On je uskrsnuo od mrtvih i iz grobne jame čovjeka je uskrisio!

uskrsnuo

Iz Homilije na Uskrs svetoga Melitona Sardijskoga, biskupa (Br. 6 – 71; SC 123, 94 – 100)

Žrtvovani Jaganjac je uskrsnuo, izbavio nas od smrti i preveo u život

“Proroci su mnogo toga prorekli o vazmenom otajstvu — a to je Krist — kome slava u vijeke vjekova, amen.

On je došao s neba na zemlju radi napaćenog čovjeka, uzeo tijelo u Djevičinu krilu i rodio se kao čovjek. Primio je na sebe čovječje patnje po tijelu podložnu bolima i uništio je tjelesne muke, jer je ubitačnu smrt uništio duhom koji nije mogao umrijeti. On je bio odveden kao janje i ubijen kao ovca. Oslobodio nas je da ne služimo svijetu, kao da nas je oslobodio iz Egipta, i izbavio nas od robovanja đavlu, kao da nas je izbavio iz ruke faraonove. Obilježio je naše duše svojim Duhom, a udove našega tijela svojom krvlju.

On je potpuno smeo smrt i silno ražalostio đavla kao Mojsije faraona. On je porazio bezakonje i nepravdu, kao što je Mojsije porazio Egipat i uništio ga neplodnošću.

On nas je izveo iz ropstva na slobodu, iz tame na svjetlost, iz smrti u život, iz potlačenosti u vječno kraljevstvo. Učinio je da budemo novo svećenstvo i izabrani, vječni narod. On je Vazam našega spasenja. On je u mnogima mnogo podnio: u Abelu ubijen, u Izaku vezan, u Jakovu izagnan, u Josipu prodan, u Mojsiju izložen, u vazmenom jaganjcu žrtvovan, u Davidu progonjen, u prorocima obeščašćen. On je u Djevici utjelovljen, na križu razapet, u zemlji pokopan, a uskrsnuvši od mrtvih uzišao je u nebeske visine.

On je Jaganjac koji nije otvarao usta, Jaganjac ubijen, Jaganjac rođen od divne Majke Marije. On je od stada uzet, na zaklanje odveden, u predvečerje žrtvovan i po mraku pokopan. Na drvu križa kosti mu nisu polomljene, a pod zemljom mu se tijelo nije raspalo. On je uskrsnuo od mrtvih i iz grobne jame čovjeka je uskrisio.”

Isus je uskrsnuo! Uistinu je uskrsnuo!

Sretan Uskrs želi vam

Uredništvo


Žena vrsna
Foto: Cathopic

Print Friendly, PDF & Email
Žena Vrsna

Žena vrsna je dragocjena, ali jednostavna - baš kao biserje. Njen sjaj se povećava dok je milosrđe Božje oblikuje u sigurnoj školjci Njegova Presvetog srca. Nije savršena kao Otac, ali svakim danom tome teži. Žena vrsna si ti, ljubljena kćeri Božja, dok nastojiš biti i Marta i Marija u jednoj osobi. Da, čak i onda kada se osjećaš nesposobno, nevrijedno i slabo. Presveta Djevica, jedina vrsna, uvijek ima ispruženu ruku da te povede sa sobom. Hajdemo zajedno, s Marijom do Isusa!