu glasno pročita, a narod uzvrati: ‘Sve što je Jahve rekao, izvršit ćemo i poslušat ćemo.’

Riječi s kamenih ploča neka ti se urežu u srce

Mojsije potom uzme krvi te poškropi narod govoreći: ‘Ovo je krv saveza koji je Jahve s vama uspostavio na temelju svih ovih riječi.’ Onda se uspne Mojsije s Aronom, Nadabom i Abihuom i sa sedamdeset starješina Izraelovih. Oni vidješe Boga Izraelova: podnožje njegovim nogama kao da je bilo od dragoga kamena safira, sjajem nalik na samo nebo. Ni ruke svoje nije pružio na izabranike Izraelaca: slobodno su Boga motrili i jeli i pili. Onda Jahve reče Mojsiju: ‘Popni se k meni na brdo i pričekaj ondje. Dat ću ti kamene ploče sa zakonom i zapovijedima koje sam za njihovu pouku napisao.’ Ustane Mojsije i njegov pomoćnik Jošua te se Mojsije popne na brdo Božje. A starješinama reče: ‘Čekajte nas ovdje dok se ne vratimo. Eto je s vama Aron i Hur. Tko imadne kakvu razmiricu, neka se obrati na njih.’

Zatim Mojsije uzađe na brdo, a onda oblak prekri brdo. Slava se Jahvina nastani na Sinajskom brdu i oblak ga obavijaše šest dana. Sedmoga dana zovne Jahve Mojsija iz oblaka. Slava Jahvina na vrhuncu brda bijaše očima Izraelaca kao vatra koja sažiže. Mojsije zađe u oblak i uspne se na brdo. Četrdeset dana i četrdeset noći boravio je Mojsije na brdu.“ Izl 24,1-18

Ali kad božanski oblak u današnjem evanđelju ode, Mojsija i Ilije više nema. Samo Isus ostaje. Otkrio nam je slavu Trojstva – glas Oca, proslavljenog Sina i Duha u blistavom oblaku.

Isus je tu da ispuni sve što su nas Mojsije i proroci naučili i pokazali nam o Bogu.

„Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi  te uđe u svoju slavu? Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim Pismima ima o njemu.“ Lk 24,27-28

Isusov se izgled promijenio dok je molio – On je Izabranik kojega je Izaija navijestio

„Evo Sluge mojega koga podupirem,
mog izabranika, miljenika duše moje.
Na njega sam svoga duha izlio
da donosi pravo narodima.“ Iz 42,1

„Stajao je ondje narod i promatrao. A podrugivali se i glavari govoreći: »Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!“ Lk 23,35

Mojsije ga je navijestio kad je obećao da će doći „prorok poput njega“.

„Proroka kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignut će ti Jahve, Bog tvoj: njega slušajte!“ Pnz 18,15

„Mojsije tako reče: ‘Proroka poput mene od vaše braće podignut će vam Gospodin, Bog vaš. Njega slušajte u svemu što vam god reče. I svaka duša koja ne posluša toga proroka, neka se iskorijeni iz naroda.’“ Dj 3,22-23

„To je onaj Mojsije koji reče sinovima Izraelovim: ‘Proroka poput mene od vaše braće podići će vam Bog.’“ Dj 7,37

Ali daleko ponad svega, On je Sin Božji.

„Obznanjujem odluku Jahvinu:
Gospodin mi reče:
‘Ti si sin moj, danas te rodih.’“ Ps 2,7

„Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: ‘Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina!’“ Lk 3,21-23

„Slušajte Ga“, glas nam govori s oblaka. Ako, poput Abrahama, stavimo svoju vjeru u Njegove riječi, jednoga dana i mi ćemo biti dovedeni u „zemlju živih“ kao što pjevamo u današnjem psalmu.  On će  „suobličiti tijelu svomu slavnomu“ kako nam Pavao obećaje, „ovo naše bijedno tijelo“.


Scott Hahn – St.Paul Center
Prevela: Martina Gazdek
Foto: TeiTo

Avatar
Žena Vrsna

Žena vrsna vrijedi više nego biserje. Srce njena muža bez straha se može u nju pouzdati, ona mu uvijek čini dobro. Vješto i neumorno radi na njivi Gospodnjoj, tražeći i vršeći volju Božju. U njoj nema straha, osim straha Božjega pa se smije svakom novom danu uživajući u plodovima svojih djela.