Otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? – Scott Hahn o 4. nedjelji Došašća

majka Gospodina, pokloniti se kralju, budite milosrdni

Čitanja:

Mih 5,1–4
Ps 80,2–3.15–16.18–19
Heb 5,5–10
Lk 1,39–45

Ove posljednje nedjelje prije Božića, crkvena litugija otkriva stvaran identitet našega Otkupitelja: On je, kao što današnje prvo čitanje kaže, „vladar čiji je iskon od davnina“. On će doći iz Betlehema gdje je rođen David iz Efrate.

„A ti, Betleheme, zemljo Judina!

Nipošto nisi najmanji

među kneževstvima Judinim

jer iz tebe će izaći vladalac

koji će pasti narod moj – Izraela!“ Mat 2,6

Tko je taj nasljednik Davidov?

Bog je obećao da će nasljednik Davidov kraljevati dovijeka.

„I kad se ispune tvoji dani i ti počineš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvoga tijela, i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. On će sagraditi dom imenu mojem, a ja ću utvrditi njegovo prijestolje zauvijek.“ 2 Sam 7, 12-13

„Jahve se zakle Davidu

zakletvom tvrdom od koje neće odustati:

»Potomka tvoje utrobe

posadit ću na prijestolje tvoje.

Budu li ti sinovi savez moj čuvali

i naredbe kojima ih učim,

i sinovi će njini dovijeka

sjedit’ na tvom prijestolju.“ Ps 132,11-12

Isus je taj nasljednik, Onaj koga su proroci obećali da će obnoviti raspršena plemena Izraela u novo kraljevstvo.

„Jer, dijete nam se rodilo,

sina dobismo;

na plećima mu je vlast.

Ime mu je:

Savjetnik divni, Bog silni,

Otac vječni, Knez mironosni.

Nadaleko vlast će mu se sterat’

i miru neće biti kraja

nad prijestoljem Davidovim,

nad kraljevstvom njegovim:

učvrstit će ga i utvrdit

u pravu i pravednosti.“ Iz 9,5-6

„Postavit ću im jednoga pastira koji će ih pasti, slugu svoga Davida: on će ih sam pasti i bit će im pastir, a ja, Jahve, bit ću njihov Bog, i moj sluga David bit će im knez. Ja, Jahve, rekoh! I sklopit ću s njima savez mira i uklonit ću iz zemlje sve divlje zvijeri, i živjet će mirno u pustinji i spavati po šumama.“ Ez 34,23-25

„I znat će da sam ja, Jahve, Bog njihov, s njima i da su oni, dom Izraelov, narod moj’ – riječ je Jahve Gospoda.“ Ez 34,30

On je „pastir Izraelov“ o kojemu pjevamo u današnjem psalmu. Sa svog nebeskog trona on je s nebesa sišao da nas spasi.

Današnja poslanica govori nam da je On i kao Sin Davidov i kao jednorođeni Sin Božji, došao „u tijelu“.  „Obznanjujem odluku Jahvinu: Gospodin mi reče: „Ti si sin moj, danas te rodih.“ Ps 2,7

On je također naš „veliki svećenik“ , poput tajanstvenog Melkisedeka, “svećenika Boga Svevišnjega”, koji je blagoslovio Abrahama u zoru povijesti spasenja.

„Zakleo se Jahve i neće se pokajati: „Dovijeka ti si svećenik po redu Melkisedekovu!“ Ps 110,4

Majka Gospodina mojega

Sve je to prepoznao Ivan kad već kao čedo zaigra od radosti u utrobi svoje majke. Elizabeta također biva ispunjena radošću i Duhom Svetim. Ona prepoznaje da je u tijelu Marije, „majka Gospodina njezina“ došla k njoj. Možemo čuti u njezinim riječima još jednu jeku rečenice iz današnje poslanice: „Evo dolazim vršiti volju Tvoju“. Elizabeta blagoslivlja Mariju zbog njezine vjere da će Riječ Božja biti u njoj ispunjena.

Marija predstavlja ispunjenje ne samo anđelovog obećanja njoj, nego svih Božjih obećanja kroz povijest. Marija je ona na koju se čeka u današnjem prvom čitanju- „ona koja ima roditi“.

Ona će roditi ovoga tjedna, na Božić. Neka nam plod njezine utrobe donese radost- jer ona je majka našega Gospodina.


Scott Hahn – St. Paul Center
Prevela: Martina Gazdek
Foto: TeiTo

Avatar
Žena Vrsna

Žena vrsna vrijedi više nego biserje. Srce njena muža bez straha se može u nju pouzdati, ona mu uvijek čini dobro. Vješto i neumorno radi na njivi Gospodnjoj, tražeći i vršeći volju Božju. U njoj nema straha, osim straha Božjega pa se smije svakom novom danu uživajući u plodovima svojih djela.