Korizmeni hod s Gospom 33. dan – Svakodnevno i godišnje obnavljanje posvete

obnavljanje posvete

Na sam dan posvete

O samom danu posvete Isusu Kristu po Mariji sv. Ljudevit piše: “Na svršetku tih triju tjedana, ispovjedit će se i pričestiti s nakanom da se predaju Isusu Kristu preko Marijinih ruku u svojstvu sužnja ljubavi. A poslije pričesti, koju će nastojati primiti po uputi što je donosim kasnije izmolit će obrazac svoje posvete, koji će također naći ovdje malo naprijed. Ako taj obrazac nije tiskan, neka ga prepišu ili neka im ga netko drugi prepiše, i u koji dan obave posvetu, neka ga toga istoga dana potpišu svojim imenom.

Bit će dobro ako toga dana plate kakav danak Isusu i njegovoj Presvetoj Majci, bilo za pokoru za svoje prošle nevjernosti zavjetima krštenja, bilo da time posvjedoče svoju zavisnost o vlasti Isusa i Marije. A taj će danak biti prema pobožnosti i mogućnosti svakog pojedinoga, kao na primjer post, koje mrtvljenje, koja milostinja ili svijeća. I kad ne bi donijeli na poklon ništa drugo nego pribadaču, ali samo draga srca, to je dosta Isusu, koji gleda samo dobru volju”(PP 231-232). Posvetu možemo obaviti osobno ili u prisutnosti nekoga svećenika. Na sam dan posvete Montfort preporuča da se osoba ispovjedi i pričesti.

Držimo da je za dan posvete dobro izabrati neki Marijin blagdan ili spomendan. A ako osoba zna da se taj dan ne može ispovjediti, dobro je da to učini koji dan prije. Upute za pričest s Marijom o kojima svetac govori su one koje smo meditirali zadnji dan priprave a obrazac je molitva posvete Isusu Kristu po Mariji koju dolje niže donosimo. Kada je sv. Ljudevit pripravljao vjernike na posvetu bilo skupno u pučkim misijama bilo osobno uvijek je sam čin posvete obavljao u tri dijela.

Na krsnom zdencu vjernici bi obnovili svoje krštenje, nakon toga položili bi ruku na Evanđelje i ispovjedili vjeru riječima: «Vjerujem u sve istine koje su sadržane u Evanđelju Isusa Krista», a zatim bi išli pred Marijinu sliku ili kip i molili obrazac posvete. I kod naše posvete možemo, ali ne moramo,ponoviti te čine popraćene odgovarajućim simbolima, kao što je sa svijećom poći pred krsni zdenac, ispovjediti vjeru moleći Vjerovanje i obnoviti svoje krštenje, imati sobom Evanđelje i riječima koje samo gore naveli ispovjediti vjeru te poći pred Marijinu sliku ili kip izmoliti molitvu posvete.

Svakodnevno i godišnje obnavljanje posvete

“Barem svake godine, istog dana, obnovit će istu posvetu, vršeći iste pobožne vježbe kroz tri tjedna. Pače, moći će svakoga mjeseca i svakoga dana obnoviti sve što su učinili, s ovo malo riječi: Savsam tvoj, i sve moje pripada tebi, moj ljubezni Isuse, po Mariji, tvojoj Presvetoj Majci” (PP 233). Smisao svakodnevnog i godišnjeg obnavljanja posvete je u tome da se vjernik vježba u življenju posvete te tako dublje ulazi u duh posvete. U tome procesu živeći posvetu otvara se put rasta koji može ići sve do vrhunaca svetosti.

