Ksenija Abramović – žena čija je otvorenost Bogu oplemenila naše domove

Ksenija Abramović

U produkciji Laudato televizije 11. svibnja u Areni održao se najveći koncert suvremene duhovne glazbe u Hrvatskoj, „Progledaj srcem“. Bio je to peti po redu koncert, koji je ispunio zagrebačku Arenu do posljednjeg mjesta, okupivši Hrvate iz svih dijelova Lijepe naše i iseljenu Hrvatsku u jedno srce koje se daruje Bogu. Pokretačica i ravnateljica Laudato televizije, Ksenija Abramović dobitnica nagrade Andrija Buvina za izniman doprinos kršćanskoj kulturi, za naš je portal odvojila dio svoga vremena i odgovarala na osobna pitanja kroz koja ćete je zasigurno bolje upoznati. Osvrnula se na koncert, otkrila tko joj je najveća potpora te koja je, po njenom iskustvu, uloga laika i žena u Crkvi.

Kako i kada ste odlučili pokrenuti LTv?

Najprije je bilo nadahnuće odozgor, onda je došla i moja ljudska odluka, pristanak na taj snažni duhovni, nutarnji poticaj. Prije trinaest godina dobila sam poticaj Duha Svetoga, ne mogu to drugačije nazvati, a i u ovom duhovskom vremenu osobito treba dati slavu toj božanskoj osobi, Duhu Svetome, koji me pohodio u snu poticajem da Hrvatskoj treba katolička televizija i da bih trebala krenuti u njezino realiziranje. Opirala sam se tom pohodu i glasu u mojoj nutrini jer nikad nisam razmišljala o tome. Imala sam Galeriju hrvatske sakralne umjetnosti Laudato i bila sam angažirana u evangeliziranju putem umjetnosti i glazbe. No, Božjoj volji i ‘stvari’, kada ste u odnosu s Gospodinom, teško se oduprijeti i prihvatila sam raditi na tome, kao što smo svi u svojim životima pozvani biti poput Majke Marije koja je Bogu rekla ‘Neka mi bude po tvojoj riječi’.

I evo, sada je četvrta godina da  Laudato televizija emitira svoj program. Prije toga, nekoliko godina bila sam u tehničkoj i materijalnoj pripremi njenog pokretanja, po portalu Laudato i u smislu nabave opreme, opremanja studija i poduzimanja niza administrativnih zahtjeva koje treba ostvariti u suradnji s mjerodavnim institucijama kada se pokreće televizija.

Tko Vam je bio najveća potpora i najsnažniji zagovornik?

Osobito veliki primjer i ohrabrenje bio mi je životni put velike žene, klarise, Majke Angelice, utemeljiteljice EWTN-a, najveće katoličke televizije na svijetu koja je pokrenula tu televiziju u jednoj garaži u Alabami u Americi 1980. godine. Njeno potpuno, radikalno pouzdanje u Božju providnost, oslonjenost na Gospodina da proviđa baš i materijalna sredstva za djelovanje tako velikog i zahtjevnog projekta uvijek me pratilo i bilo pokazatelj kako Bog blagoslivlja plemenitu nakanu koja želi raditi na Božju slavu, u službi Katoličke Crkve, za dobro duša. Moram reći da neku veliku konkretnu potporu u nekom ljudskom osloncu za pokrenuti tako skupi projekt nisam imala. Bio je to projekt i hod u neizvjesnosti i ‘malih’ koraka. U molitvi sam se oslanjala na Boga, a On mi je slao razne ljude koji su mi od situacije do situacije pomagali u domeni u kojoj su mogli i tako se slagao mozaik Laudato TV- a.

Tu je jako važno uvjerenje da Bog vodi taj projekt. To nije klasično poimanje poslovanja, jer u upravljanju jednom kršćanskom televizijom postoji puno prepreka i zahtjeva za žrtvu za koje bi se, ljudski gledano, reklo da to nije isplativo, vrijedno nečijeg, u ovom slučaju, moga cjelokupnog životnog davanja. No, ja osjećam poziv da sve što imam želim staviti u službu Boga i Crkve, i LTV je u službi toga: želje da doprinesem širenju Božje slave i pomognem duhovnim potrebama ljudi koji u današnjem svijetu medija, baš i na televiziji žele imati mogućnost biti korisnicima sadržaja koji pomažu njihovom rastu u vjeri.

Zasigurno takva inicijativa nije prošla bez kušnji, kako ste se s njima nosili i kako to činite i danas? Jeste li ikad pomislili odustati?

