„Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen!“ Scott Hahn razmatra misna čitanja za 5. korizmenu nedjelju

grijeha, muka gospodina, pastir i janje, ostaviše, danas

Čitanja:

Iz 43,16-21
Ps 126,1-6
Fil 3,8-14
Iv 8,1-11

Liturgija ove korizmene nedjelje, pokazuje nam Boga Izlaska. On je moćan i milostiv Bog, koji je iz njegove vjernosti zavjetu učinio “velike stvari” za svoj narod, kao što kaže današnji Psalam.

Ali čudesni događaji  iz prošlosti, kaže nam Izaija u današnjem prvom čitanju, nisu ništa u usporedbi s “nečim novim” što će On učiniti u budućnosti.

Izlazak iz egipatskog ropstva navještaj je oslobođenja od ropstva grijeha

Današnje prvo čitanje i psalam osvrću se na čudesna djela iz Knjige Izlaska. Oba misna čitanja vide u Izlasku refleksiju i proročanstvo budućnosti, kada će Bog spasiti svoj narod koji je pao u grijeh. Čitanja predviđaju još veći Izlazak, kada će se Bog pojaviti u „prognanim plemenima Izraela“ razbacanima na sva četiri vjetra, na krajeve zemlje.

Novi Izlazak koji je Izrael čekao i kojemu se nadao, došao je u Isusovoj smrti i uskrsnuću. Poput preljubničke žene iz današnjeg evanđelja, svi su bili pošteđeni Gospodinovim suosjećanjem. Svi su čuli Njegove riječi oproštenja, Njegovu želju za njihovim pokajanjem, da više ne budu grešnici. Poput Pavla u današnjoj poslanici, Krist je ušao u svakoga od nas, tvrdio je svaki od nas poput djeteta našeg nebeskog Oca.

U Crkvi, Bog je stvorio ljude za sebe kako bi objavio svoju slavu, baš kao što je Izaija rekao da će učiniti. I kao što je Izaija obećao, On je svojim „izabranim ljudima“ dao „žive vode“ da piju u pustinjskim pustošima svijeta.

Obećanje Duha Svetoga

„U posljednji, veliki dan blagdana Isus stade i povika: ‘Ako je tko žedan, neka dođe k meni! Neka pije koji vjeruje u mene! Kao što reče Pismo: ‘Rijeke će žive vode poteći iz njegove utrobe!’“ Iv 7,37-39

Ali naš Bog je uvijek Bog budućnosti, a ne prošlosti. Moramo živjeti sa srcem punim nade, „zaboravivši prošost, prežući za onim što je pred nama, k cilju hiteći, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu“,  kao što nam Pavao kaže. Njegovo spasenje, kaže Pavao, sila je u sadašnjosti, “snaga Njegovog uskrsnuća.”

Trebamo živjeti čekajući još veći i konačni Izlazak, slijedeći “cilj, nagradu Božjeg uzvišenog poziva”, težnju u vjeri da postignemo posljednje novo što Bog obećava – “uskrsnuće mrtvih”.


Scott Hahn – St. Paul Center
Foto: TeiTo

Avatar
Žena Vrsna

Žena vrsna vrijedi više nego biserje. Srce njena muža bez straha se može u nju pouzdati, ona mu uvijek čini dobro. Vješto i neumorno radi na njivi Gospodnjoj, tražeći i vršeći volju Božju. U njoj nema straha, osim straha Božjega pa se smije svakom novom danu uživajući u plodovima svojih djela.