Oznaka: Korizma

Predragocjena li dara drva križa!

Predragocjena li dara drva križa!

O predragocjena li dara križa! Gle, kakva li na pogled sjaja! Drvo je to koje rađa životom a ne smrću, koje svijetli a ne mrači, koje uvodi u Eden a ne izvodi; drvo na kojem je Krist kao kralj uzjahavši četveropreg uništio đavla, koji imađaše vlast smrti, i ljudski rod oslobodio iz ropstva silnikova.

Križni put za nerođene ulicama Zagreba/Križni put/Novosti

Križni put za nerođene ulicama Zagreba

Pridružite se Inicijativi 40 dana za život u molitvi pokorničkog križnog puta ulicama grada Zagreba 15. ožujka počevši od Kamenitih vrata pa sve do zagrebačke katedrale.