Molitva osobne posvete Isusu Kristu, utjelovljenoj Mudrosti po Marijinim rukama sv. Ljudevita

“O vječna i utjelovljena Mudrosti! O preljubezni i poklona dostojni Isuse, pravi Bože i pravi čovječe, jedini Sine vječnoga Oca i Marije vazda Djevice! Duboko ti se klanjam u krilu i slavi tvog Oca u vječnosti i u djevičanskom krilu Marije, tvoje predostojne Majke, u vrijeme tvoga utjelovljenja. Zahvaljujem ti što si poništio sama sebe uzevši oblik roba, da me izbaviš iz okrutnog vražjeg ropstva; hvalim te i slavim zato što si se htio u svemu, podložiti Mariji, svojoj svetoj Majci da me učiniš po njojsvojim vjernim robom. Ali, jao! Nezahvalan i nevjeran kakav jesam, nisam čuvao zavjete i obećanja koja sam ti tako svečano zadao na svom krštenju; nisam ispunio svoje obveze; ne zaslužujem zvati se ni tvojim djetetom ni tvojim robom; i, budući da u meni nema ništa što ne zaslužuje tvoj prezir i tvoju srdžbu, ne usuđujem se sam približiti tvome svetom i uzvišenom Veličanstvu. Radi toga se utječem zagovoru i milosrđu tvoje presvete Majke, koju si mi dao za posrednicu kod tebe; i njezinom se pomoću nadam isprositi od tebe pokajanje i oproštenje svojih grijeha, postići i sačuvati Mudrost. Pozdravljam te, dakle, o Marijo bezgrješna, živo svetohranište Božanstva, u koje se sakrila Vječna Mudrost i hoće da joj se tu klanjaju anđeli i ljudi! Pozdravljam te, o Kraljice neba i zemlje, čijoj je vlasti podložno – sve što je pod Bogom. Pozdravljam te, o sigurno utočište grješnika, čije milosrđe nikome nikada nije bilo uskraćeno; ispuni težnje moje za Božanskom Mudrošću, i primi u tu svrhu zavjete i darove koje ti prinosi moja nevrijednost. Ja N. N., nevjerni grješnik, obnavljam i potvrđujem danas pred tobom i predajem u tvoje ruke zavjete svoga krštenja: odričem se zauvijek Sotone, njegova sjaja i njegovih djela, i potpuno se predajem Isusu Kristu, utjelovljenoj Mudrosti, da nosim za njim svoj križ sve dane svoga života, i da mu budem vjerniji nego što sam bio do sada. Ja te, o Marijo, danas izabirem pred cijelim nebeskim dvorom za svoju Majku i Gospodaricu. Predajem ti i posvećujem, u svojstvu roba, svoje tijelo i svoju dušu, svoja izvanjska i unutarnja dobra, pa i samu vrijednost svojih dobrih djela, prošlih, sadašnjih i budućih, prepuštajući tebi potpuno i neograničeno pravo da raspolažeš sa mnom i sa svim što mi pripada, bez izuzetaka, kako se tebi svidi, na veću slavu Božju u vremenu i vječnosti. Primi, o dobrostiva Djevice, ovaj mali dar moga ropstva na čast i u jedinstvu s podložnosti kojom se Vječna Mudrost htjela podložiti tvome majčinstvu; kao priznanje moći koju vi oboje imate nad tim crvićem i bijednim grješnikom, i u zahvalu za povlastice kojima vas je obdarilo Presveto Trojstvo. Svečano izjavljujem da ću od sada, kao tvoj pravi rob, tražiti samo tvoju čast i u svemu te slušati. O Majko divna! Predstavi me svome dragom Sinu kao svoga vječnog roba, te kao što me je po tebi otkupio da me po tebi i primi. O Majko milosrđa! pomozi mi da zadobijem pravu Božju mudrost i radi toga me uvrsti u broj onih koje ti ljubiš, učiš, upravljaš, hraniš i braniš kao svoju djecu i svoje robove. Djevice vjerna, daj da budem u svakoj stvari tako savršen učenik, nasljedovatelj i rob utjelovljene Mudrosti, Isusa Krista, tvoga Sina, da dostignem tvojim zagovorom, po tvome primjeru do punine njegove dobi na zemlji i slave u nebu. Tako budi.”(LJVM 223-227)

Molitve koje sv. Ljudevit predlaže moliti za vrijeme priprave na posvetu

O dođi Stvorče, Duše Sveti

O dođi Stvorče, Duše Svet
Pohodi duše vjernika
Poteci višnjom milosti
U grudi štono stvori ih!

