Sin Marijin: Razmatranje Scotta Hahna o čitanjima 14. nedjelje koz godinu

ne

Čitanja:

Ez 2,2-5
Ps 123,1-4
2Kor 12,7-10
Mk 6,1-6

Prateći apostole kroz evanđelja prošlih tjedana, svjedočili smo Isusovim naredbama vjetru i moru, kao i djevojčici da ustane od mrtvih. Međutim čini se da svoje djelovanje nije mogao ostvariti u Nazaretu, na domaćem terenu.  Ovo evanđelje kaže: „Nije mogao učiniti ondje nikakva silna djela.“

Zašto ne? Zbog manjka njihove vjere. Oni su spoznali mudrost Njegovih riječi i snage djela, ali odbili su ga prepoznati kao proroka među njima poslanog od Boga.

Sve što su mogli vidjeti je njegova sličnost s njima- bio je stolar, sin njihove susjede Marije, s braćom i sestrama.

Naravno, Marija je bila vazda djevica i nije imala druge djece. Evanđelje se odnosi na Isusovu braću kao što Pavao govori o svim Izraelcima kao njegovoj braći, djeci Abrahamovoj.

To je također smisao današnjeg evanđelja. Poput proroka Ezekiela u današnjem prvom čitanju, Isusa je Bog poslao k izraelskom narodu odmetničkom gdje su Njegova braća i sestre bili tvrdokorna pogleda i okorjela srca protiv Boga.

Sluga nije iznad svoga Gospodara. Poput njegovih učenika i mi nailazimo na poruge i podsmjehe o kojima se pjeva u današnjem psalmu. Nije li često teško živjeti našu vjeru među onima nama najbližima,  koji misle da nas uistinu poznaju, koji nas definiraju prema onome što smo nekada bili prije nego što smo odlučili poći za Isusom?

Kao što nam Pavao povjerava u današnjoj poslanici, uvrede i teškoće Božji su način da se naučimo osloniti isključivo na Njegovo milosrđe.

Isus neće moći učiniti u našim životima nikakvih silnih djela, osim ako se ne prepustimo Njemu u vjeri.

Blago onima koji se ne sablazne o Njega. Umjesto toga moramo uprijeti oči u Njega poniznim očima slugu Njegovih, znajući da je sin Marijin također gospodar na nebesima.


Scott Hahn – St. Paul Center
Prevela: Martina Gazdek
Foto: TeiTo

 

Žena Vrsna

Žena vrsna vrijedi više nego biserje. Srce njena muža bez straha se može u nju pouzdati, ona mu uvijek čini dobro. Vješto i neumorno radi na njivi Gospodnjoj, tražeći i vršeći volju Božju. U njoj nema straha, osim straha Božjega pa se smije svakom novom danu uživajući u plodovima svojih djela.