Oznaka: Križ

Predragocjena li dara drva križa!

Predragocjena li dara drva križa!

O predragocjena li dara križa! Gle, kakva li na pogled sjaja! Drvo je to koje rađa životom a ne smrću, koje svijetli a ne mrači, koje uvodi u Eden a ne izvodi; drvo na kojem je Krist kao kralj uzjahavši četveropreg uništio đavla, koji imađaše vlast smrti, i ljudski rod oslobodio iz ropstva silnikova.

Nemoj biti uzalud bolesna; Snagom križa

Nemoj biti uzalud bolesna

Počinjem prihvaćati da moj put nije tipičan put. Znam da moju bolest Bog ne voli, ali zato voli mene. Testira moju vjernost i računa sa mnom. Nisam uzalud bolesna i zato ne želim tako skoro ni ozdraviti.