Put svjetla: Nakon križnog puta u korizmi, razmatrajte uskrsnuće

Put svjetla: Nakon križnog puta u korizmi, razmatrajte uskrsnuće

Tijekom korizme razmatramo otajstvo Kristove muke moleći pobožnost križnog puta. Jeste li znali da na sličan način možete nastaviti razmatrati otajstvo uskrsnuća prakticirajući pobožnost Put svjetla?

Put svjetla ima 14 postaja i razmatra događaje nakon Isusova uskrsnuća

Radi se o 14 postaja koje razmatraju događaje iz Isusova života nakon uskrsnuća. Uskrsno vrijeme traje 50 dana. Toliko se pomno pripremamo za slavlje Uskrsa, a ubrzo nakon blagdana zaboravimo ga živjeti i slaviti sve do Duhova. Put svjetla može vama i vašoj obitelji pomoći nastaviti živjeti otajstvo uskrsnuća tijekom cijelog uskrsnog vremena.

Stoljećima je pobožnost križnoga puta uvodila vjernike u te prve trenutke otajstva muke i smrti i pomagala im pripremiti srca za Vazmeno trodnevlje. Na sličan način pobožnost Puta svjetla pomaže vjernicima razumjeti i živjeti uskrsnuće.

„Metaforom hoda, Put svjetla vodi od uočavanja zbilje boli – koja u Božjem planu ne predstavlja životno odredište – do nade, do dosezanja istinskoga cilja čovjeka: oslobođenja, radosti, mira, što su bitno vazmene vrijednosti“ – poručuje nam tekst u Direktoriju o pučkoj pobožnosti i liturgiji Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata.

U nastavku donosimo ulomke iz evanđelja koje Put svjetla razmatra. Ovu pobožnost možete pronaći i na svojim mobilnim uređajima u aplikaciji Nova Eva u odjeljku gdje se nalazi i pobožnost križnog puta.

Molite uz ove ulomke iz evanđelja

Prva postaja – Isus je uskrsnuo od mrtvih

„A anđeo progovori ženama: Vi se ne bojte! Ta znam: Isusa Raspetoga tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče.“
(Mt 28,5-6)

Druga postaja – Petar i Ivan dolaze na prazan grob

„Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.
Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova.“
(Iv 20,6-7)

Treća postaja – Uskrsnuli Isus ukazao se Mariji Magdaleni

„Kaže joj Isus: Marijo! Ona se okrene te će mu hebrejski: Rabbuni! – što znači: Učitelju! Kaže joj Isus: Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziđoh Ocu, nego idi mojoj braći i javi im: Uzlazim Ocu svojemu i Ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu. Ode dakle Marija Magdalena i navijesti učenicima: Vidjela sam Gospodina i to mi je rekao.“
(Iv 20,16-18)

Četvrta postaja – Uskrsnuli Isus s učenicima putuje u Emaus

„A on će im: O bezumni i srca spora da vjerujete što god su proroci navijestili! Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu? Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim Pismima ima o njemu.“
(Lk 24,13-27)

Peta postaja – Uskrsnuli Isus objavljuje se u lomljenju kruha

„Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše.
Uto im se otvore oči te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očiju.“
(Lk 24,30-31)

Šesta postaja – Uskrsnuli Isus ukazuje se jedanaestorici

„Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: Mir vama! Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me!“
(Lk 24,36-39)

Sedma postaja – Uskrsnuli Isus daje vlast otpuštanja grijeha

„(…) dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: Mir vama! (…) Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas. To rekavši dahne u njih i kaže im: Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.“
(Iv 20,19.21-23)

Osma postaja – Uskrsnuli Isus utvrđuje Tomu apostola u vjeri

„Zatim će Tomi: Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran. Odgovori Toma: Gospodin moj i Bog moj.“
(Iv 20,27-28)

Deveta postaja – Uskrsnuli Isus susreće učenike na Tiberijadskom jezeru

„Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: Dječice, imate li što za prismok? Odgovoriše mu: Nemamo. A on im reče: Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete. Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio reče Petru: Gospodin je!“
(Iv 21,4-7)

Deseta postaja – Uskrsnuli Isus daje Petru prvenstvo

„Upita ga treći put: Šimune Ivanov, voliš li me? Ražalosti se Petar što ga upita po treći put: Voliš li me?, pa mu odgovori: Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim. Kaže mu Isus: Pasi ovce moje.“
(Iv 21,17)

Jedanaesta postaja – Uskrsnuli Isus učenicima povjerava sveopće poslanje

„Isus pristupi i prozbori: Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo – ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.“
(Mt 28,18-20)

Dvanaesta postaja – Uskrsnuli Isus uzlazi na nebo

„Kada to reče, bi uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima.“
(Dj 1,9)

Trinaesta postaja – Apostoli s Marijom čekaju silazak Duha Svetoga

„Onda se vratiše u Jeruzalem (…) svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.“
(Dj 1,12-14)

Četrnaesta postaja – Uskrsnuli Isus učenicima šalje obećana Duha

„I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga.“
(Dj 2,2-4)


Žena vrsna
Foto: sanjaytirkey – Cathopic

Print Friendly, PDF & Email
Žena Vrsna

Žena vrsna je dragocjena, ali jednostavna - baš kao biserje. Njen sjaj se povećava dok je milosrđe Božje oblikuje u sigurnoj školjci Njegova Presvetog srca. Nije savršena kao Otac, ali svakim danom tome teži. Žena vrsna si ti, ljubljena kćeri Božja, dok nastojiš biti i Marta i Marija u jednoj osobi. Da, čak i onda kada se osjećaš nesposobno, nevrijedno i slabo. Presveta Djevica, jedina vrsna, uvijek ima ispruženu ruku da te povede sa sobom. Hajdemo zajedno, s Marijom do Isusa!