Tri osobe, a jedna narav – kako razumjeti Presveto Trojstvo?

Presveto Trojstvo

Presveto Trojstvo kao otajstvo je prema Općem direktoriju za katehezu, „najosnovnije i glavno učenje u hijerarhiji vjerskih istina.“ Nedokučiva priroda Trojstva poziva nas na najviše dosege ljudskog intelekta i iznad toga na to istinsko razumijevanje koje je jedino moguće uz pomoć Duha Svetoga. Čak i tada, u najboljem slučaju, ćemo uživati u onome što ostaje slavno otajstvo.

Katekizam u 234. točki govori da je „Presveto Trojstvo središnje otajstvo kršćanske vjere i života. To je otajstvo Boga u njemu samome. Stoga je to izvor svih drugih otajstava vjere i svjetlo koje ih obasjava.“ Kako bismo srcem spoznali što nam je otkriveno o Presvetom Trojstvu, moramo se obvezati na naporan intelektualni rad. S tim intelektualnim radom ćemo se najbolje nositi uz pomoć učenog mentora.

Katolički intelekt važan je koliko i katoličko srce

Katolički apologet Frank Sheed tumači drevne istine modernim jezikom i stilom tako da ih prosječan katolik može razumjeti. U knjizi Theology and Sanity (Teologija i duševno zdravlje, op. prev.), Frank Sheed nas podsjeća da Božje milosti usavršuju ljudsko srce i posvećuju ga. Na isti način milosti djeluju na um kako bi doprinijeli zdravom razumu. Katolički intelekt je gotovo jednako važan kao katoličko srce. Frank Sheed se u navedenoj knjizi uz temom zdravlja našeg uma bavi i prirodom Presvetog Trojstva.

U vremenu poludjele škrtosti, vrlo je vjerojatno da ćemo drastično pojednostaviti istinu jer želja da nešto znamo nadilazi želju za cjelovitim pronicanjem sveobuhvatne istine. Skloniji smo prihvaćanju pojednostavljivanja umjesto da uložimo mentalni trud i napor potreban da bismo vidjeli stvarnost na ispravan način. Sheed započinje ističući da je moderna zabluda o Trojstvu ta što većina tvrdi da je to matematička tajna. Misterij Trojstva svode na brojeve pitajući se kako 3 mogu biti jednaka 1 i 1 jednak 3? Presveto Trojstvo je otajstvo, najbolje shvaćeno po vjeri, a ne po navedenim brojevima. Ne postoji tajna koja se tiče brojeva jer 1 nije 3 i 3 nije 1.

Nemoguće je pojednostaviti izvor svih otajstava i svega stvorenog

Spoznata je istina da Presveto Trojstvo čine tri osobe u jednoj Božanskoj naravi. Shvatiti ovo znači shvatiti Božju najdublju tajnu, tajnu koja nije potrebna za naše spasenje, tajnu koju On nije morao otkriti. Razumjeti Trojstvo znači poznavati „najskriveniji Božji život“. To što nam je Bog ovo otkrio, čin je Ljubavi koji pokazuje Njegovu želju da ga poznajemo. Kao što je Sheed napisao „najsigurniji je znak ljubavi, htjeti biti znan“. Ova spoznaja poziva nas da i mi čeznemo poznavati Njega.

Glavna poteškoća s kojom se suočavamo pri razumijevanju Trojstva u izjavi „tri osobe u jednoj Božanskoj naravi“ je ta što mi više ne pridajemo odgovarajuće značenje riječima „osoba“ i „narav“. Ako pretpostavimo da su izrazi „osoba“ i „narav“ lišeni značenja kao što se čini da jesu u naše moderno doba, onda nam prirodno preostaje matematički problem. Ali s obzirom da to nije slučaj, razmotrimo ukratko što se misli pod filozofskim izrazima „osoba“ i „narav“. Srećom, kad uranjamo u narav osobe možemo započeti od sebe samih.

