Nekima Božić neće biti sretan poput tvoga

božić neće biti sretan

Ono što se svaki Božić posebno budi u našem narodu jest dar suosjećanja i želje da se nekome manje sretnome od nas samih svetkovina Božića pokuša učiniti ljepšom. Dragi Bog, koji je među nama, prvi je učitelj sebedarja i suosjećanja za svakoga čovjeka i svaki oblik ljudske patnje, koju je na najdublji mogući način proživio, ali i – pobijedio.

 

Svi znamo kako ima ljudi oko nas koji žive s manje materijalnih sredstava nego mi, ali su i u brojnim drugim neimaštinama. Ako imamo dovoljno za svoje potrebe ili imalo viška bilo kojeg resursa, na nama je da pomažemo: „…tako se trudeći treba se zauzimati za nemoćne i na pameti imati riječi Gospodina Isusa jer on reče: ‘Blaženije je davati nego primati.’ “ (Dj 20,35)

Blaženije je davati nego primati

Prvenstveno možemo dijeliti svoje duhovno bogatstvo. Silne su duše u potrebi za molitvom i za susretom s Gospodinom, u ovom životu, ali, dakako, i u vječnosti. A naša duhovno bogata Katolička Crkva daje nam niz mogućnosti i pobožnosti kojima možemo, na ovaj način, pomagati drugima u potrebi.

Pozvani smo, dakako, i svoja materijalna sredstva darivati u određenoj mjeri. U molitvi i suradnji s Gospodinom, Duh Sveti će nam pokazivati kako se odricati na slavu Božju i te svoje materijalne žrtve prikazivati Bogu, na dobrobit naših bližnjih i osobno posvećenje.

Još je jedan važan oblik darivanja i mogućnost usrećivanja drugih – darivanje svoga vremena kroz različite oblike volontiranja i pomaganja. Potreba je pregršt, a na nama je zamoliti Gospodina za putokaz gdje baš nas može upotrijebiti i tamo se uputiti služiti!

Pokušajmo nešto novo

Možda su nam svi ti oblici iskazivanja suosjećanja i pomaganja poznati, i već smo odlučili činiti određene akcije i ovoga Božića. No, zato pokušajmo nešto novo – neka nam žrtva koju možemo i želimo iskazati, u što čišćoj nakani i na što veću slavu Božju, postane nešto što ćemo činiti od ovoga Božića, pa i dalje tijekom čitave godine koja je pred nama! Ne samo da ćemo značajno promijeniti svoja srca i razinu ljubavi koja je u nama, još se više možemo zbližiti s Gospodinom i na čudesne se načine uvjeriti u snagu Njegove Providnosti.

Možemo se odlučiti za nešto od ovoga:

  • molitva za nerođene ili duhovno posvojenje djeteta,
  • volontiranje u nekoj udruzi ili domu koji zbrinjava određenu skupinu ljudi u raznim potrebama,
  • davanje svojih talenata i svoga rada bez naplate svojoj župi ili pak za razne projekte s ciljevima za opće dobro,
  • trajno izdvajanje određenog dijela dohotka ili džeparca za neku potrebu u iznosu od 5%, 10% ili više (npr. Caritas, kršćanske udruge i zaklade, socijalne samoposluge, napuštena djeca, osobe s posebnim potrebama, siromašne obitelji…),
  • odricanje skupljih stvari tijekom kupovine, kako bismo razliku u cijeni donirali – npr. umjesto jakne za 600 kuna, nađeš sličnu za 500 ili manje kuna, a ostatak doniraš nekome u potrebi!
  • doniranje za Marijine obroke kako bi barem jedno dijete više imalo hranu i školovanje kroz čitavu godinu,
  • umjesto prodaje možemo se odlučiti za POKLANJANJE svog viška iskoristivih stvari poput odjeće, elektronike i opreme,
  • pažnja da ne bacamo hranu u svom domu (ili studentskoj kantini ili restoranu) te povremeno odricanje od slatkiša ili drugih ugoda na neku nakanu,
  • nešto drugo, kamo te Duh Sveti može povesti i za Gospodina upotrijebiti…

Od ovog Božića…

Od ovoga Božića neka tvoje suosjećanje i pomaganje bude još plemenitije, još nesebičnije, s više ljubavi i još više u službi Bogu: ‘Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ (Mt 25,40)


Sanja Dugandžić – Žena vrsna
Foto: TeiTo