Sveta Ana: Pouzdanje u Boga pobjeđuje neplodnost i rađa najljepši plod

sveta ana

Evanđelja ne spominju roditelje Blažene Djevice Marije, ali spisi protoevanđelja koje je napisao Matej oko 150. godine nakon Krista, otkrivaju nam da su to bili sv. Ana i sv. Joakim.

Sveta je Ana poput mnogih žena nosila težak teret neplodnosti

Čak ni u prvim stoljećima života Crkve, oci nisu mogli razlučiti što je u tim spisima bilo istinito, a što je bilo dio legende. Blažena Djevica Marija morala je imati roditelje, to je jedino bilo sigurno. S obzirom na izvanredne milosti koje je Bog udijelio Mariji, bilo bi logično da je Gospodin posebno ljubio i njezine roditelje. Više od ovoga ne možemo znati. Ono što dalje slijedi je legenda o sv. Ani i njezinom mužu, sv. Joakimu.

Njihov je dom bio u Jeruzalemu. Iako su dugo i sretno živjeli zajedno, žalili su što nisu imali djece. I danas se mnogi parovi susreću s tim da, unatoč velikoj želji, biološki im je otežano ili čak nemoguće začeti. U takvim slučajevima, sv. Ana je moćna zagovornica.

Prema legendi, anđeo je navijestio Ani i Joakimu da će im se roditi dijete

Jednog dana kada je Joakim došao u Hram prinijeti žrtvu, Ruben mu je dobacio da onaj koji nije doprinio širenju Izraela podizanjem potomstva, nema što Bogu prinositi žrtve. Posramljen i uznemiren, Joakim je otišao u pustinju. Molio je i postio 40 dana, preklinjući Boga da blagoslovi njega i njegovu Anu potomstvom. Najednom je anđeo sišao s neba i rekao: „Joakime! Gospodin je čuo tvoju molitvu. Idi kući, tvoja će žena Ana začeti.“

U međuvremenu, Ana je također vapila Gospodinu u vrtu njihova doma. I nju je posjetio anđeo: „Ana! Začet ćeš i za plod utrobe tvoje znat će se po cijelome svijetu.“

Želeći silno podijeliti ovu radosnu vijest sa svojim mužem, Ana je napustila vrt i potrčala na gradska vrata. Tamo je iščekivala povratak svoga muža. Kada ga je vidjela u daljini, pohitala mu je u zagrljaj. „Sada znam da me Bog obilno blagoslovio! Ja ću, nerotkinja, začeti.“

Marija je već kao dijete prikazana u Hramu i njezin je život darovan Gospodinu

Devet mjeseci poslije Ana je rodila djevojčicu i nadjenuli su joj ime Marija. Kad je Marija imala 3 godine, Ana i Joakim su je odveli u Hram i prikazali je Gospodinu. Ostala je u Hramu sve do svojih zaruka s Josipom.

Štovanje sv. Ane započelo je na Istoku. 550. godine car Justinian dao je u Kostantinopolu izgraditi crkvu njoj u čast. Pobožnost sv. Joakimu razvijala se nešto sporije, ali do 8. stoljeća i on je bio poznat Istoku i Zapadu.

U današnjem se Jeruzalemu crkva sv. Ane nalazi blizu vrata sv. Stjepana, prvomučenika. Arheolozi su u neposrednoj blizini crkve sv. Ane pronašli i ostatke kuće. Nikad nećemo znati sa sigurnošću radi li se o domu sv. Ane, sv. Joakima i Blažene Djevice Marije.

Sveta Ana zaštitnica je svih baka, žena na porodu kao i onih koji imaju poteškoća sa začećem. Njezin spomendan slavimo 26. srpnja.


Thomas Craughwell – Simply Catholic
Prevela: Lea Potočar
Foto: GS Press

Print Friendly, PDF & Email
Žena Vrsna

Žena vrsna je dragocjena, ali jednostavna - baš kao biserje. Njen sjaj se povećava dok je milosrđe Božje oblikuje u sigurnoj školjci Njegova Presvetog srca. Nije savršena kao Otac, ali svakim danom tome teži. Žena vrsna si ti, ljubljena kćeri Božja, dok nastojiš biti i Marta i Marija u jednoj osobi. Da, čak i onda kada se osjećaš nesposobno, nevrijedno i slabo. Presveta Djevica, jedina vrsna, uvijek ima ispruženu ruku da te povede sa sobom. Hajdemo zajedno, s Marijom do Isusa!