Ti nazivaš se Tješitelj,
Blagodat Boga Svevišnjeg,
Studenac živi, ljubav, plam
I pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ,
Ti prste desne Očeve,
Od vječnog Oca obećan,
Ti puniš usta besjedom.

Zapali svjetlo u srcu,
Zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka!

Dušmana od nas otjeraj
I postojani mir nam daj,
Ispred nas idi vodi nas,
Da svakog zla se klonimo!

Daj Oca da upoznamo
I Krista Sina Njegova
I u Te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj!

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
Nek bude sad i u vjeke!Amen

Litanije Duhu Svetomu

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože,……………………………..( smiluj nam se )
Sine, Otkupitelju svijeta Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina,
Duše Sveti, po čijem su nadahnuću govorili proroci,
Duše Sveti, koji svjedočiš za Isusa Krista,
Duše Sveti, naš božanski Učitelju,
Duše Sveti, po kojemu je Djevica Marija začela Sina Božjega,
Duše Sveti, koji stanuješ u nama,
Duše mudrosti i razuma,
Duše savjeta i jakosti,
Duše znanja i pobožnosti,
Duše straha Božjega,
Duše milosti i milosrđa,
Duše jakosti, ustrajnosti i umjerenosti,
Duše vjere, ufanja, ljubavi i mira,
Duše poniznosti i čistoće,
Duše dobrote i duhovne miline,
Duše svih milosti,
Duše Sveti, koji proničeš Božje tajne,
Duše Sveti, koji nas pomažeš u molitvi,
Duše Sveti, koji si u slici goluba sišao nad Isusa,
Duše Sveti, po kome smo se duhovno preporodili,
Duše Sveti, koji nam srca napunjaš božanskom ljubavlju,
Duše Sveti, čijom milošću postajemo djeca Božja,
Duše Sveti, koji si poput gorućih jezika sišao nad apostole,
Milostiv budi, oprosti nam, Gospodine!
Milostiv budi, usliši nas, Gospodine!
Od svakoga zla,……………………………..( oslobodi nas, Gospodine)
Od svakoga grijeha,
Od napasti i đavolskih zasjeda,
Od preuzetnosti i zdvojnosti,
Od poricanja objavljenih istina,
Od grješne okorjelosti i bezbožnosti,
Od svake ljage duše i tijela,
Od duha bludnosti,
Po tvome izlaženju od Oca i Sina,
Po divnom djelovanju Tvoje milosti,
Po bezgrešnom Začeću Djevice Marije,
Po otajstvenom Začeću Isusa Krista,
Po Tvojem silasku nad Isusa u Jordanu,
Po Tvojem silasku nad apostole,
Na veliki dan suda Božjega,
Mi grešnici……………………………..(Tebe molimo, usliši nas!)
Da po Tebi sveto živimo,
Da vazda budemo tvoj sveti hram,
Da po tebi ne popuštamo grešnim željama,
Da po tebi Bogu živimo,
Da vazda čuvamo i širimo Kristov mir i ljubav,
Da bježimo od zabluda i grijeha,
Da se uvijek podlažemo Božjoj istini,
Da obnoviš u nama pravednost i poštenje,
Da nas obogatiš božanskom istinom i milošću,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,smiluj nam se!

Pomolimo se: Bože koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjesi vazda radujemo! Amen! Molimo Te, Gospodine, da Tvoj božanski Duh, po svom beskrajnom milosrđu, očisti naša srca i od svih nas zala oslobodi! Po Kristu Gospodinu našem! Amen!

