Stvoren si za ljubav, za svetost! Dopusti da te Bog “poljubi”!

svetost, duhovnost, vjera

Svetost je biti i postajati čovjek na sliku Isusa Krista. Odnosno, gajiti i prisvajati Njegove misli, osjećaje, riječi i djela i dopustiti da nas obuzme velika želja da Ga posjedujemo i da Ga tražimo na sve strane (cf. LJVM 2). Znači boriti se protiv grijeha, duha ovoga svijeta i neprijatelja naše duše. 

Kako su molili ljudi koji su postigli svetost

Svetost je biti sretan i zadovoljan s Gospodinom. A da bi to postigli trebamo se odlučiti ljubiti Ga, tražiti Ga i žuditi za Njim, cijelim svojim bićem. Poslušajmo kako su molili grešni ljudi koji su postali sveti:

 «O Mudrosti, dođi, jedan siromah te moli.

 Po krvi moga blagog Isusa, po utrobi Marijinoj!

 Zašto produžuješ moje mučeništvo?

 Tražim te dan i noć.

 Dođi, moja duša te želi,

 dođi jer ljubavlju čeznem za tobom!

 O Ljubljena, otvori, kucam na tvoja vrata;

 nisam stranac, nego duša koju ljubav nosi,

 koja jedino kod Tebe pronalazi dom.

 Ako ne želiš da ti pripadam,

 dopusti mi barem da ti dosađujem;

 ostavi me u muci da te tražim, 

 a da te ne nađem.

 Vjerujem bez oklijevanja:

 ništa mi neće biti nemoguće.

 Mudrost će doći k meni,

 Bog je to rekao, a On je nepogrešiv. 

 Tko vjerujući moli, dobit će; 

 tko vjerujući kuca, ući će; 

 tko vjerujući traži, naći će!» (P 124)

Život nam je darovan, darovan u izobilju. Upitajmo se, kako ga živimo? U onoj mjeri kako ga živimo postat ćemo svjesni dara koji nam je darovan. Uvidjevši da nam ne ide za rukom ostvariti puninu života na zemlji, Bog nam šalje svoga Sina da nam pokaže istinu o nama samima, istinu o stvarnosti u koju smo uronjeni i put kojim nam je ići da bi ostvarili puninu života već ovdje na zemlji. Drugim riječima, postati svjestan svog dostojanstva i uzvišenosti poziva Krštenja, dopuštajući Gospodinu da te preobrazi, da te oslobodi okova grijeha i svih lažnih slika o Njemu. Samo onaj koji osjeća svu slabost i nemoćnost ostvarenja ovog poziva iskusit će snagu milosti Božje. Bog želi tvoje srce, upravo onakvo kako ga sada doživljavaš. Želi ga promjeniti. Ali zapamti, taj dio odluke ovisi samo o tebi.

Pozvan si da činiš velika djela

Kako je predivno živjeti u Duhu Božjem, gledati sebe i svijet očima Božjim. Bog traži odlučne osobe s kojima će se upustiti u ostvarenje svoga Kraljevstva. A baš ti si pozvan da činiš velika djela u ime Božje. A da bi ih činio prije svega moraš dopustiti Isusu da «igraš» po njegovim pravilima, pravilima Duha Svetoga. Sve ono što ne pripada Njemu treba odstraniti iz vlastitog srca. Duhovna lijenost nam ne dopušta upustiti se u borbu života, u duhovni život. I tako čineći, nažalost, gubimo smisao samog života i postajemo slijepi da vidimo svu ljepotu Božje Ljubavi. Koliko puta smo čuli iste ili slične stvari i nikakvu promjenu nismo doživjeli. Razlog je što slušamo ali ne dopuštamo da čujemo srcem da bi nas Bog mogao promijeniti.

Zato te pozivam da vjeruješ ako ne riječima tada bar djelima što ih Bog učini i nastavlja činiti u srcima mnogih ljudi. Okreni se oko sebe i progledaj srcem, ne vanjštinu nego nutrinu u kojoj su sakrivena sva blaga Vječnosti. Gdje je tvoje blago? Ondje gdje su tvoje misli, osjećaji, želje, riječi i djela.

Ne gubi nadu jer On čeka samo tebe. Povjeruj Njemu i bit ćeš spašen ti i svi oni koje ti je Bog darovao kroz život. Kao što je Isus iz Nazareta izabrao Majku svoju, Apostole, vjernike i vjernice da svjedoče Evanđelje i pozivaju na obraćenje, isto tako tebe poziva da činiš slične ili joj veće stvari u svom životu.

Sveti Ljudevit Montforski nam pokazuje put

Pošto smo u 300-toj obljetnici od smrti svetog Ljudevita M. Grigniona Montforskoga tada bi bilo pravedno da nam on pokaže put kojim je išao da bi ušao u vječnu radost Očevu i da bi priveo mnoge duše Istini. Poslušajmo ukratko sveca što nam govori.

