Istina o Istanbulskoj konvenciji

konvencije

Što je Istanbulska konvencija?

 • Naziv glasi: „Konvencija vijeća Europe o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji“, a potpisana je 11. svibnja 2011. u Istanbulu.
 • U ime Republike Hrvatske, Konvenciju je potpisao premijer Zoran Milanović, no ista još uvijek nije ratificirana. Premijer Andrej Plenković je 25. studenog 2016. izjavio da će Vlada Republike Hrvatske što skorije pokrenuti postupak ratifikacije Konvencije u Hrvatskom saboru.
 • Na javnoj raspravi o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Istanbulske konvencije (provedenoj na Vladinoj stranici e-Savjetovanja u srpnju 2017.) od ukupno 300-tinjak sudionika javne rasprave njih 4/5 (80%) je izrazilo protivljenje prihvaćanju Konvencije.
 • Zbog razloga kakvoga kritičari Istanbulske konvencije iznose i u Hrvatskoj, pokrenula je vlada Poljske inicijativu za istup te zemlje iz Konvencije, nakon čega je na europskoj razini organiziran napor da se odgovori poljsku vladu od takve ideje.
 • Početkom 2018. godine, vlasti Bugarske i Slovačke su izričito odbile ratificirati Istanbulsku konvenciju zbog protivljenja definiranju “roda” u javnosti tih zemalja.
 • Istanbulska konvencija je prvi međunarodni ugovor u povijesti Vijeća Europe u čijem sastavljanju nisu sudjelovale države članice na koje će se jednom Konvencija odnositi, već ju je pripremala stručna skupina, a države su preko Vijeća ministara mogle samo prihvatiti ili ne prihvatiti finalni tekst. Tako, nažalost, nije moguće ratificirati dobre dijelove Konvencije koje bi bile u suglasnosti s Ustavom RH, stavljajući veto na sporne dijelove.

Dobre strane Konvencije

Temeljena ideja i cilj Konvencije u sebi sadrži kvalitetna rješenja za suzbijanje nasilja, međutim problem proizlazi iz nekih njenih dijelova s dvojbenim tumačenjima. Možemo istaknuti opće dijelove koji kao takvi nisu sporni:

 • Usmjerena je na sprječavanje nasilja u obitelji, zaštitu žrtava i procesuiranje optuženih prekršitelja. Konvencija označava nasilje nad ženama kao kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije.
 • Konvencija uspostavlja niz kaznenih djela karakteriziranih kao nasilje nad ženama: psihološko nasilje, uhođenje, fizičko nasilje, seksualno nasilje, prisilni brak, žensko obrezivanje, prisilni pobačaj i/ili sterilizaciju.

Neprihvatljive strane Konvencije

U Konvenciji se koriste pojmovi koji su za svakog razumnog čovjeka, pogotovo vjernika katolika, u potpunosti neprihvatljivi. Problem je što Konvencija koristi takve pojmove da bi upravo definirala sadržaj i smisao ovog dokumenta. O čemu se radi?