Zdravo Zvijezdo mora

Zdravo, Zvijezdo mora,
Majko Božja nježna,
Vazda djevičanska,
Dveri rajska zdravo!

Ti, što začu pozdrav
S usta Gabrijela,
Mirom nas ukrijepi,
Mjenjaj ime Evi!

S krivca lance skini,
Slijepu daj da vidi,
Tjeraj naše jade,
Sve isprosi dare!

Majkom se pokaži,
Molbe nam prikaži
Onom rad nas što je
Posto Dijete Tvoje.

Djevo osobita
Smjerna ko nijedna,
Grijehu Ti nas otmi.
Smjerne, čiste tvori!

Daj nam sveto živjet,
Sigurno putovat,
Uz Isusa vijekom
Radovat se s Tobom!

Slava Bogu Ocu,
Višnjem Kristu dika,
Ko i Duhu Svetom,
Isti poklon trima!

Lauretanske litanije

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože,……………………………..( smiluj nam se )
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Sveta Marijo,……………………………..( moli za nas! )
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo djevica,
Majko Kristova,
Majko Crkve,
Majko Božje milosti,
Majko prebistra,
Majko prečista,
Majko neoskvrnjena,
Majko nepovrijeđena,
Majko ljubezna,
Majko divna,
Majko dobroga savjeta,
Majko Stvoriteljeva,
Majko Spasiteljeva,
Djevice premudra,
Djevice časna,
Djevice hvale dostojna,
Djevice moguća,
Djevice milostiva,
Djevice vjerna,
Ogledalo pravde,
Prijestolje mudrosti,
Uzroče naše radosti,
Posudo duhovna,
Posudo poštovana,
Posudo uzorna pobožnosti,
Ružo otajstvena,
Tornju Davidov,
Tornju bjelokosni,
Kućo zlatna,
Škrinjo zavjetna,
Vrata nebeska,
Zvijezdo jutarnja,
Zdravlje bolesnih,
Utočište grješnika,
Utjeho žalosnih,
Pomoćnice kršćana,
Kraljice anđela,
Kraljice patrijarha,
Kraljice proroka,
Kraljice apostola,
Kraljice mučenika,
Kraljice ispovijedalaca,
Kraljice djevica,
Kraljice sviju svetih,
Kraljice bez grijeha istočnog začeta,
Kraljice na nebo uznesena,
Kraljice svete krunice,
Kraljice obitelji,
Kraljice mira,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,smiluj nam se!
Moli za nas, sveta Bogorodice!
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se! Dopusti nama slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda Djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu! Amen!

Molitva Isusu Kristu od sv. Augustina

“Ti si Krist, moj sveti otac, moj milostivi Bog, moj veliki kralj, moj dobri pastir, moj jedini učitelj, moj predobri pomoćnik, moj prekrasni miljenik, moj živi kruh, moj vječni svećenik, moj vođa u domovinu, moje pravo svjetlo, moja sveta slast, moj put koji me upravlja, moja prejasna mudrost, moja čista prostodušnost, moj slatki mir, moja svekolika sigurnost, moja lijepa baština, moj vječni spas… Kriste Isuse, ljubezni Bože, zašto sam ljubio, zašto želio kroz sav svoj život išta osim tebe, Isusa, svoga Boga? Gdje sam bio, kad nisam mislio na te? O vi, sve želje srca moga, barem odsada usplamtite i gorite za Gospodinom Isusom. Poletite, dosta ste okasnile. Žurite se za ciljem kojem idete. Svojski tražite onoga koga tražite. Isuse, proklet bio koji tebe ne ljubi; gorčine se napunio koji tebe ne voli. O slatki Isuse, nek te ljubi, nek u tebi uživa, nek se za tobom zanosi svaka dobra duša, posvećena tvojoj hvali. Bože srca moga i baštino moja, Isuse Kriste, neka moje srce umre sebi, i ti budi život moj! Neka se u mojoj duši užeže živi plamen tvoje ljubavi i razgori se u savršenu vatru!Nek plamsa uvijek na žrtveniku moga srca! Nek upalisvu moju nutrinu i bukti do dna moje duše. Na dan svog svršetka neka dođem k tebi skončan od tvoje ljubavi … Amen.”

