Znate li gdje su arkanđeli u Svetom pismu?

arkanđeli

Na našem portalu mogli ste pronaći ideje kako u svome domu proslaviti blagdan trojice arkanđela, kojeg slavimo 29. rujna. Jedna od ideja bila je i da svojoj djeci pročitate ulomak iz neke knjige o anđelima. Ukoliko u domu nemate takvu knjigu, uvijek možete pročitati ulomke Svetog pisma u kojima se spominju arkanđeli.

Sveti Mihael – arkanđeli su naši zaštitnici u borbi protiv zla

Arkanđelu Mihaelu utječemo se kada nam je potrebna zaštita od zlih duhova. Prvi put ga u Svetom pismu susrećemo kao čuvara Izraela:

„U ono će vrijeme ustati Mihael, veliki knez koji štiti sinove tvog naroda.“ (Dn 12,1)

Zatim čitamo kako se s đavlom prepire za Mojsijevo tijelo:

„Želim vas podsjetiti, premda jednom zauvijek sve znate, kako je Gospodin izbavio narod iz Egipta, a zatim uništio nevjerne. I anđele, koji nisu čuvali svojeg dostojanstva, nego su ostavili svoje prebivalište, sačuvao je za sud velikoga Dana, okovane u mraku vječnim okovima; kao Sodoma i Gomora i okolni gradovi, koji su se poput njih podali bludu i otišli za drugom puti, stoje za primjer, ispaštajući kaznu u vječnom ognju.

Uza sve to i ovi sanjari jednako skvrne tijelo, zabacuju Veličanstvo, pogrđuju Slave. Kad se Mihael arkanđeo s đavlom prepirao za tijelo Mojsijevo, nije se usudio izreći pogrdan sud protiv njega, nego reče: ‘Spriječio te Gospodin!’ A ovi pogrđuju ono što ne poznaju; a što po naravi kao nerazumne životinje poznaju, u tom trunu.“ (Jd 5-10)

I na koncu čitamo o konačnoj bitci svetog Mihaela arkanđela s đavlom u Knjizi Otkrivenja po kojoj nam je Mihael i najpoznatiji:

„I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem. Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi, ali ne nadvlada. I ne bijaše im više mjesta na nebu. Zbačen je Zmaj veliki, Stara zmija – imenom Đavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi.

I začujem glas na nebu silan: `Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Pomazanika njegova! Jer zbačen je tužitelj braće naše koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim.`“ (Otk 7-10)

Sveti Gabrijel – arkanđeli nas raduju naviještajući Božji spasenjski naum

Kao što čitamo u Katekizmu Katoličke Crkve „Krist je središte anđeoskog svijeta (…). Anđeli su stvoreni po njemu i za njega (…). On ih čini glasnicima svoga spasenjskog nauma“ (KKC 331). Službu anđela kao blagovijesnika prepoznajemo kod svetog Gabrijela, arkanđela koji se pojavljuje na dva mjesta u Svetome pismu.

Arkanđeo Gabrijel naviješta rođenje Ivana Krstitelja

„Dok je Zaharija jednom po redu svoga razreda obavljao svećeničku službu pred Bogom, ždrijebom ga zapade po bogoslužnom običaju da uđe u Svetište Gospodnje i prinese kâd. Za vrijeme kađenice sve je ono mnoštvo naroda vani molilo. A njemu se ukaza anđeo Gospodnji.

Stajao je s desne strane kadionoga žrtvenika. Ugledavši ga, Zaharija se prepade i strah ga spopade. No anđeo mu reče: ‘Ne boj se, Zaharija! Uslišana ti je molitva: žena će ti Elizabeta roditi sina. Nadjenut ćeš mu ime Ivan. Bit će ti radost i veselje i rođenje će njegovo mnoge obradovati. Bit će doista velik pred Gospodinom. Ni vina ni drugoga opojnog pića neće piti. Duha Svetoga bit će pun već od majčine utrobe. Mnoge će sinove Izraelove obratiti Gospodinu, Bogu njihovu. Ići će pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srce otaca k sinovima i nepokorne k razumnosti pravednih te spremi Gospodinu narod pripravan.’ Nato Zaharija reče anđelu: ‘Po čemu ću ja to razaznati? Ta star sam i žena mi poodmakle dobi.’ Anđeo mu odgovori: ‘Ja sam Gabriel koji stojim pred Bogom. Poslan sam da govorim s tobom i da ti donesem ovu radosnu poruku. I evo, budući da nisi povjerovao mojim riječima, koje će se ispuniti u svoje vrijeme, zanijemjet ćeš i nećeš moći govoriti do dana dok se to ne zbude.’

Narod je iščekivao Zahariju i čudio se što se toliko zadržao u Svetištu. Kad je napokon izašao, nije im mogao ništa reći pa zaključiše da je u Svetištu imao viđenje. Nastojao im se doduše izraziti znakovima, ali osta nijem. Kad se navršiše dani njegove službe, otiđe kući. Nakon tih dana zatrudnje Elizabeta, njegova žena. Krila se pet mjeseci govoreći: ‘Evo, to mi je učinio Gospodin u dane kad mu se svidje skinuti s mene sramotu među ljudima.’“

(Lk 1, 5-25)

… i rođenje Krista, Spasitelja svega svijeta

„U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: ‘Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!’ Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: ‘Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.’

Na to će Marija anđelu: ‘Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?’ Anđeo joj odgovori: `Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!`
Nato Marija reče: ‘Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!` I anđeo otiđe od nje.“

(Lk 1, 26-37)

Rafael – arkanđeli su Božji posrednici u uslišanju naših molitava

Sveti arkanđeo Rafael podsjeća nas da Bog iscjeljuje. O njemu čitamo u Starome zavjetu, u knjizi o Tobiji. Bog ga šalje kao odgovor na Tobitovu i Sarinu molitvu. Anđeo skida bijele mrlje s Tobita i vraća mu vid, a Saru oslobađa pakosnog zloduha Asmodeja te je daje za ženu Tobiji, sinu Tobitovu. Cijelu priču o Tobitovu oboljenju te Sarinim teškoćama i kasnijem zaručništvu i braku s Tobijom koja je ujedno i izvještaj o djelovanju svetog Rafaela arkanđela saznat ćete tako da u cijelosti pročitate knjigu o Tobiji.

Sveti arkanđeli, molite za nas!


Lea Potočar – Žena vrsna
Foto: Luke Michael – Unsplash

Print Friendly, PDF & Email
Lea Čorić

Supruga brižnog i perspektivnog mladog Dalmatinca, majka jednog veselog dječaka. Psihologinja i licencirana FEMM edukatorica. Zaljubljenica u produktivnost i rast - u vrsnosti, darovanim talentima i svetosti po uzoru na Gospu, a po zagovoru omiljenog nebeskog zaštitnika, bl. Alojzija Stepinca.