Molitve sv. Riti u različitim prigodama

Molitve sv. Riti u različitim prigodama

Nakon što ste saznali nove i manje poznate informacije o svetoj Riti, omiljenoj svetici nemogućeg, utecite se njezinu zagovoru. Donosimo vam mali molitvenik svetoj Riti – za vas smo skupile nekoliko molitava ovoj dragoj svetici u različitim prigodama.

Molitva redovnice

O, sveta Rito, ti koja si od prvog dana
svog čudesnog ulaska u samostan
bila primjer i uzor drugim redovnicama,

ti koja si velikim žarom nastojala dosegnuti
junačke vrline, daj da i ja nikada ne prestanem
poštivati evanđelje, pravila, zavjete
i običaje moje zajednice.

Tako ću moći nalikovati tebi,
koja si tako dobro oponašala našeg Gospodina Isusa Krista.

Amen

Molitva žene

Sveta Rito, uzoru kršćanske žene,
evo me do tvojih nogu kako bih ti otvorila svoje srce,
potrebno Božje pomoći i tvoje zaštite.

Čuvaj me, posveti moj rad,
blagoslovi svaki moj poduhvat, kako bi sve bilo na slavu Božju.

Sveta Rito, primjeru slobode u Kristu,
daj da pronađem samu sebe
dajući se drugima.
Pomozi mi da sačuvam svoje dostojanstvo
i dostojanstvo onih najbespomoćnijih.

Amen

Molitva roditelja sv. Riti

Sveta Rito, suprugo i majko,
koja si sa žarom
svoje sinove odgajala
u kršćanskom duhu,
kako bi ih sačuvala od zla,
isprosi nam od Boga svjetlost i snagu
i tu istu ljubav koja je vodila tebe
kako bismo mogli ispunjavati naše roditeljske dužnosti.

Amen

Molitva majke sv. Riti

O moja slavna zaštitnice sveta Rito,
ti, koja si bila majka,
svrni svoj dobrostivi pogled na mene.
Tebi povjeravam svoju djecu,
ovu djecu koju toliko ljubim.

Nauči me voditi ih sigurnom rukom,
kao što si ti vodila svoju djecu,
putem koji vodi k Bogu.
Daj da postupam nježno, ali bez slabosti,
snažno, ali bez grubosti.

Oblikuj moje srce prema svome;
daj da sva djeca u odraslima vide
odraz tvojih vrlina,
te da, nakon što od nas nauče
ljubiti Gospodina
i služiti mu ovdje na zemlji,
prispiju ga jednog dana slaviti
i blagoslivljati na nebu.

S ovom nakanom,
zazivam na njih tvoju zaštitu.

Amen

Molitva za one koji trpe

O slavna sveta Rito,
koja si na čudesan način
sudjelovala u muci našeg Gospodina Isusa Krista,
daj da mogu s ljubavlju prihvatiti
boli ovog života te me zaštiti
u mojim svakodnevnim aktivnostima.

Zagovaraj me kod Gospodina, kako bi moj život
bio poput ruže ubrane u vrtu u Roccaporeni,
neka to bude život prepun strastvene ljubavi
za Isusa, da budem sposoban na patnju i trnje
odgovoriti potpunim darivanjem samoga sebe,
kako bi se posvuda širio
ugodan Kristov miris.

Amen

Molitva supruge sv. Riti

O slavna sveta Rito,
isprosi nam od Gospodina potrebnu snagu
da ostanemo vjerni Bogu i sami sebi.

Čuvaj naše voljene,
blagoslovi naš put,
kako bi sve bilo Bogu na slavu,
a nama svima na korist.

Neka ništa ne naruši naš sklad.
Neka naš dom napreduje, o
sveta Rito; neka mu pomažu anđeli mira,
neka ga napusti svaki zloćudan razdor,
a zavlada dobročinstvo,
neka se nikada ne ugasi ljubav
koja ujedinjuje dva srca, koja povezuje
dvije duše otkupljene najčišćom Isusovom krvlju.

Amen


Santa Rita da Cascia
Prevela: Anđela Pivac
Foto: Cathopic

Print Friendly, PDF & Email
Žena Vrsna

Žena vrsna je dragocjena, ali jednostavna - baš kao biserje. Njen sjaj se povećava dok je milosrđe Božje oblikuje u sigurnoj školjci Njegova Presvetog srca. Nije savršena kao Otac, ali svakim danom tome teži. Žena vrsna si ti, ljubljena kćeri Božja, dok nastojiš biti i Marta i Marija u jednoj osobi. Da, čak i onda kada se osjećaš nesposobno, nevrijedno i slabo. Presveta Djevica, jedina vrsna, uvijek ima ispruženu ruku da te povede sa sobom. Hajdemo zajedno, s Marijom do Isusa!