Razlika osobe i naravi pomaže nam razumjeti Presveto Trojstvo

Kad koristimo izraz „moja narav“, dolazimo do zaključka da postoji osoba pridružena toj naravi jer osoba „ne može postojati bez naravi“. Važna je uočiti to da „osoba posjeduje narav, a ne obrnuto.“ Narav ne posjeduje osobu. Narav odgovara na pitanje „što smo mi, a osoba odgovara na pitanje tko smo mi.“ Sva bića imaju narav i kada pitamo što je biće, pitamo o njegovoj naravi. Međutim, nije svako biće osoba, „samo racionalna bića su osobe“. Pokušajmo minimalno odrediti osobu kao biće koje posjeduje svijest, samosvijest, intelekt i volju. Ove odrednice upućuju na širok raspon intelektualnih i moralnih osobina koje ne postoje u bićima koja nisu osobe.

Sheed nastavlja objašnjavajući da po našoj naravi otkrivamo što smo. „Slijedi da po našoj naravi činimo ono što činimo zato jer svako biće djeluje po onome što ono jest.“ Po ovim činjenicama otkrivamo drugu razliku između naravi i osobe. Po našoj naravi činimo mnogo stvari, govorimo, volimo, pjevamo i dišemo. Pas po svojoj naravi može činiti samo jednu od njih, a kamen po svojoj naravi ni jednu. Dakle, narav je „ne samo ono što mi jesmo, već izvor onoga što možemo.“ Iako po svojoj naravi možemo vidjeti kakve smo stvari sposobni činiti, ne odlučuje naša narav učiniti ih, osoba je ta koja odlučuje učiniti ih. Kao što Frank Sheed sažima „osoba je ta koja čini djelo, narav je ta po kojoj se djela čine, ili bolje rečeno, ta odakle su djela izvučena.“

Presveto Trojstvo kroz četiri izjave

Imajući na umu gornje razlike, razmotrimo doktrinu Trojstva u četiri izjave:

  1. „U jednoj Božanskoj naravi postoje tri Osobe, Otac, Sin i Duh Sveti.“
  2. „Otac nije Sin, Sin nije Duh Sveti, Duh Sveti nije Otac; niti jedna Osoba nije neka druga.“
  3. „Otac je Bog, Sin je Bog, Duh Sveti je Bog.“
  4. „Ne postoje tri Boga, već jedan Bog.“

Teškoća s ovim izjavama je u tome kako razumjeti da više od jedne osobe može imati pristup istoj naravi. Ljudski je zamislivo da jedna osoba ima pristup više od jednoj naravi i da može djelovati na više područja djelovanja. Međutim obrnuto, da više osoba ima jednu narav, prema Sheedu, je nezamislivo i odražava naša ljudska ograničenja. Moramo priznati da nam je teško shvatiti pojam triju osoba koje djeluju u jednoj naravi. Pokušaj zamisliti kako druga osoba radi s tvojim umom ili voljom. Unatoč modernim sofističkim prigovorima, to bi bilo nemoguće. I kao što Sheed zaključuje, ograničeni smo antropomorfizmom koji pokazuje našu sklonost da uobličujemo Boga na našu sliku radije nego da prihvatimo ograničenja ljudske inteligencije i shvatimo kako naša ograničenja ne odražavaju nužno i ograničenja našeg Stvoritelja.

Mi smo stvoreni na sliku Božju, a ne obrnuto

Kako bi ovo objasnio, Sheed koristi primjer kipa čovjeka i njegova stvoritelja. „Kip je krut, ne zato što je čovjek krut, već zato što je kamen krut. Tako i za bilo koju drugu osobinu koju uočimo kod lika: pitanje je je li osobina tu zato što je original bio takav ili zato što je materijal od kojeg je lik napravljena takav. Tako je i s čovjekom i Bogom.“ Postavlja se pitanje, jesmo li mi ovakvi kakvi jesmo jer je Bog takav? Ili je ovo najbolje što se može učiniti s materijalnim umanjivanjem Božje slike i obličja? Ne smijemo zaboraviti da smo mi stvoreni na sliku Božju, a ne obrnuto.

Primjer kipa i čovjeka pomaže nam kad pomislimo da je nepojmljivo da više osoba može dijeliti određenu pojedinačnu narav. Moramo zaključiti da je to rezultat našeg ograničenog postojanja, a ne Božje ograničenosti. Naše shvaćanje, gledajući očima našeg uma, ne može pratiti sve spoznaje i informacije do njihovih korijena u vječnom Stvoritelju. Potrebna nam je nadnaravna vrlina vjere ulivena od Duha Svetoga za odgovarajuće razumijevanje otkrivenih otajstava koje ne možemo potpuno shvatiti na ovoj strani raja.

