Scott Hahn razmatra čitanja nedjelje Presvetog Trojstva

Sabor, novo, Presvetog Trojstva, odazvati, nam, dočekivati

Čitanja:

Izr 8,22–31
Ps 8,4–9
Rim 5,1–5
Iv 16,12–15

Današnja nas liturgija vodi na putovanje kroz vrijeme. Prikazuje nam trenutke prije stvaranja i ljepotu novoga stvaranja silaskom Duha Svetoga na Crkvu.

Razmatrajmo otajstvo Presvetog Trojstva

Počinjemo zavirujući u srce samog Presvetog Trojstva slušajući riječi Mudrosti u prvome čitanju. Riječ je o Božjem prvorođencu koji vječno prebiva s Ocem u zajedništvu.

Po njemu su nastali nebo i zemlja. Od početka stvaranja, On je uz Oca bio taj po kome je sve stvoreno. On, Sin Božji koji postaje i sin čovječji.

U današnjem psalmu, On silazi s neba, čini sebe malo manjim od anđela i postaje jedan od nas (vidi Heb 2,6–10).

Krist nas je otkupio da bismo živjeli u zajedništvu s Bogom

Sve je položeno Njemu pod noge kako bi mogao obnoviti slavu čovječanstva. Slavu koja nam je dana pri stvaranju, ali je izgubljena grijehom. Okusio je smrt da bismo mi bili vraćeni u život, u zajedništvo s Presvetim Trojstvom. Umro je i uskrsnuo da bi se proslavilo Njegovo Ime na cijeloj zemlji.

Po Sinu smo zadobili milost i blizinu Ocu po Duhu Svetomu, kako nas sv. Pavao uči u današnjoj poslanici (vidi Ef 2,18).

Duh Sveti, ljubav Oca i Sina, spušten je u naša srca. To je Duh posvojenja, koji nas nanovo čini Očevom djecom (vidi Rim 8,14–16).

To je Duh Sveti kojeg Isus obećava u današnjem Evanđelju.

Njegov je Duh sišao poput nebeskog dara (vidi 1 Iv 2,27), da bi nas vodio i uveo nas u svu istinu. Da bi vodio povijest spasenja i ispunio sve što je zamišljeno prije svih vjekova. Da bismo postigli mir i živjeli u zajedništvu s Bogom (vidi Iv 14,23;17,21).


Scott Hahn – St. Paul Center
Prevela: Lea Potočar
Foto: TeiTo

Avatar
Žena Vrsna

Žena vrsna vrijedi više nego biserje. Srce njena muža bez straha se može u nju pouzdati, ona mu uvijek čini dobro. Vješto i neumorno radi na njivi Gospodnjoj, tražeći i vršeći volju Božju. U njoj nema straha, osim straha Božjega pa se smije svakom novom danu uživajući u plodovima svojih djela.