Litanije Presvetom Trojstvu

Litanije Presvetom Trojstvu

Litanije su molitve upućene Bogu, Blaženoj Djevici Mariji ili svecima koje se sastoje od mnoštva zaziva i odgovora. Iako se uglavnom prakticiraju u župnim crkvama, one su svakako prikladne i poželjne i za osobnu molitvu. Više o litanijama možete pročitati ovdje. Na aplikaciji Nova Eva u molitveniku možete pronaći mnoštvo zanimljivih molitvi za svaku prigodu. Među njima su i Litanije Presvetom Trojstvu koje donosimo u nastavku.

Litanije Presvetom Trojstvu

Gospodine, smiluj se! Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se! Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se! Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas! Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas! Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Bože jedini u naravi,
Bože u tri Osobe,
Bože, Oče, Sine i Duše Sveti,
Bože Sine, ljubezni Otkupitelju,
Bože Duše Sveti, oživljavajući Tješitelju,
Neizmjerni, sveti Bože,
Sveti jaki, sveti neumrli Bože,
Bože, kojega nebesa nad nebesima ne mogu obuhvatiti,
Bože, u kojemu, iz kojega i po kojemu je sve,
Bože, u kojemu živimo i jesmo,
Bože, koji jesi, koji bijaše i koji ćeš po sve vijeke biti,
Bože, koji otvaraš svoju ruku i obasipaš sve što živi svojim blagoslovom,

Milostivo budi, oprosti nam, Presveto Trojstvo!
Milostivo budi, usliši nas, Presveto Trojstvo!

Od svakog zla, oslobodi nas, Presveto Trojstvo!
Od svakog grijeha,
Od oholosti i pretvaranja,
Od neumjerenosti i grešne sklonosti za zemaljska dobra,
Od nevjere i krivovjerja,
Od lijenosti u Tvojoj službi,
Od svake nečistoće u mislima riječima i djelima,
Po svojoj neizmjernoj svemogućnosti,
Po bogatstvu svoje dobrote i ljubavi,
Po neizmjernoj veličini tvojega milosrđa i strpljenja,
Na dan sudnji,

Mi grešnici, tebe molimo, usliši nas!

Da se tebi, Presveto Trojstvo, jedinom klanjamo,
Da tebi vjerno služimo za života svoga,
Da nikad ne obeščastimo tvoga svetoga imena,
Da svetkujemo tebi posvećene dane s dostojnom Pobožnošću,
Da iskazujemo svojim roditeljima i poglavarima Štovanje i ljubav,
Da ne naškodimo ni jednom čovjeku ni na duši ni na tijelu,
Da nikog ne varamo niti tuđa dobra ne prisvajamo,
Da sačuvamo svoje srce od svake nedopuštene misli i želje,
Da ne okaljamo svojega tijela ni jednim grešnim djelom,
Da bližnjeg ne osuđujemo i ničim ne naškodimo njegovu dobru,
Da tebe, Trojedini Bože, ljubimo nadasve, a bližnjega kao samoga sebe,
Da nikad ne preziremo obilja tvoje dobrote, ljubavi i strpljivosti,
Da se u muci i križu pouzdajemo u tvoju svetu providnost,
Da se uvijek posvećujemo živoj, svetoj i Bogu ugodnoj žrtvi,

Presveto Trojstvo,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Oče naš…

Presveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.

Pomolimo se. Svemogući vječni Bože, koji si nama, svojim slugama, udijelio milost da u svjetlu prave vjere veličanstvo Vječnog Trojstva spoznamo i tom se veličanstvu Jedinstvu klanjamo, udjeli nam čvrstu vjeru, da i u najtežim nevoljama od staze krjeposti ne odstupimo i da nas ništa od tvoje ljubavi ne odijeli. Po Isusu Kristu, Sinu tvojemu, Gospodinu našem. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
Žena Vrsna

Žena vrsna je dragocjena, ali jednostavna - baš kao biserje. Njen sjaj se povećava dok je milosrđe Božje oblikuje u sigurnoj školjci Njegova Presvetog srca. Nije savršena kao Otac, ali svakim danom tome teži. Žena vrsna si ti, ljubljena kćeri Božja, dok nastojiš biti i Marta i Marija u jednoj osobi. Da, čak i onda kada se osjećaš nesposobno, nevrijedno i slabo. Presveta Djevica, jedina vrsna, uvijek ima ispruženu ruku da te povede sa sobom. Hajdemo zajedno, s Marijom do Isusa!