 • Pojam „roda“: Ta definicija roda tvrdi da je „rod“ društveni konstrukt i varijabla koja je neovisna o spolu, o biološkoj stvarnosti.  Rod je definiran u članku 3 (c) kao “društveno izgrađene uloge, ponašanja, aktivnosti i atributi koje određeno društvo smatra primjerenim za žene i muškarce”. Dakle, rod bi trebao biti odvojiv od spola što bi značilo da svatko može odabrati kojeg roda može biti bez obzira na prirodni spol. Neprihvatljivo je što „rod“ nisu samo muškarci i žene već cijeli niz iskrivljenih percepcija vlastitog bića i sklonosti, npr. homo, gay, lesbian, queer, trans, incesty, animal, pedo… Ovakav stav svakako ide u prilog promoviranju interesa svih LGBT zajednica, što se iz redova tih zajednica i potvrđuje. Ovdje je očito da se kroz mala vrata pokušavaju provući novi društveni konstrukti koji nemaju veze s prirodnim poretkom niti zdravim razumom, a pogotovo s borbom protiv nasilja nad ženama.
 • Iskorjenjivanje tradicije i obiteljskih vrijednosti:  Konvencija pojašnjava da postoje i društveno konstruirane uloge, ponašanja, aktivnosti i atributi koje određeno društvo smatra primjerenim za žene i muškarce. Istraživanja su, navodno, pokazala da određene uloge ili stereotipi proizvode neželjene ili štetne prakse i pridonose da se nasilje nad ženama smatra prihvatljivim. Kako bi se prevladale takve rodne uloge, članak 12 Konvencije uokviruje iskorjenjivanje predrasuda, običaja, tradicija i ostalih praksi koje se temelje na ideji inferiornosti žena ili na stereotipnim rodnim ulogama… Što se time želi reći? Odnosno, što time nije izrečeno? Ova definicija se može toliko široko tumačiti da postoji mogućnost da se „nepoželjnim“ ponašanjem proglasi svako ono koje je tradicionalno patrijarhalno ili katoličko društvo. To je upravo ono što svjetskom poretku smeta, obiteljsko naslijeđe tradicionalnih svjetonazora temeljeno na vjerskim načelima. Konačni cilj im je razoriti obitelj upravo putem ovakvih dokumenata koji će im biti temelj za provedbu zakona protiv svih onih koji žive suprotno načelima modernog liberalnog svijeta.

Pitamo se, zar nije ovaj dokument nasilje nad svima koji se ne uklapaju u navedene standarde. Zar ovo nije oduzimanje slobode življenja vlastitih svjetonazora,  upravo kontradiktorno svrsi Konvencije? Da ne govorimo kako širokim tumačenjem ove Konvencije više nećemo moći učiti djecu moliti, prirodnim ulogama muža i žene, čednosti itd. jer ćemo biti u opasnosti da nam se vlastita djeca zakonski oduzmu pod optužbom vršenja nasilja ili prisiljavanja djece na život koji oni nisu sami odabrali.

 • Nametanje rodne ideologije djeci i mladima u vrtićima, školama i medijima: Konvencija u članku 14. zahtijeva od stranaka potpisnica da uključe pitanja „roda“ i „nestereotipnih rodnih uloga“ u redovni nastavni plan i program i to na svim razinama obrazovanja. Ovo je najbolji način ispiranja mozga u najranijoj dobi i usađivanja iskrivljenih vrijednosti. Konvencija želi pokriti sve aspekte života, od vrtića i škola preko sportskih ustanova pa sve do medija tako da djeca ni u jednom trenutku ne zaborave što im se želi nametnuti pod krinkom slobode, ljubavi i tolerancije. Širenjem rodne ideologije naša će djeca biti uvjerena kako mogu birati hoće li biti muško ili žensko, odnosno, tijekom života će, prema potrebi i životnoj situaciji ili eventualnom problemu, rješavati sve mijenjanjem spola. Svaki pokušaj roditelja za odgojem djece u svjetlu tradicionalnih vjerskih načela bit će svedeno na optužbe (i osude) pred zakonom temeljene ovom Konvencijom.

Želimo potaknuti sve one koji smatraju sebe, u prvom redu, razumnim ljudskim bićima da prizovu svoju savjest i razmisle što nam dugoročno donosi ovakav dokument. Kao roditelji smo dužni zaštiti svoju djecu, ali ne na način koji nam je nametnut Konvencijom već zaštiti istinskom ljubavlju kakva nam je dana od Boga. Ne dajmo se zavarati slatkorječivošću poruka koje čujemo sa svih strana i navodnim pozivima na ljubav i toleranciju. Jasno nam je kakvo se zlo uvuklo pod krinku dobra. Otvorimo svoje oči i nastojmo na svaki mogući način oduprijeti se nametnutim poretcima koji su sve osim dobronamjerni. Okrenimo se Bogu i u trenutcima bespomoćnosti sklopimo ruke u molitvi za našu djecu, naš narod, domovinu i budućnost svijeta.


Livija Rogulj – Žena Vrsna
Foto: StockSnap.io

Livija Rogulj
Livija Rogulj

Supruga i majka četvero djece, uživa u životu u prirodi i od prirode. Radosno obavlja zadatke u uredništvu Majčinstva i istražuje jezična bogatstva. Zahvalna na Božjim talentima i milostima koje može prepoznati u svim životnim područjima.