Litanije presvetog imena Isusova

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Očenebeski, Bože,……………………………..( smiluj nam se )
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Isuse, Sine Boga živoga,
Isuse, sjajnosti Očeva,
Isuse, jasnoćo svjetlosti vječne,
Isuse, kralju slave,
Isuse, sunce pravde,
Isuse, Sine Marije Djevice,
Isuse, ljubezni,
Isuse, divni,
Isuse, Bože jaki,
Isuse, Oče budućega vijeka,
Isuse, Anđele velikoga savjeta,
Isuse mogući,
Isuse strpljivi,
Isuse poslušni,
Isuse, krotka i ponizna srca,
Isuse, ljubitelju čistoće,
Isuse, ljubitelju naš,
Isuse, Bože mira,
Isuse, početniče života,
Isuse, uglede kreposti,
Isuse, revnitelju duša,
Isuse, Bože naš,
Isuse, utočište naše,
Isuse, Oče ubogih,
Isuse, blago vjernika,
Isuse, dobri pastiru,
Isuse, svjetlosti istinita,
Isuse, mudrosti vječna,
Isuse, dobroto beskrajna,
Isuse, pute i živote naš,
Isuse, radosti anđela,
Isuse, kralju patrijarha,
Isuse, učitelju apostola,
Isuse, naučitelju evanđelista,
Isuse, jakosti mučenika,
Isuse, svjetlo priznavalaca,
Isuse, čistoćo djevica,
Isuse, kruno sviju svetih.
Milostiv budi, oprosti nam Isuse!
Milostiv budi, usliši nas Isuse!
Od svakoga zla,…………………………….. (oslobodi nas Isuse!)
Od svakoga grijeha,
Od srdžbe svoje,
Od zasjeda vražijih,
Od duha bludnosti,
Od smrti vječne,
Od nemara za nadahnuća tvoja,
Po otajstvu svetoga utjelovljenja svoga,
Po rođenju svojem,
Po djetinjstvu svojem,
Po božanstvenom životu svojem,
Po naporima svojim,
Po smrtnoj borbi i muci svojoj,
Po križu i zapuštensti svojoj,
Po smrtnoj stisci svojoj,
Po smrti i pokopu svojem,
Po uskrsnuću svojem,
Po uzašašću svojem,
Po ustanovljenju presvetog Oltarskog Otajstva,
Po radostima svojim,
Po slavi svojoj,
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Isuse!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Isuse!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,smiluj nam se, Isuse!
Isuse, čuj nas!
Isuse, usliši nas!

Pomolimo se: Gospodine, ti si odredio da se naime Isusovo prigne svako koljeno i svi ljudi u njemu nađu spasenje. Po njegovu obećanju znamo da ćeš nam dati što god zaištemo. Daj da već ovdje na zemlji osjetimo njegovo prijateljstvo i s njim se sjedinimo u vječnoj domovini. Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog po sve vijeke vjekova.Amen.

Mala Gospina krunica na čast dvanaest povlastica Blažene Djevice Marije

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Hvalimo te Djevice Marijo sjećajući se čudesnih djela koje je Gospodin u Tebi učinio. Primi ove moje molitve Presveta Djevice, daj mi snage protiv tvojih neprijatelja.

