Razmišljanja

Pjesma o vrsnoj ženi

Vidiš li u sebi ženu vrsnu?

Na jednom mjestu u Bibliji nalazimo odgovor kakva je Božja zamisao o vjernoj ženi i majci. Kroz stihove Pjesme o ženi vrsnoj otkrivaju nam se osobine koje su utkane u svaku od nas. Trebamo ih samo pokazati…