Zdravo, Kraljice: Antifona koja časti Mariju, Kraljicu Neba

kraljice neba

Tjedan dana nakon svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, Crkva slavi Majku Božju kao Kraljicu neba. U 4. stoljeću sv. Efrem nazvao je Mariju “Gospa” i “Kraljica”. Kasnije su crkveni oci i naučitelji nastavili koristiti taj naziv. Himni iz 11. i 13. stoljeća obraćaju se Mariji kao kraljici: “Zdravo, sveta kraljice”, “Zdravo, kraljice neba”, “kraljica neba”. Dominikanska krunica i franjevačka krunica, kao i mnogi zazivi u Marijanskim litanijama, slave Mariju kao kraljicu.

Njeno krunjenje za kraljicu proizlazi iz Isusovog kraljevanja

Sam blagdan ustanovio je papa Pio XII. 1954. godine. No, Marijino krunjenje ima korijene u evanđelju. Prilikom Navještenja, anđeo Gabrijel je navijestio da će Marijin Sin primiti prijestolje Davida i vladati dovijeka. Za Marijinog posjeta Elizabeti, ona ju je nazvala “majka Gospodina moga”. U svim otajstvima svog života, Marija je usko povezana s Isusom stoga njeno krunjenje za kraljicu proizlazi iz Isusovog kraljevanja. Također se možemo prisjetiti da je u Starom zavjetu majka kralja imala veliki utjecaj na dvoru.

U svojoj enciklici Kraljici neba (Ad caeli Reginam) iz 1954. godine, papa Pio XII. istaknuo je da Marija zaslužuje tu titulu jer je ona Majka Božja, jer je kao nova Eva blisko povezana s Isusovim djelom otkupljenja, te zbog svog neprikosnovenog savršenstva i svoje posredničke moći.

Marija posebno otvara put u nebo

Uznesena na nebo, Marija nam pokazuje put prema Bogu, put u nebo, put u život. Pokazuje to svojoj djeci krštenoj u Kristu i svim ljudima dobre volje. Ona posebno otvara taj put malenima i siromašnima, onima koji su dragi božanskom milosrđu. Kraljica svijeta otkriva pojedincima i narodima snagu Božje ljubavi čiji plan raspršuje ohole, zbacuje s prijestolja vladare i uzvisuje neznatne, gladne zasićuje dobrima i bogataše otpušta praznih ruku (Lk 1, 51-53).

Marijin zemaljski život je put vjere, nade i ljubavi, primjer puta svetosti koji je počeo sa zanosom njenog “neka mi bude” i klicanjem “Veliča duša moja”. Nastavio se kontemplativnim razmatranjem u svakodnevnom životu te ustrajnošću u tamnoj noći Pasije sve dok nije mogla sudjelovati u radosti svog božanskog Sina u blistavoj zori Uskrsnuća. Ona je izvanredan uzor svima nama i njeno uznesenje na nebo podsjeća nas da postoji nada za tebe i mene. Ono što se dogodilo djevičanskoj kćeri Nazareta na kraju njenog zemaljskog hodočašća, dogodit će se svakome od nas ako smo vjerni i poslušni kao što je ona bila.

Vjerujemo da je Blažena Djevica Marija, zbog svoje poslušnosti i vjernosti, na kraju svog zemaljskog života tijelom i dušom bila uznesena u nebesku slavu. Slava Spasiteljeve Majke je izvor neizmjerne radosti za svu njenu djecu. To je radost koja duboko ponire te dugo odzvanja u čovjekovom biću i tipična je za pučku pobožnost, iako se ne može svesti samo na to. To je, da se tako izrazim, teološka radost, čvrsto ukorijenjena u pashalni misterij. U tom smislu, Djevica je “causa nostrae laetitiae – uzrok naše radosti”.

Razmatrajmo vrline Marije, Kraljice neba

Katolici vjeruju da je Marija nakon uznesenja na nebo okrunjena kao Kraljica neba i zemlje. Kakva je ona kraljica? Kako ona objavljuje Božje kraljevstvo u svojoj vladavini? Kad se spominjemo Marije, Kraljice neba, također pomislimo i na zemaljske kraljeve i kraljice. Često nas privuče i zbuni njihova moć, prividni uspjesi i bogatstva.

Danas ćemo promisliti o tome kako gledamo na moć i uspjeh. Ako Bog izabire ponizne kako bi ispunili Njegov plan, što bismo onda trebali misliti o onima koji su daleko od dosega zemaljske moći? Molimo za milost da cijenimo poniznost i poslušnost više od slave i autoriteta te nastojmo imitirati Marijinu poniznost srca. Tražimo prilike da služimo onima koji su manje sretni od nas. Upustimo se u razmatranje vrlina Marije, naše Kraljice. Ona nije bila ponosna niti osoba od značaja; ponizno i strpljivo primila je Božju riječ i predala svoj život Njegovom planu, a ne svojem. Zamolimo Boga da nam udijeli te iste nebeske vrline putem kojih će voditi i usmjeravati naš životni put.

Sveta Marijo, Kraljice neba, moli za nas.

Latinski tekst Salve Regina

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
ad te clamamus exsules filii Hevae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Ora pro nobis sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Tradicionalni hrvatski prijevod

Zdravo Kraljice, Majko Milosrđa,
Živote, slasti i ufanje naše, zdravo.
K tebi vapijemo, prognani sinovi Evini;
K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.

Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas;
Te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje.

O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo. 

Moli za nas, sveta Bogorodice.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.


Fr. Thomas Rosica, CSB – Salt and light tv
Prevela: dr.sc. Danijela Janjanin
Foto: Žena vrsna

Print Friendly, PDF & Email
Žena Vrsna

Žena vrsna je dragocjena, ali jednostavna - baš kao biserje. Njen sjaj se povećava dok je milosrđe Božje oblikuje u sigurnoj školjci Njegova Presvetog srca. Nije savršena kao Otac, ali svakim danom tome teži. Žena vrsna si ti, ljubljena kćeri Božja, dok nastojiš biti i Marta i Marija u jednoj osobi. Da, čak i onda kada se osjećaš nesposobno, nevrijedno i slabo. Presveta Djevica, jedina vrsna, uvijek ima ispruženu ruku da te povede sa sobom. Hajdemo zajedno, s Marijom do Isusa!