Oznaka: PPO

stvoreni na sliku Božju

Etika svetosti života

Biti stvoren na sliku Božju znači da svaki čovjek nosi Njegovu sliku i uz nju vrijednost iznad naših jedinstvenih karakteristika i osobnih atributa. Ništa drugo što je Bog stvorio nema u sebi odraz Njegove slike jer je to povlastica rezervirana samo za ljudski rod.