Oznaka: Istanbulska konvencija

Transrodna ideologija, rodna ideologija, istanbulska konvencija, spol, rod

Transrodna ideologija je zlostavljanje djece

Problem rodne i transrodne ideologije postaje sve veći. Dok neoliberalni pokreti zastupaju i promiču tzv. slobodu odabira i pozivaju na toleranciju, istovremeno se prikrivaju znanstvene činjenice o opasnosti i posljedicama kojima su izložena indoktrinirana djeca. Donosimo stručan osvrt dr. Michelle Cretella koji se može pronaći na društvenim mrežama.

304 Shares