Da, puno je kušnji, svake vrste, materijalne i duhovne, tjelesnog i psihičkog trošenja, ali uvijek iznova Bog me podigne po primanju sakramenata, molitvi, dobroti ljudi. Pokazuje mi koliko On LTV prati i uvijek iznova vidim koliko je naš Bog živ, prisutan, baš Emanuel, Bog s nama. Pomišljala sam odustati, više puta, nekad sam znala reći i da sam znala koliko je teško to u što se upuštam, LTV ne bih pokrenula. Ipak, to bude jače od vas, osjećate da imate odgovornost i da vam je povjereno nešto učiniti, pa mi je u tim trenucima klonuća Bog uvijek na neki konkretan način pokazao da trebam nastaviti, i tako bi me podigao. Kada bi bio neki zastoj u nečemu što se trebalo riješiti, baš u trenutku kad sam rekla, zavapila da ne mogu više,  situacija bi se lagano i čudesno riješila.

Ključ i rješenje za svaku kušnju je biti stalno u molitvi, stavu predanja pred Bogom da upravlja naše i moje korake. Osvjedočila sam se o mnoge divne odgovore, po djelima ljudi koji su bili nadahnuti pomoći LTV. Svaki tjedan imamo euharistijsko klanjanje pred Presvetim u franjevačkoj kapeli u Dubravi, gdje molimo za potrebe LTV-a.

Koja je uloga vjernika laika, a koja žene u Crkvi? Ipak je ovo jedinstveni slučaj u Domovini, a poticaj stiže upravo od žene, laikinje.

Uloga vjernika laika sve više dolazi do izražaja u našoj domovini i taj angažman, osviještenost da smo svi mi Crkva, ne samo klerici, biskupi, svećenici, redovnici, pohvalno je i zadivljujuće buđenje Duha Svetoga u našoj zemlji. Svi vjernici, po sakramentima krštenja i potvrde, imaju dužnost, pravo i obvezu širiti Božju riječ, raditi na tome da ljudi upoznaju Božju poruku spasenja i prihvate Isusa Krista kao jedinog Spasitelja i Otkupitelja čovjeka. Shodno svojim sposobnostima i darovima, još ukoliko im se povjere i određene službe, laici mogu biti velika pomoć svećenicima i uvelike pomoći učinkovitosti, plodnosti crkvenih pastira.

Glede uloge žene, Crkva načelno jest uvijek priznavala isto dostojanstvo žene i muškarca, no znamo da u praksi to baš i nije bilo potvrđeno. Žene su u Crkvi, osobito u upravljačkom dijelu i području gdje se donose odluke, ili barem suodlučuje, bile zanemarene ili ih uopće nije bilo. I to se mijenja, na bolje. O potrebi ispravnog vrednovanja žene u Crkvi govori i papa Franjo, a sv. Ivan Pavao II. napisao je 1988. g. i apostolsko pismo ‘O dostojanstvu i pozivu žene’, prvi dokument u papinskom učiteljstvu koji je u cijelosti bio posvećen pitanju žena.

Papa Franjo kaže da poziv i poslanje žena i danas ostaje bitno povezan sa ženinom sposobnošću majčinstva, ali i upozorava da žene ne smiju biti nepravedno ograničavane u njihovom sudjelovanju u životu Crkve ili civilnog društva, promatrane samo kroz tu dimenziju. Činjenica da žena začinje i nosi u svojoj utrobi dijete koje porađa, biološka je stvarnost koja ima bogate implikacije na ženu, na njen način života, na njene odnose, na način kako poštujemo ljudski život i život općenito, kaže papa Franjo. No, upozorava i da se majčinska uloga žene može dovesti u opasnost ako se majčinstvo svodi na samo društvenu ulogu, na zadatak, iako je plemenit, ali ženu i njene sposobnosti drži postrani i u izgradnji zajednice ne vrednuje je u potpunosti. To se susreće u civilnom i u crkvenom području, kaže papa Franjo.

Druga opasnost je promicanje emancipacije u kojoj se, kako bi se zauzeli prostori dosad pridržani muškarcima, napušta ženstvenost s njenim dragocjenim značajkama. A biće žene, njena biološka pa shodno tome i duhovna predodređenost je da rađa, stvara i donosi novo, brižno i pažljivo njeguje život, odnose. Žena zapravo znači plodnost, u doslovnom i prenesenom značenju. Raspoloživost koja je sklona sebe staviti u drugi plan, da bi podržala, pomogla veće dobro. Sv. Ivan Pavao II. je rekao: „Bez žrtve ne možete izgraditi ništa veliko“.

