Crkveno poslanje: Scott Hahn razmatra evanđelje za 15. nedjelje kroz godinu

sine davidov, poslužitelj, čaša, poštovati zakon, kome, gozbu, uzmite jedite, više od kruha, ulomci kruha, jedan pastir, crkveno poslanje, sin marijin, ustani, mora rasti, drvo, koji je obećan, ne, uništiti, čas, mrak, prazan, naviještati kraljevstvo, novi vjetar, zajedništvo osoba

Čitanja:

Am 7,12-15
Ps 85,9ab.10-14
Ef 1,3-14
Mk 6,7-13

Slanjem apostola u današnjem evanđelju, Isus daje njima, ali i nama, prikaz misije Njegove Crkve nakon uskrsnuća.

Isusove upute dvanaestorici možemo usporediti s onime što Bog daje dvanaestorici plemena Izraelovih večer prje njihovog izlaska iz Egipta. Izraelci su također bili poslani na put „opasanih bokova, s obućom na nogama i sa štapom u ruci“. Poput Izraelaca, na apostolima je sad da se oslanjaju isključivo na Božju providnost i Njegovo milosrđe.

Poslanje dano apostolima postaje Crkveno poslanje i mi ga nastavljamo

Vjerojatno i Marko želi da upoznamo misiju apostola, misiju Crkve kao izvođenje novog izlaska- izvođenje ljudi iz njihovog udaljavanja od Boga i njihovo dovođenje u obećanu zemlju, kraljevstvo nebesko. Poput Amosa u današnjem prvom čitanju, apostolima proroštvo nije profesija da bi time zarađivali za svoj kruh. Kao i Amos, oni su jednostavni ljudi, pozvani da napuste svoj posao i poslani od Boga da budu pastiri svojoj braći i sestrama.

Ponovno ovaj tjedan slušamo o neprihvaćanju: Amos je to iskusio, tako i Isus upozorava apostole da negdje neće biti dobrodošli te da ih neće svi htjeti slušati. Crkva je pozvana, ne nužno da bude uspješna, već je dovoljno da bude vjerna Božjoj zapovijedi.

Ovlastima i moći koju joj daje Isus, Crkva obznanjuje i govori o „miru narodu“ koji obećava Gospodin „vjernima svojim“ i „blizu je spasenje Njegovo onima koji ga se boje“, kao što pjevamo u današnjem psalmu.
Riječ istine, navještaj spasenja, upućeni su svakome od nas pojedinačno, kao što Pavao ističe u današnjoj poslanici. Otajstvom i dobrohotnošću Njegove volje, izabrani smo prije postanka svijeta – „da budemo sveti i bez mane pred njim“, da budemo Njegovi sinovi i kćeri, da živimo na hvalu Njegove slave.
Zahvalimo, dakle, Crkvi danas, i za duhovne blagoslove kojima nas je obasipao. Odvažimo se unaprijediti Crkveno poslanje: da drugima pomognemo čuti poziv za pokajanjem i primanjem Krista u njihove živote.


Scott Hahn – St. Paul Center
Foto: TeiTo

Print Friendly, PDF & Email
Žena Vrsna

Žena vrsna je dragocjena, ali jednostavna - baš kao biserje. Njen sjaj se povećava dok je milosrđe Božje oblikuje u sigurnoj školjci Njegova Presvetog srca. Nije savršena kao Otac, ali svakim danom tome teži. Žena vrsna si ti, ljubljena kćeri Božja, dok nastojiš biti i Marta i Marija u jednoj osobi. Da, čak i onda kada se osjećaš nesposobno, nevrijedno i slabo. Presveta Djevica, jedina vrsna, uvijek ima ispruženu ruku da te povede sa sobom. Hajdemo zajedno, s Marijom do Isusa!