Je li ovaj dečko moj budući suprug?

moj budući suprug

Kako mogu sa sigurnošću prepoznati odgovara li mi doista ta osoba? To mi pitanje mladi ljudi često postavljaju. U njemu se krije samoobmana kako postoji pravi partner s kojim bi brak u svakom slučaju i bez mnogo vlastita zalaganja morao „uspjeti“. No partnerski odnos ne teče u stvarnosti tako sudbonosno.

Kakav će biti zajednički život dviju osoba ovisi samo djelomično o osobinama koje one nose u sebi. Ono bitno postiže se vlastitim zalaganjem.

Isto tako ne postoji samo jedan mogući životni partner. Normalno je da čovjek može zamisliti brak s različitim partnerima. Uspjeh bi dakako svaki put bio drugačiji. Izbor partnera znači odlučiti se za jednu osobu, iako bi u načelu bile moguće i drukčije odluke.

Možda pri toj odluci mogu pomoći izvjesna razmišljanja, budući da postoje povoljniji preduvjeti za brak, ali također i mogućnost da se već započne s problemima.

Koji je motiv za tebe odlučujući pri izboru partnera?

Nekada su ekonomski razlozi bili mjerodavni. To je bilo vrijeme kada su izbor partnera za svoju djecu obavljali roditelji. Ekonomska je veza često održala brak, čak i kad u njemu nije bilo uzajamnog razumijevanja. Danas se brak u pravilu raskida kad partneri premalo njeguju međusobne odnose. Zbog toga bi bitni motiv za izbor jedne osobe kao životnog partnera trebala biti ljubav, dakle iskrena naklonost povezana sa željom da se partnera usreći, u uvjerenju da jedno drugo vole i da se razumiju. Također se događa da netko želi ući u brak zbog negativnog razloga, naime kako bi pobjegao iz nepodnosiva roditeljskog doma. Onaj tko u sebi otkrije takve misli trebao bi biti krajnje oprezan i po mogućnosti potražiti stručni savjet.

Postoji li među vama erotska privlačnost?

Pod tim se podrazumijeva osjećaj da ti je partnerova blizina ugodna i da čezneš za njegovim nježnostima. Nedostaje li ta privlačnost, tada bi se svi „razumni“ razlozi za brak trebali kritički preispitati.

Koliko ste otkrili ono zajedničko?

Tu se mora razmisliti o svemu, počevši od socijalnog podrijetla, preko nazora, pa do interesa i hobija u slobodno vrijeme kao i vjerskog uvjerenja. Zajednička bi osnova svakako trebala biti dovoljno široka kako bi se mogla izravnati s onim područjima na kojima se otkriju razlike.

Kakva ste iskustva stekli u zajedničkom razgovoru?

Koliko ima tema o kojima jedno s drugim rado razgovarate? Možete li riječima izraziti svoje osjećaje? Znaš li slušati kada tvoj partner nešto pripovijeda? Zanima li te to? Postoje li pitanja koja u načelu oboje izbjegavate? Možete li jedno s drugim tako iskreno razgovarati da vam je moguće raspravljati i o razlikama u mišljenju. Upravo će o sposobnostima da se razgovara – pod tim se podrazumijeva da se govori i da se sluša drugoga kada govori – jednom ovisiti više nego o svemu drugom hoće li se zajednica među partnerima moći produbiti i razviti.

Volite li jedno drugo?

Jesu li ti partnerove misli, želje i njegovi problemi isto toliko važni kao tvoji vlastiti? Vjeruješ li da tvoj partner ima sličan stav? Razmisli je li u dosadašnjem vremenu vašeg poznanstva bilo situacija po kojima se to dade prepoznati? Držati partnera u svemu važnim također znači prihvatiti ga onakvim kakav jest; to nadalje između ostaloga znači ne željeti ga preodgajati prema vlastitoj predodžbi o „idealnom“ partneru.

Ovih pet točaka naravno ne čini neku listu pravila, ali ipak mogu biti važan poticaj za razmišljanje pri jednoj od najznačajnijih odluka koje se u životu donose.


Brak može uspjeti –  autor dr. Bernhard Liss
Izdavač Karitativni fond UPT “Ne živi čovjek samo o kruhu” Đakovo
Foto: TeiTo

Žena Vrsna

Žena vrsna vrijedi više nego biserje. Srce njena muža bez straha se može u nju pouzdati, ona mu uvijek čini dobro. Vješto i neumorno radi na njivi Gospodnjoj, tražeći i vršeći volju Božju. U njoj nema straha, osim straha Božjega pa se smije svakom novom danu uživajući u plodovima svojih djela.