Apostolsko vjerovanje…

Kruna svetosti

Oče naš…

1. Blažena Ti, Marijo koja si u svome krilu nosila Gospodina i Stvoritelja svijeta! Ostajući Djevica svijetu si dala Stvoritelja. Raduj se Djevice Marijo, raduj se u vijeke. Zdravo Marijo…
2. Blažena Ti, Djevice Sveta i Bezgrješna, ne znam kako dostojno slaviti tvoju veličinu, jer u krilu si nosila Onoga koga nebesa ne mogu obuhvatiti. Raduj se Djevice Marijo, raduj se u vijeke. Zdravo Marijo…
3. Blažena Ti, o Marijo, sva si lijepa, nijedna mrlja grijeha ne zatamni Tvoj sjaj. Raduj se Djevice Marijo, raduj se u vijeke. Zdravo Marijo…
4. Blažena Ti, o Marijo tvoje kreposti su brojnijeod zvijezda nebeskih. Raduj se Djevice Marijo, raduje se u vijeke. Zdravo Marijo…

Slava Ocu…

Kruna moći

Oče naš…

1. Blažena si Ti, Marijo, Kraljice svijeta. Prati nas na putu prema vječnoj radosti. Raduj se Djevice Marijo, raduj se u vijeke. Zdravo Marijo…
2. Blažena si Ti, Blagajnice Gospodnjih milosti. Učini nas dionicima tvojih darova. Raduj se Djevice Marijo, raduj se u vijeke. Zdravo Marijo…
3. Blažena si Ti, Marijo, naša Posrednice. Pomozi nam da dublje susretnemo Boga. Raduj se Djevice Marijo, raduj se u vijeke. Zdravo Marijo…
4.Blažena Ti, Marijo, Pobjednice nad đavlima i krivovjerjima. Ti budi naša Predvodnica. Raduj se Djevice Marijo, raduj se u vijeke. Zdravo Marijo…

Slava Ocu…

Kruna dobrote

Oče naš…

1. Blažena Ti, Marijo, utočište grješnika. Zagovaraj nas kod Gospodina. Raduj se Djevice Marijo, raduj se u vijeke. Zdravo Marijo…
2. Blažena Ti, Majko sirotih. Nauči nas živjeti kao djeca Božja. Raduj se Djevice Marijo, raduj se u vijeke. Zdravo Marijo…
3. Blažena Ti, Marijo, Izvore radosti. Vodi nas vječnoj sreći. Raduj se Djevice Marijo, raduj se u vijeke. Zdravo Marijo…
4. Blažena Ti, Pomoćnice naša u životu i u smrti. Uzmi nas sa sobom u Kraljevstvo Božje. Raduj se Djevice Marijo, raduj se u vijeke. Zdravo Marijo…

Slava Ocu…

Pomolimo se: Pozdravljam Te, Marijo, Kćeri Boga Oca, Majko Isusa Krista, Zaručnice Duha Svetoga, uzvišeni Hrame Presvetoga Trojstva. Prepoznajemo te kao našu Sestru, milinu čovječanstva, Majku punu ljubavi, nositeljicu Krista, našeg života, znak nade i utjehe, savršenu sliku Crkve. Učini nas samo jednim srcem i jednom dušom s Tobom, da naviještamo koliko je velik Gospodin i prepoznajemo s radošću Njegovu prisutnost u svijetu. Tebi, odabranoj od Boga, za jedinstveno poslanje u povijesti spasenja, posvećujemo same sebe, naše djelovanje i naš život. Utisni svoj pečat u naše duše, da ostanemo uvijek vjerni Bogu. Izlij na nas Svoju ljubav Majke, prati nas na putu života. Utaži našu glad kruhom Riječi i Euharistije, daj da doživimo Tvoju majčinsku skrb prema nama. Ne dopusti da beskorisne i prolazne brige priječe naše traženje Boga. Po djelu Duha Svetoga i Tvojoj vjernoj suradnji neka živi i raste u nama Krist Tvoj Sin da ostvarimo spasonosni Očev plan. Amen.

