Litanije Presvetom Oltarskom Sakramentu

Litanije Presvetom Oltarskom Sakramentu

Litanije su molitve upućene Bogu, Blaženoj Djevici Mariji ili svecima koje se sastoje od mnoštva zaziva i odgovora. Iako se uglavnom prakticiraju u župnim crkvama, one su svakako prikladne i poželjne i za osobnu molitvu. Više o litanijama možete pročitati ovdje. Na aplikaciji Nova Eva u molitveniku možete pronaći mnoštvo zanimljivih molitvi za svaku prigodu. Među njima su i Litanije Presvetom Oltarskom Sakramentu koje donosimo u nastavku, a moliti ih možete pred Presvetim, ali i kod kuće kao osobnu pobožnost.

Litanije Presvetom Oltarskom Sakramentu

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.

Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Kruše anđeoski,
Kruše zasitni i slasti kraljevska,
Kruše živi, koji si s neba sišao,
Kruše, koji daješ život svijetu,
Kruše koji krijepiš srce čovjeku,

Žito izabranih,
Vino iz kojeg niču djevice,
Mano sakrivena,
Duhovna slasti,
Stole prečisti,
Hrano i goste,
Nebeska zaštito proti grijehu,
Liječe besmrtnosti,
Spomene čudesa Božjih,
Divno čudo nad sva čudesa,

Hostijo sveta,
Kaležu blagoslova,
Prinose čisti,
Neprestana žrtvo,
Preslatka gozbo,
Otajstvo vjere,
Svezo ljubavi,
Okrijepo svetim dušama,

Popudbino onima koji umiru u Gospodinu,
Založe buduće slave,
Sakramente pobožnosti,
Životvorni sakramente,
Časni sakramente,
Presveti sakramente,
Bože sakriveni,
Riječi Tijelom postala,

Milostiv budi, oprosti nam Gospodine.
Milostiv budi, usliši nas Gospodine.

Od nedostojnog primanja Tijela i Krvi tvoje,oslobodi nas, Gospodine!
Od požude tijela,
Od požude očiju,
Od oholosti života,
Od svakoga grijeha,

Za želju kojom si ovu Pashu s učenicima želio, tebe molimo, usliši nas!
Za preveliku poniznost kojom si učenicima noge prao,
Za goruću ljubav kojom si ovaj božanstveni Sakrament naredio,
Za svoju dragocjenu Krv koju si za nas na križu prolio,
Za sveti tvoj prinos koji si na oltaru ostavio,

Da se dostojiš našu vjeru i štovanje ovoga divnog Sakramenta umnožiti i uzdržati,
Da se dostojiš goruću želju za primanjem ovoga Kruha nebeskoga u nama probuditi,
Da se dostojiš nas za dostojno i često uživanje presvete Pričesti spremne učiniti,
Da se dostojiš udijeliti nam dragocjene plodove ovoga životvornog Sakramenta,
Da se dostojiš pobuđivati nas na pohod i klanjanje Presvetom Sakramentu,
Da se dostojiš ovim kruhom nebeskim u našem smrtnom času nas okrijepiti i zaštitite, Sine Božji,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta,smiluj nam se!

Oče naš…

Kruh s neba dao si nama,
Koji svaku slast u sebi ima.

Pomolimo se. Bože, koji si nam u divnom Sakramentu ostavio uspomenu muke svoje, podaj nama, molimo, tako častiti otajstva Tijela i Krvi tvoje, da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja tvojega. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.


Žena vrsna
Foto: St. Charles Borromeo SeminaryUnsplash

Print Friendly, PDF & Email
Žena Vrsna

Žena vrsna je dragocjena, ali jednostavna - baš kao biserje. Njen sjaj se povećava dok je milosrđe Božje oblikuje u sigurnoj školjci Njegova Presvetog srca. Nije savršena kao Otac, ali svakim danom tome teži. Žena vrsna si ti, ljubljena kćeri Božja, dok nastojiš biti i Marta i Marija u jednoj osobi. Da, čak i onda kada se osjećaš nesposobno, nevrijedno i slabo. Presveta Djevica, jedina vrsna, uvijek ima ispruženu ruku da te povede sa sobom. Hajdemo zajedno, s Marijom do Isusa!