Posveta Srcu Isusovom odluka je koja prerasta na cjelokupan život

posveta srcu Isusovom, među nama

Ukratko bih ispričala što je to Posveta Srcu Isusovom. Ta je posveta u potpunosti promijenila moj odnos prema Euharistiji. Euharistijska duhovnost je zapravo duhovnost Srca Isusovog.

Poticaj na posvetu Srcu Isusovu

Nakon dugo promišljanja o Isusovim riječima koje je uputio svetoj Mariji Margareti Alacoque o tome koliko je žedan naše ljubavi, u spisima ove svetice pronalazim odgovor – način koji joj je Isus predložio da se odgovori na taj poziv, a to je Posveta Srcu Isusovom.

Posveta Srcu Isusovom u potpunosti je promijenila moj odnos prema Euharistiji, ražarila je moje srce jednom posebnom ljubavlju i vjerom za Isusa u hostiji u Svetohraništu i nakon toga moj odnos prema euharistijskom Isusu postao je središte moje svakodnevnice. Srcu Isusovom sam se posvetila 8.12.2018. i to prema knjižici oca Alkaniza „Osobna posveta Srcu Isusovom“.

Prije svega, posveta Srcu Isusovom je odluka

Posveta Srcu Isusovom je potpuno predanje vlastitog života Isusu, svega onoga što čini tvoj život i stalež u kojem živiš i tvoju svakodnevnicu. To je jedna važna odluka u životu, bez obzira koliko bili grešni, slabe volje ili loših navika. Bog čini čuda po tvojoj posveti, odnosno, odluci za njega. Dakle, potpuno predanje svoga života Isusu koje uključuje odluku da ću sve, baš sve, u danu raditi za Isusa i iz ljubavi prema Isusu – sve svoje dužnosti u danu radim za Isusa, sve svoje bližnje predajem Isusu, sve obaveze (od najmanjih sitnica do podnošenja dnevnih trpkosti, protivština), sva dnevna djela pretvorena u ljubav za Isusa.

Da biste se posvetili Srcu Isusovom ne trebaju postojati osjećaji nego samo tvoja odluka, tj. gola volja da nešto činiš za Isusa, a osjećaji dolaze kasnije. Oni nisu važni u toj odluci.

Ako radimo za ovaj svijet, itekako možemo za vječnost

Dok sam radila kao odvjetnik, u jednom poznatom odvjetničkom uredu, znam koliko sam se ja, a i moji kolege, pripremali za važne sastanke. Ponekad je i noć bila neprospavana. Pa koliko revnosti oko takvog posla, upornosti, volje…

Kad bismo barem s istom predanošću tražili Gospodina! Kad bismo noć probdjeli želeći da on vidi koliko ga volimo! Kad bismo s nestrpljenjem svaki dan odlazili 10 minuta pred Svetohranište! Nisu potrebni osjećaji već naše nastojanje da on vidi da ga tražimo i kad se dogodi njegova komunikacija s nama iz tabernakula, počinje preobrazba života.

S vremenom se posveta Srcu Isusovu pretače na cjelokupan život

Rekla bih da posveta Srcu Isusovu ima svoje stupnjeve. U početku je to predanje svoga dana, zatim se kroz svakodnevne radnje koje radimo za Isusa (s nakanom u mislima i srcu za tebe, Isuse) razvija intenzivniji odnos s Isusom, da bi to uskoro postalo disanje s Isusom, svaka minuta proživljena s Isusom.

Mogu dati konkretan primjer. U svakodnevnici, kada mi se ne da služiti, za mene je ključna riječ – za tebe, Isuse! To je jedan kratki pogled u duhu prema Svetohraništu. Kad sam napadnuta i uvrijeđena od drugih zavapim – za tebe, Isuse. Kad radim obične svakodnevne poslove, predajem ih – za tebe Isuse.

Svaki dan proživljen je s Isusom i za Isusa. To je posveta.

Posveta Srcu Isusovom preobražava

Posveta Srcu Isusovom preobražava sav život, prožima ga ljubavlju prema bratu čovjeku, preobražava molitvu, Euharistiju, odnos prema Presvetoj Djevici, prihvaćanje patnji, križa, rada, veselja.

U praksi to nije baš uvijek jednostavno. No budući da je u duhovnom svijetu Marija najbrži put do Isusa, posveta Srcu Marijinom, odnosno posveta Gospi, pomaže i pospješuje posvetu Srcu Isusovom. Tako da sam se nakon godinu dana kroz pripremu posvetila i Blaženoj Djevici Mariji. Marija posebno pomaže u sabranosti pred Svetohraništem.

Sve ovo što sam navela stvorilo je u buci svakodnevnice jedno tiho ozračje u mojem srcu u kojem sam svakodnevno provodila vrijeme s Isusom i tako hranila ljubav prema njemu i Euharistiji.

Nema ništa ljepše od života s Isusom, u Isusu i za Isusa… Zamislite! Bog svemogući, sama ljubav koja može ispuniti sve naše rupe, praznine, čežnje, zove nas svaki dan. Čezne za nama, želi nam sebe dati, pokazati nam put, popiti s nama kavu, popričati o svemu što nas tlači, muči… A mi se tako slabo odazivamo na Njegov poziv…


Marija Boras – Žena Vrsna
Foto: Jonathan Dick – Unsplash

Print Friendly, PDF & Email
Žena Vrsna

Žena vrsna je dragocjena, ali jednostavna - baš kao biserje. Njen sjaj se povećava dok je milosrđe Božje oblikuje u sigurnoj školjci Njegova Presvetog srca. Nije savršena kao Otac, ali svakim danom tome teži. Žena vrsna si ti, ljubljena kćeri Božja, dok nastojiš biti i Marta i Marija u jednoj osobi. Da, čak i onda kada se osjećaš nesposobno, nevrijedno i slabo. Presveta Djevica, jedina vrsna, uvijek ima ispruženu ruku da te povede sa sobom. Hajdemo zajedno, s Marijom do Isusa!