Pod tvoju se obranu utječemo…

Lančić znak predanja i posvete Isusu Kristu po Mariji

Ljudi u komuniciranju koriste znakove i simbole koji im pomažu da jednostavnije i dublje shvate zbilju. Ti nas znakovi podsjećaju na nešto te na našu osobnost ili odnos koji imamo prema određenoj osobi ili skupini. I u našem kršćanskom životu mi koristimo znakove. Sam Isus Krist je najveći dar i znak ljubavi Očeve. Osim liturgijskih znakova, koje Crkva koristi kada slavi sakramente pobožna crkvena tradicija koristi i mnoge druge znakove te ih povezuje s određenim događajem, činom ili osobom. Jedan od tih znakova je i lančić, znak predanja i posvete Isusu Kristu po Mariji o kojem govori sv.Ljudevit Marija Grignion Montfortski. To može biti lančić od bilo kojega metala pa i onaj kojeg već nosimo uz uvjet da ga blagoslovimo i prihvatimo kao znak naše posvete Isusu Kristu po Mariji. Svrha tog lančića jest baš u tome da nas podsjeća na čin predanja koje smo učinili i na obvezu dosljednog svjedočenja kršćanskog života po posveti. Taj znak naše posvete može biti i narukvica ili prsten u obliku krunice koji je danas jako raširen jer bitna je duhovna stvarnost na koju nas podsjeća i koju označava znak a ne toliko materijalni aspekt znaka. Uz lančić preporučamo i nošenje neke marijanske medaljice. Lančić možemo nositi oko ruke ili vrata, a sam Montfort ga je nosio oko nožnog gležnja. Blagoslov lančića može obaviti samo svećenik. Možemo ga blagosloviti i u nekom svetištu skupa s ostalim pobožnim predmetima gdje redovito primamo te blagoslove. Molitva za blagoslov lančića: Blagoslovljen da si Ti, Oče, izvore svakog blagoslova, koji se raduješ duhovnom rastu svoje djece. Iskaži nam milosrđe, blagoslovi ovaj lančić (ili drugi znak posvete) te nam udijeli milost da ga pobožno u vjeri nosimo. On nas potiče da se u Duhu Svetome predamo i suobličimo tvome Sinu Isusu Kristu po Mariji. Blagoslov Boga svemogućega Oca, Sina i Duha Svetoga sišao na vas i uvijek ostao s vama. Amen.

Pobožnost sv. Ljudevitu Mariji Grignionu Montfortskome

Nakon objavljivanja života sv. Ljudevita Marije Grigniona Monftorskoga u izdanju apostolataskog centra Sav Tvoj, više je vjernika i s više strana nakon što su upoznali i zavoljeli tog velikog sveca, od nas tražilo da im pomognemo u pobožnosti koje žele gajiti prema sv. Ljudevitu. Našimčitateljima donosimo ovdje pobožnosti sv. Ljudevitu, kako bi mogli zazivati njegov zagovor kod Boga i Gospe u raznim potrebama u kojima se njemu utječu.

Molitva sv. Ljudevitu Montfortskome

Bože koji si nadahnuo sv. Ljudevitu Mariji Montfortskomeapostolsko poslanje da svima propovijeda Evanđelje Krista, tvoga Sina po njegovu zagovoru udjeli nam, da odgajani od Blažene Djevice Marije, budemo poučljivi glasu Duha Svetoga i pažljivi na krik siromaha kako bi postali neumorni navjestitelji tvoga Kraljevstva. Po Kristu Gospodinu našemu.

