Pet citata Staroga zavjeta o Božjoj milosrdnoj ljubavi

Pet citata Staroga zavjeta o Božjoj milosrdnoj ljubavi

Neka biblijska čitanja odaju dojam da je Bog u Starom zavjetu bio osvetoljubiv, a onda je u Novom zavjetu odjednom postao milosrdan. Postoji čak i hereza – makronizam – prema kojoj je stvoritelj Jahve gnjevni bog materije koja je Zlo, a Isus svojom objavom simbol vrhovnog dobrog Boga.

Iako neki dijelovi Svetog pisma mogu potaknuti ovakvo vjerovanje, važno je upamtiti da je to daleko od istine. Ne postoje dva različita Boga u povijesti spasenja. Jedan je Bog koji vodi svoj narod bliže sebi još od Edena. Uvijek je bio milosrdan, tražio nas i zvao da Mu se vratimo.

Bog je oduvijek milosrdan, ovih pet citata to predivno prikazuju

Sveti Ivan Pavao II. posvetio je cijeli odlomak enciklike Dives in Misericordia (Bogat milosrđem) milosrdnoj Božjoj ljubavi u Starom zavjetu i tako potvrdio istinu da je Bog oduvijek milosrdan.

Razmatrajte ovih pet citata Staroga zavjeta o Božjoj milosrdnoj ljubavi. Neka vam rasvijetle Božju čežnju za nama i Njegov neumorni poziv da mu se vratimo kako bi nas očistio i uronio u more svog milosrđa.

„Al’ Jahve čeka čas da vam se smiluje,
i stog ìzglêdâ da vam milost iskaže,
jer Jahve je Bog pravedan –
blago svima koji njega čekaju.“

(Iz 30,18)

„Ovako govori Jahve:
»Nađe milost u pustinji
narod koji uteče maču:
Izrael ide u svoje prebivalište.
Iz daljine mu se Jahve ukaza:
Ljubavlju vječnom ljubim te,
zato ti sačuvah milost.
Opet ću te sazdati, i bit ćeš sazdana,
djevice Izraelova.“

(Jr 31,2-4)

„Al’ i sada – riječ je Jahvina –
vratite se k meni svim srcem svojim
posteć’, plačuć’ i kukajuć’.
Razderite srca, a ne halje svoje!
Vratite se Jahvi, Bogu svome,
jer on je nježnost sama i milosrđe,
spor na ljutnju, a bogat dobrotom,
on se nad zlom ražali.“

(Jl 2,12-13)

„U velikom milosrđu svojem
ti ih nisi uništio,
ni ostavio ih nisi,
jer si ti Bog milostiv
i pun samilosti.“

(Neh 9,31)

„Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam’ – riječ je Jahvina – ‘naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.“

(Jr 29,11)


Philip Kosloski – Aleteia
Prevela: Lea Čorić
Foto: Franck Denis – Pexels 

Print Friendly, PDF & Email
Žena Vrsna

Žena vrsna je dragocjena, ali jednostavna - baš kao biserje. Njen sjaj se povećava dok je milosrđe Božje oblikuje u sigurnoj školjci Njegova Presvetog srca. Nije savršena kao Otac, ali svakim danom tome teži. Žena vrsna si ti, ljubljena kćeri Božja, dok nastojiš biti i Marta i Marija u jednoj osobi. Da, čak i onda kada se osjećaš nesposobno, nevrijedno i slabo. Presveta Djevica, jedina vrsna, uvijek ima ispruženu ruku da te povede sa sobom. Hajdemo zajedno, s Marijom do Isusa!