Izabrana dušo, evo tajne koju mi je Svevišnji objavio, a koju nisam mogao naći ni u jednoj knjizi, ni staroj ni novoj. Povjeravam ti je pomoću Duha Svetoga […] I u onoj mjeri, kojom se budeš njome služila u običnim poslovima svoga života, upoznat ćeš njezinu vrijednost i izvrsnost. U početku ćeš je spoznavati nesavršeno zbog množine i težine grijeha i potajne navezanosti na samu sebe […] Dušo, živo sliko Božja […] Gospodin tvoj želi da u ovom životu postaneš sveta kao On, a u drugom slavna kao On! Posve je sigurno da je tvoj poziv postići svetost Božju. Tome moraju smjerati sve tvoje misli, sve tvoje riječi, svi tvoji čini, sve tvoje pokore i sva tvoja nastojanja u životu; inače se protiviš Bogu, jer ne činiš ono za što te je stvorio i radi čega te uzdržava […]

Dušo, što ćeš raditi? Koja ćeš sredstva odabrati da se uspneš kamo te Bog zove? Svima su poznata sredstva spasenja i svetosti: zabilježena su u Evanđelju, rastumačili su ih učitelji duhovnog života, vršili su ih sveci i nužna su koji se žele spasiti i postići savršenost. Ta su sredstva: poniznost srca, neprestana molitva, svestrano mrtvenje, predanje Božjoj Providnosti i suglasnost s voljom Božjom […] Sve se dakle svodi na to: kako pronaći lako sredstvo da od Boga postignemo potrebnu milost da postanemo sveti, a ja te upravo o tom želim poučiti. I kažem, da nađemo milost Božju, treba naći Mariju (MT 1-6).

Po Marijinim rukama

Marija, Majka Isusova, veliki je dar Neba čovjeku. U Njoj su sakrivena sva blaga ovoga i onoga svijeta. Radi toga i po nadahnuću Božjem, sv. Ljudevit je odlučio ostaviti napisano, ono što je već bilo objavljeno u Evanđelju, za buduće generacije. Radi se o takozvanoj Posveti Isusu Kristu po Marijinim rukama. Prije svega radi se o putu traženja i suobličenja Isusu Kristu, kojeg naziva „vječna i utjelovljena Mudrost“. A najsavršenije sredstvo ili put kojim se postiže sjedinjenje sa Božanskom Mudrošću jest nježna i istinska pobožnost prema Presvetoj Djevici:

Od svih sredstava da zadobijemo Isusa Krista, Marija je najsigurnije, najlakše, najkraće i najsvetije (LJVM 212); Zato ako budeš više gledao Mariju u svojim molitvama, djelima i patnjama […] vjeruj mi naći ćeš Isusa Krista koji je uvijek s Marijom velik, silan, djelotvoran i neshvatljiv (PP 165).

Posvetu nije dovoljno samo jednom ili povremeno izgovoriti, već se radi o vršenju vanjskih i unutarnjih vježbi:

Trajno posvećivanje Isusu po Mariji

Te se vježbe sastoje u tome, da se izrazim u četiri riječi, da sva svoja djela činimo po Mariji, s Marijom, u Mariji i za Mariju, da ih tako savršenije činimo po Isusu, s Isusom, u Isusu i za Isusa (PP 257). Bez sumnje, najsavršenija od svih pobožnosti je ona koja nas najsavršenije Isusu upriličuje i sjedinjuje. A pošto je Marija od svih stvorova najviše upriličena Isusu, dosljedno i pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji, više od ijedne druge pobožnosti posvećuje i upriličuje dušu Isusu, pa što je neka duša više posvećena Mariji, to će biti više posvećena i Isusu Kristu. Eto zato savršeno i potpuno posvećenje Isusu nije ništa drugo nego savršeno i potpuno posvećenje sama sebe Presvetoj Djevici; ili drugim riječima, ta je posveta savršena obnova zavjeta i obećanja učinjenih na krštenju (PP 120).

Radi se upravo o tome da nam Marija pomogne posvijestiti kolika je ozbiljnost u obećanju Krsnih Zavjeta da bi tako postali odgovorniji pred Bogom i ljudima. Svakodnevno dopustimo Bogu da iskusimo Njegovu i Marijinu prisutnost da bi mogli zajedno sa svetim Pavlom moliti i svjedočiti Istinu koja nas jedina može osloboditi:

Neka vam dadne […] ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje (Ef 3,16-19).

Totus Tuus. Sav sam Tvoj, i sve moje je Tvoje, ljubezni moj Isuse, po Mariji tvojoj presvetoj Majci (PP 233).

SKRAĆENICE

LJVM = Ljubav vječne Mudrosti

P = Pjesme

MT = Marijina tajna

PP = Rasprava o pravoj pobožnosti prema Presvetoj Djevici


p. Nikola Tandara – Žena vrsna
Foto: Shane Albuquerque – Unsplash

Print Friendly, PDF & Email
p Nikola Tandara

Rodom je iz Ričica pokraj Imotskog, svećenik monfortanac koji služi Gospodinu kao misionar u Poljskoj. Položen u Marijine ruke, prolazi svijetom želeći po Majci nositi Krista onima koji ga trebaju.