A LTV traži i treba neizmjerno puno žrtve.

Osobno, mogu reći da se ja osjećam kao duhovna majka po mnogim blagoslovljenim djelima koja je Bog učinio po meni za druge, usadivši u mene način Bogu u cijelosti posvećenog života u mom laičkom statusu, u mojoj usmjerenosti na druge, na dobro zajednice. Bit je u davanju, u požrtvovnoj ljubavi koja nije sebično usmjerena na ispunjavanje svojih želja. U tom smislu, bezpridržajnog služenja Bogu i Crkvi, pojavila se u mom životu i LTV u koju sam uložila svoja materijalna i duhovna dobra.

S pogledom na potrebe drugoga, našeg hrvatskoga naroda, odvažila sam se i bezuvjetno ušla u avanturu pokretanja katoličke televizije koja nije komercijalni, profitabilni projekt, nego sredstvo u evangelizaciji koje ljudima dodatno pomaže u izgradnji odnosa s Gospodinom. Uz geslo LTV-a ‘Dobro mijenja sve’, ne želim da zvuči preuzetno, ali ono što LTV po svom djelovanju, navještaju i tumačenju Božje riječi, prijenosima liturgijskih slavlja promiče jest i da je LTV još jedan Božji glas u vašem životu, odnosno, ukoliko nas pratite, LTV je ‘Božji glas u vašem domu’.

Svakodnevno u radu i poslanju nailazite na slučajeve Božje providnosti i brige za ovaj važan projekt za hrvatski narod. Ima li primjera kojima biste posvjedočili našim čitateljima, vašim gledateljima o tome?

Dobivamo puno primjera po javljanjima naših gledatelja koji nam svjedoče kako je sve LTV utjecala na njihov osobni i obiteljski život. To su jako dirljiva svjedočanstva koja su pravi melem i utjeha u našoj radnoj svakodnevnici, podrška našem djelovanju. Riječ je o obraćenjima, dubokim produbljenjima vjere koja osobe doživljavaju, promjenama duševnih stanja, karaktera. Sadržaj koji emitira LTV, svjedoče nam gledatelji, duboko dotiču njihove živote. Ljudi zahvaljuju za toliki Božji dar u njihovu domu koji im donosi mir, sabranost, oplemenjuje njihov život. Ljudi pišu kako smo im pomogli u teškim životnim trenucima, riječ je zaista o spokoju i blaženom osjećaju koji ih prati dok gledaju LTV.

Mnogi naši gledatelji jednostavno osjete poticaj i darivaju nas i materijalno. Toliko puta stigla je donacija baš upravo tolika koliko nam je taj dan sredstava trebalo. A da vam ne pričam o udovičinom novčiću. Zahvalna sam svim našim donatorima, sponzorima, podupirateljima, ali posebno onima koji su znali dati dali posljednju kunu iz svog novčanika za LTV.

Je li teško održavati prijateljstva uz posvećenost ovom projektu i kako nalazite vremena za sebe i bližnje?

Već sam spomenula doživljaj moga statusa kao duhovne majke. Nisam udana da bih imala primarnu odgovornost kao majka vlastite obitelji. LTV me uzima u cijelosti, ali to je ispunjavajuća, blagoslovljena zauzetost koju ne doživljavam kao neki ‘službeni’ posao, nego zaista dinamično, živo poslanje koje me dovodi u razne kontakte i pruža radost zbog puno toga što se ostvaruje. Moji bližnji povezani su uz LTV, ali to su i ljudi Crkve s kojima sam surađivala i prije LTV-a, tako da smo stalno u nekakvom kontaktu i susrećemo se, sad baš i po sudjelovanju u stvaranju programa LTV-a.

Ima li LTV svoje svece zaštitnike, molitelje i zagovornike?

S moliteljima je od početka i krenulo, još dok je LTV bio ideja i u pripremi, jer sam znala da svaka aktivnost u vezi katoličke televizije mora imati podršku u molitvenom zagovoru i prinosu Nebu. I ovom prigodom zahvaljujem mnogim pojedincima i zajednicama koji su molili i mole za LTV, a osobito muškim i ženskim redovničkim zajednicama koji nas od početka podržavaju baš i molitvom, koja je otvorila mnoga vrata i odstranila prepreke koje su se događale.

