Kraljica neba: Scott Hahn razmatra čitanja na svetkovinu Uznesenja

Kraljica neba: Scott Hahn razmatra čitanja na svetkovinu Uznesenja

Čitanja:

Otk 11,19a.12:1-6.10
Ps 45,10.11.12.16
1 Kor 15,20-27
Lk 1,39-56

Na svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije, hvalimo Boga koji je priveo Bezgrešnu sebi dušom i tijelom, u vječnu slavu.

Marija je Bogorodica, Kraljica na Nebo uznesena

U prvom čitanju, u knjizi Otkrivenja, vidimo Hram Božji na nebu i u njemu otvoren Kovčeg saveza. Svetinja nad svetinjama izgubljena je od uništenja Hrama 586. godine prije Krista. Sveti Ivan, evanđelist poručuje nam da je Kovčeg saveza sada žena, ona koja je pod srcem nosila Otkupitelja, Bogorodica.

Zdesna ti je kraljica u zlatnoj odjeći – kličemo Gospodinu.

U dvoru kralja Salomona, uvijek je njegova majka stajala njemu zdesna (vidi 1 Kr 2,19).

Gospa uznesenjem, kako čitamo u knjizi Otkrivenja, zauzima svoje mjesto zdesna Sinu Davidovu.

 

Drugo nam čitanje otkriva smisao ovog Marijinog položaja: „Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu biti svi oživljeni. Ali svatko u svom redu.” Započelo je ostvarenje Kristova kraljevstva i to uznesenjem Bogorodice.

U knjizi Otkrivenja vidimo ispunjenje čitavog evanđelja. Marija, trudna s Isusom, predstavlja Kovčeg saveza. Nosi u sebi Boga, kao što je David nosio kovčeg u Jeruzalem (vidi 2 Sam 6). Marija je na nebo uznesena u Nebeski Jeruzalem. Elizabeta je zadivljena i klikće pred njom, kao što je David bio zadivljen Kovčegom saveza. Ivan Krstitelj u utrobi majke pleše pred Gospodinom u Marijinoj utrobi kao što je David plesao pred Kovčegom saveza. Marija je ostala kod Elizabete tri mjeseca, koliko je Kovčeg boravio u kući Obed-Edoma isto tri mjeseca. Marija je nositeljica Boga, i Bogorodica. Vlada u svom sjaju s Kristom u Nebeskom Jeruzalemu.


Scott Hahn – St. Paul Center
Prevela: Lea Potočar
Foto: TeiTo

Print Friendly, PDF & Email
Žena Vrsna

Žena vrsna je dragocjena, ali jednostavna - baš kao biserje. Njen sjaj se povećava dok je milosrđe Božje oblikuje u sigurnoj školjci Njegova Presvetog srca. Nije savršena kao Otac, ali svakim danom tome teži. Žena vrsna si ti, ljubljena kćeri Božja, dok nastojiš biti i Marta i Marija u jednoj osobi. Da, čak i onda kada se osjećaš nesposobno, nevrijedno i slabo. Presveta Djevica, jedina vrsna, uvijek ima ispruženu ruku da te povede sa sobom. Hajdemo zajedno, s Marijom do Isusa!