Slomljena i lijepa

slomljena, svjedočanstva,

Stvorena sam da budem voljena, cijenjena i zaštićena. Stvorena sam da budem lijepa.
No, zbog nemara sam oborena na tlo i slomljena. Razlomljena u komadiće.
U toliko mnogo komadića da više nisam bila ni od kakve koristi… A ponajmanje cijenjena ili lijepa.
Moji su komadići bili toliko nazubljeni i oštri da su ljudi bili oprezni, pa čak i prestrašeni dotaknuti ih. Uključujući i mene.
Moj je Božanski Gospodin svrnuo pogled na mene, ali nije ugledao razlomljeni nered.
Zastao je u ljubavi i nježno skupio moju slomljenost u Svoje ruke.
Polako i sa svrhom me počeo ponovno slagati. Ne u moje prijašnje biće, već u novu osobu.
Mozaik.
Komadići su se počeli međusobno sklapati i potpuno  nova poruka počela se otkrivati.
Ljudi bi mogli zauvijek proučavati ovaj mozaik i nikada potpuno shvatiti ljubav i upletenost koje je Umjetnik utkao.
I da ste potpuno shvatili ovo novo stvorenje, vidjeli biste odraz samog Umjetnika.
No, onda sam shvatila…
Svi smo slomljeni.
Mislim da On uzima djeliće nas, jer savršeno pristaju tuđoj slomljenosti, i oni savršeno pristaju našoj.
Mislim da je žrtva i patnja koju preuzimamo za druge čin u kojem dodirujemo tuđe razlomljene komadiće.
Dodirujemo njihovu slomljenost.
Zbog toga smo pozvani ljubiti jedni druge.
Svi smo slomljeni.
I ako Mu dopustimo,
Kakav prekrasan mozaik On može napraviti od ovoga svijeta.
Koji je u cijelosti odraz Božanskog Umjetnika.


Maura Byrne – Madeinhisimage.org
Prevela: LR
Foto: Unsplash

Avatar
Žena Vrsna

Žena vrsna vrijedi više nego biserje. Srce njena muža bez straha se može u nju pouzdati, ona mu uvijek čini dobro. Vješto i neumorno radi na njivi Gospodnjoj, tražeći i vršeći volju Božju. U njoj nema straha, osim straha Božjega pa se smije svakom novom danu uživajući u plodovima svojih djela.