Sheed zaključuje da „je jedna beskrajna narav potpuno obuzeta trima različitim osobama.“ Radi točnosti, moramo napomenuti da ove tri različite osobe nisu odvojene „i one ne dijele božansku narav, nego je svaka u potpunosti posjeduje.“ Iako ni jedna od triju osoba nije nijedna druga, one su nerazdvojive jer je svaka ono što On jest „po njegovom potpunom posjedovanju jedne iste naravi.“

Presveto Trojstvo – tri osobe, a jedna narav

Za dodatno objašnjenje, Sheed nas upućuje da razmotrimo tri čovjeka. Oni, naravno, imaju svoje zasebne naravi i ne možemo zamisliti drugoga koko razmišlja umom prvog ili prvog koji voli srcem trećeg, dakle to su uistinu tri odvojena čovjeka. Kad bi tri osobe Trojstva imale tri zasebne naravi, onda bi oni bili tri boga. Oni to nisu, oni su tri različite osobe s jednom naravi. Otac, Sin i Duh Sveti razmišljaju istim intelektom i ljube istom voljom jer su oni Jedna Božanska Supstancija.

Frank Sheed sažima da „Otac posjeduje potpunu narav Boga kao svoju vlastitu, Sin posjeduje potpunu narav Boga kao svoju vlastitu, Duh Sveti posjeduje potpunu narav Boga kao svoju vlastitu. Budući da narav svakog bića određuje što je biće, svaka osoba je Bog u cijelosti i stoga jednaka s drugima. Nadalje, narav odlučuje što osoba može: prema tome, svaka od tri osobe koje tako potpuno posjeduju Božansku Narav može činiti sve ono što ide uz Boga.“ Znajući što nam je Bog otkrio o Presvetom Trojstvu, darovan nam je uvid u najdublju narav nas samih kao Božjih bića, stvorenih na njegovu sliku i priliku.

Otajstvo je nemoguće shvatiti ljudskim umom, u otajstvo vjerujemo

U uvodu o Presvetom Trojstvu u Rimskom misalu čitamo: „Oče Svemogući, vječni Bože: koji si s jedinorođenim Sinom i Duhom Svetim, jedan Bog, jedan Gospodin: ne u jedinstvu jedne osobe, nego u trojstvu jedne supstancije. Što po Tvojoj objavi vjerujemo o Tvojoj slavi, vjerujemo isto i o Sinu i o Duhu Svetome bez razlika koje bi ih razdvajale; kako bismo ispovijedanjem istinitog i vječnog Božanstva častili posebnost osoba, jedinstvo naravi i jednakost veličanstva.“

Tajna Trojstva nije matematička, nego metafizička. Oslanjajući se na Opći direktorij za katehezu, odlomak 47 crkveni oci mogu nas poučiti da je „cijela povijest spasenja u skladu s načinima i sredstvima pomoću kojih se jedan pravi Bog, Otac, Sin i Duh Sveti otkriva ljudima i pomiruje i ujedinjuje sa sobom one koji se odriču grijeha.“ Prigrlimo Otajstvo Presvetog Trojstva i obvežimo se na intelektualni rad potreban da se darovi Duha Svetoga u punini izliju na nas zahvaljujući našoj suradnji s milošću Božjom. Tajna Presvetog Trojstva je „izvor svih drugih tajni vjere, svjetlo koje ih prosvjetljuje.“


Steven Jonathan Rummelsburg – Catholic Exchange
Prevela: Katarina Zarinkijević
Foto: Evie Shaffer – Unsplash

Print Friendly, PDF & Email
Žena Vrsna

Žena vrsna je dragocjena, ali jednostavna - baš kao biserje. Njen sjaj se povećava dok je milosrđe Božje oblikuje u sigurnoj školjci Njegova Presvetog srca. Nije savršena kao Otac, ali svakim danom tome teži. Žena vrsna si ti, ljubljena kćeri Božja, dok nastojiš biti i Marta i Marija u jednoj osobi. Da, čak i onda kada se osjećaš nesposobno, nevrijedno i slabo. Presveta Djevica, jedina vrsna, uvijek ima ispruženu ruku da te povede sa sobom. Hajdemo zajedno, s Marijom do Isusa!