Odavno imam osobiti osobni odnos s klauzurnim redovnicama klarisama u Mikulićima u Zagrebu koje mole za LTV. Inače, sv. Klara je zaštitnica katoličkih televizija i mi joj se također utječemo. Neizostavna je i uloga naše Gospe, Majke Marije čijem se zagovoru redovito utječemo. Naš zaštitnik je i sveti Josip koji posebno brine o financijama, sveti Ivan Pavao II, sveti Maksimilijan Kolbe i bl. Alojzije Stepinac. Inače, svaki sastanak i snimanje emisije na LTV-u započinjemo molitvom, četvrtkom imamo klanjanje pred Presvetim, tako da se stalno napajamo na izvorima milosti i molimo blagoslov nebeske Crkve za LTV, a jednom mjesečno i zajedničku svetu Misu.

Održan je prekrasan koncert Progledaj srcem“ u Areni. Što kaže Ksenija Abramović na taj zadivljujući događaj?

Da, peti koncert „Progledaj srcem“ a prvi u zagrebačkoj Areni, zaista je bio veličanstveni prizor zajedništva, snage žive Crkve koja pjesmom hvali i slavi Gospodina. Bili su tu svi uzrasti vjernika iz cijele domovine i inozemstva, svi su osjetili blaženstvo mira, nutarnje ispunjenosti i milosni izljev Duha Svetoga po svakoj upućenoj i opjevanoj riječi. A kako i može biti drugačije na mjestu gdje se samo želi slaviti Božje ime, hvaliti ga i zahvaljivati mu za sva njegova dobročinstva.

Poslali ste i dirljivu zahvalu medijima…

U zahvali medijima koji su s poštovanjem i nimalo negativno popratili taj događaj, rekla sam da je to Hrvatska kakvu sanjam. Osobito je bilo lijepo vidjeti kako su se rijeke ljudi slijevale u Arenu za isti cilj. Puna Horvaćanska ulica, Savska, Savski nastup, pješaci i prijevozna sredstva, s ljudima u pokretu i hodu prema Areni. Još jednom, hvala svima koji su za taj susret radosti dali sebe u organizaciji, glazbi, molitvi, ljubavi. Tisuće i tisuće sati uloženo je u organizaciju. Znajući kamo nas put vodi, svaki put kada bismo posrnuli, digli bismo se s Božjom pomoću, još uvjereniji u pozitivan ishod i nastavili dalje.

Naša Hrvatska može biti drugačija, pozitivnog duha! Takav koncert neki su smatrali da je u rangu neostvarenih snova, ali i Laudato TV je u početku bio samo san. No, kada se oslonite na Boga, s osloncem na Božju providnost, snovi se mogu ostvariti, ako je vaša želja dovoditi ljude Isusu, proslavljati Ime i djela Božja. I taj je koncert pokazao da se, kada stavimo Krista u središte našeg života, događa mir u nama i u odnosima s drugima, poštovanje. Što bi se reklo, ljudi ostaju bez teksta, u najpozitivnijem smislu, zadivljeni ljepotom doživljenoga.

„Progledaj srcem“ pokazuje da ono što se nekima čini nedostižno, kada Bog nešto vodi, a za dobro duša, može biti ostvarivo. U Marijinom mjesecu svibnju, i mi poput Gospe veličinu toga događaja pohranjujemo u srce, kako je to Majka u svom životu činila. Bilo je to još jedno svjedočanstvo koliko nas Bog ljubi, prati, daruje, da zaista s Marijom možemo klicati iz njenoga Veliča, kako Svevišnji uzdiže neznatne, kako je i u tom događaju, velikom i produkcijski savršenom i u svjetovnim, ljudskim razmjerima, Bog iskazao snagu mišice svoje. Zaista, Velika nam djela učini Svesilni, sveto je Ime njegovo.

Ovim zazivom završavamo intervju s gospođom Ksenijom, ženom koja je svoj život vjernice laikinje dala na raspolaganje Bogu i bližnjima. Gospodin neka vodi, prati i čuva LTV- projekt koji obogaćuje, usmjerava i poučava mnoge! Neka sve na toj njivi očuva u svojoj razboritosti, da im mudrosti i poniznosti za velike stvari. Na nama je da, u skladu sa svojim vremenom i mogućnostima, budemo materijalna pomoć kao prijatelj LTV- a i(li) pak žarki molitelj koji sve djelatnike i ravnateljicu Laudato televizije prati u njihovu radu.

Hrvatska kakvu želimo ima budućnost u Dobru koje mijenja sve!


Ivana Foretić – Žena vrsna
Foto: Laudato TV