Koliko je u mojoj ženskosti Eve, a koliko Marije?

Koliko je u mojoj ženskosti Eve, a koliko Marije?

Slušam

Post 3, 9-15.20

Pošto je Adam jeo s drveta, zovne ga Gospodin, Bog: »Gdje si?« reče mu. On odgovori: »Čuo sam tvoj glas u vrtu; pobojah se jer sam gol pa se sakrih.« Nato mu reče: »Tko ti otkri da si gol? Da nisi jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti?« Čovjek odgovori: »Žena koju si mi dao – ona mi je dala sa stabla pa sam jeo.« Gospodin, Bog, reče ženi: »Što si to učinila?« »Zmija me prevarila pa sam jela«, odgovori žena. Nato Gospodin, Bog, reče zmiji: »Kad si to učinila, prokleta bila među svim životinjama i svom zvjeradi poljskom! Na trbuhu svome puzat ćeš i prašinu jesti sveg života svog! Neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu.« Svojoj ženi čovjek nadjene ime Eva jer je majka svima živima.

Ps 98, 1-4

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!

Ef 1, 3-6.11-12

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu slave svoje milosti kojom nas zamilova u Ljubljenome. U njemu, u kome i nama – predodređenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje – u dio pade da budemo na hvalu Slave njegove – mi koji smo se već prije nadali u Kristu.

Lk 1, 26-38

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«

Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.

Razmišljam

O, kolika je dubina ljubavi Božje prema nama! Prvo nas je stvorio i tijekom toga za svakog pomislio predivnu volju nad životom. Njegovu volju naše svetosti. Našeg potpunog ostvarenja ovom zemljom koji završava u vječnosti, u blizini Njegovoj, u punini raja. Kad bismo znali kolika je radost u vršenju baš Njegove volje u našem životu, u prepuštanju baš onome što On vidi dobrim za nas, žudjeli bismo svim srcem, dušom i tijelom postati sveti i bez mane. Ostvariti Njegovu volju makar pod cijenu odricanja, žrtvica, ljubavi prema neprijateljima. Kad bismo samo naslutili što nas čeka iz onog prihvaćanja Božje volje iz ljubavi prema Njemu.

Marija je u tome uspjela. Ona je u poniznosti svoje duše brzo i s radošću primila radosnu vijest o Utjelovljenju i podložila se Božjoj volji. Svoje planove poništila je u srcu kako bi nad njenim ništa Božja ljubav oplodila Riječ u krilu Njene utrobe. Potpuno poslušne iz ljubavi. Savršeno podložne. Savršeno ostvarene žene. Nije znala kako će to biti do zadnjeg detalja, ali se usudila pognuti glavu pred Najvećim i izreći Mu s puno ljubavi: „Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!“

Eva, naša pramajka, nije poslušala. Nije se podložila i nije iskoristila Božji način da otvorenošću poniznog srca postane poslušno sveta u tom trenutku. Svaka žena, ja, ti i ona, imamo izbor. Biti kao Eva ili kao Marija. Podložiti se i pokoriti Božjoj volji, dopustiti da nas predanje bližnjima učini sluškinjama iz ljubavi Božje. I tako s Marijom Utjelovljenog Krista nositi ulicama ovog svijeta. Ili, ne poslušati. Zagristi jabuku i navesti njega da zagrize. Ustrajati i dalje u grijehu i navoditi drugog na grijeh. Budimo radije male Marije, hitajmo prema radosti života vječnoga bruseći svoje JA već na ovoj zemlji.

Djelujem

Koliko je u mojoj ženskosti Eve, a koliko Marije? Želim li biti kao Marija – ponizna i poslušna službenica Božja? Bježim li od Božjeg poziva, od osluškivanja Njegove volje u sadašnjosti?

Danas ću svim srcem odlučiti služiti Bogu, a ne đavlu. Biti sluga Neba, a ne sluga ovog svijeta.

Draga sestro, ohrabri se! Upravi svoj pogled Bogu i odluči jednom zauvijek odbaciti Sotonu i njegov utjecaj u svom životu te cijelom svojom voljom, cijelim svojim srcem primiti Gospodina Isusa u svoj život, u svoje tijelo i dušu, nasljedujući ono što nam je ostavio kad je prolazio zemljom čineći dobro.

Budi hrabra, budi žena! Budi nasljedovateljica Bezgrešne Djevice Marije na putu prema Njenom Sinu.

Marija Grgić – Žena Vrsna


Foto: Aaron Burden – Unsplash

Marija Grgić
Marija Grgić

Gospodin joj je providio muža i njihovom braku poklonio petero djece. Uz brigu o svojoj obitelji, uređuje portal Žena vrsna što je svakodnevno ispunjava milošću. Jednom ranije u životu postala je magistra matematike i fizike. Osluškujući Božju prisutnost u svakodnevici, voli pisanjem hvatati sjećanja na Ljepotu.