Oznaka: Odgoj djeteta

vikanje

Kad djeca ne slušaju, preostaje samo vikanje?

Vikanje na djecu koja su neposlušna često roditeljima postane navika koje nisu ni svjesni. U ljutnji je prva reakcija – vikanje, ali nakon što se osjećaji smire, shvaćamo da je bilo i boljih rješenja. Vikanje nije jedini izbor, ali potrebno je uložiti malo truda da bismo mnogo bolje utjecali na svoju djecu.

Cvijet u šaci

Cvijet u šaci – slušaj svoje dijete

Oduzimaju li nam površni razgovori trenutke s našom djecom? Trenutke koji su samo sad i uskoro ih neće biti. U razmišljanju o jednom svakodnevnom trenutku autorica nas potiče da cijenimo ono što nam naša djeca nude i da im uzvratimo ljubavlju.