(Izreknemo našu nakanu i izmolimo3 puta Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu)

Litanije sv. Ljudevitu Montfortskome

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Očenebeski, Bože,…………………………….. ( smiluj nam se )
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,
Sveta Marijo, preljubljena kćeri Boga Oca,…………………………….. (moli za nas)
Sveta Marijo, Majko Sina Božjega,
Sveta Marijo, Zaručnice Duha Svetoga,
Sveti Mihaele Arkanđele,
Sveti anđeli Božji,
Sveti Apostoli i Evanđelisti,
Sveti Ljudevite Montfortski,
Dostojni slugo Boga samoga,
Vjerni učeniče utjelovljeneMudrosti,
Svećeničesrca poslušnoga Duhu Svetome,
Robu Isusa koji živi u Mariji,
Gorljivi molitelju i promicatelju svete krunice,
Pokorniče i navjestitelju milosti Križa,
Misionaru Evanđelja spasenja,
Poticatelju iskrenog obraćenja,
Učitelju evanđeoske mudrosti,
Plodni autore duhovnih spisa,
Vjerni sine Službenice Gospodnje,
Propovjedniče Majke Otkupitelja,
Prijatelju siromaha i zapuštenih,
Ljubitelju djece i malenih,
Odgajatelju Božjeg naroda,
Vođo u ispovijedanju prave vjere,
Pastiru brižljivi dobra Crkve,
Utemeljitelju redovničkih družbi,
Poslušni suradniče Pastira Crkve,

Ti koji gledaš lice Svevišnjega – isprosi nam ustrajnost u vjeri,
Ti koji svijetliš u beskrajnoj Božjoj ljubavi -isprosi nam čistu ljubav i duboku poniznost,
Ti koji kličeš zbog zadobivene baštine – isprosi nam blaženu nadu,
Ti koji se raduješ u svetom Jeruzalemu – isprosi nam duha molitve,
Ti koji se nalaziš pred prijestoljem Jaganjčevim – isprosi nam mudrost križa,
Ti koji crpiš s izvora života – isprosi nam poslušnost Duhu Svetome,
Ti koji motriš Majku Božju – isprosi nam pravu pobožnost prema Mariji,
Ti koji si pored apostola Kristovih – isprosi nam žar za naviještan
jem Evanđelja,
Ti koji uživaš zajedništvo svetih – isprosi nam ljubav prema Crkvi, Ti koji sjediš za stolom u Kraljevstvu – isprosi nam krunu slave,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,smiluj nam se!

Pomolimo se: O Bože, koji si snagom Duha Svetoga sv. Ljudevita učinio gorljivim apostolom Krista Raspetoga i vjernim sinom Djevice Marije, daj da se i mi, po njegovu primjeru i zagovoru, obnovimo u duhu našeg Krštenja kako bi donijeli istinske plodove kršćanskog života. Po Kristu Gospodinu našemu.

Devetnica sv. Ljudevitu Montfortskome

U hrvatskoj katoličkoj pobožnoj tradiciji je ustaljena molitva devetnice bilo za neke blagdane, prigode ili nakane u molitvi. Oni koji žele moliti devetnicu sv. Ljudevitu Montfortskome za neku nakanu mogu, to obaviti na slijedeći način: kroz devet dana moliti gore prvu navedenu molitvu i litanije sveca. Ako devetnicu žele obaviti s razmatranjem preporučamo da prije molitve litanija uzmu nekoliko stranica iz životopisa sveca u izdanu apstolatskog centra Sav Tvoj koje mogu sami odabrati, kratko se zaustave u razmatranju i na kraju zazovu sv. Ljudevita, njegov zagovor i zaštitu, te mu izlože nakanu za koju mole da ih on pred Bogom zagovara.

NAPOMENA:  Molitelji meditacija posvete Isusu po Mariji, koji su iz Zagreba, javite se u uredništvo portala pa ćemo se dogovoriti da imamo zajedničku posvetu u samostanu Montfortanaca u Blatu.

Misionari Monfortanci – Družba Marijina


Foto: Pixabay.com

Avatar
Žena Vrsna

Žena vrsna vrijedi više nego biserje. Srce njena muža bez straha se može u nju pouzdati, ona mu uvijek čini dobro. Vješto i neumorno radi na njivi Gospodnjoj, tražeći i vršeći volju Božju. U njoj nema straha, osim straha Božjega pa se smije svakom novom danu uživajući u plodovima svojih djela.