Vazmeno trodnevlje: Značenje Posljednje večere

Vazmeno trodnevlje: Značenje Posljednje večere

Kada se sportaši spremaju za velika natjecanja na kojima će se susresti s drugim momčadima ili nekim pojedincima, ulažu ogroman trud i napor kako bi upoznali svoje protivnike te ih tako što lakše svladali. Istražuju njihove pokrete, reakcije na određene situacije, način treninga, gotovo svaki detalj njihova sportskog života. Ako se oni spremaju toliko detaljno za jednu utakmicu ili meč, koliko bismo se mi tek trebali spremati za naša otajstva?

U trenutnoj situaciji najprije bismo trebali istražiti sve moguće o korizmi, ali u našem slučaju ona je prošla. Ostaje nam proučiti najvažnije trenutke Vazmenoga trodnevlja kako bismo što dublje i potpunije ušli u slavlje Uskrsa, ali ne samo za taj dan u godini, nego za svaki dan, za svaku misu do kraja našega života.

Ako želimo shvatiti Euharistiju, moramo razumjeti značenje Posljednje večere

Započinjemo naše upoznavanje događaja odlaskom u dvoranu Posljednje večere. Krist je želio svim srcem blagovati Pashu sa svojim učenicima (Lk 22,15), a kako je slavlje Posljednje večere zapravo slavlje svake euharistije, On želi blagovati tu istu Pashu sa svakime od nas. Ako želimo shvatiti logiku svake Euharistije, moramo shvatiti što je Krist učinio u dvorani Posljednje večere. Pasha je centralni događaj u životu svakoga Židova, a Krist kao vjerni Židov nije mogao ne slaviti Pashu sa svojim učenicima. Blagovalište je pripremljeno, na početku sve izgleda kao još jedna u nizu proslava, ali ova je u potpunosti drugačija. Iako je svako slavlje Pashe bilo živo posadašnjenje čudesnih djela iz prošlosti (Izl 12-14), ova Pasha po svemu je bila posebna.

Svaka Pasha slavila se po točno propisanom obredu i možemo pretpostaviti kako su je Krist i učenici slavili prema tim propisima. Iako nemamo točnih detalja u Novome zavjetu, možemo prepoznati određene dijelove te tako odrediti pobliže značenje. Prvi dio večere bio je obilježen izricanjem blagoslova nad čašom punom vina (čaša posvećenja), zahvaljujući Bogu za izbavljenje iz Egipta. Nakon toga slijedilo je blagovanje povrća u slanoj vodi kao podsjećanje na suze naroda u ropstvu.

Drugi je dio bio povezan s recitiranjem psalma 113 i izvještajem o Izlasku iz Egipta te je slijedilo ispijanje druge čaše vina (čaša slavljenja). U trećem dijelu večere slijedilo je blagovanje najprije manjih dijelova beskvasnoga kruha koji je razlomljen na početku večere, a potom je uslijedilo jedenje gorkoga povrća umakanjem u zdjelu (Iv 13,26). Nakon toga slijedi blagovanje jednoga tipičnoga pashalnog jela koje se sastojalo od pashalnog janjeta, gorkoga zelja i beskvasnoga kruha. Nakon ovoga jela slijedi lomljenje onoga većeg komada beskvasnoga kruha koji se dijeli sustolnicima (Lk 22,19). Potom slijedi ispijanje treće čaše vina (čaša otkupljenja) (Lk 22,20) koju prati pjevanje psalama 114-118.

Unatoč jasnim propisima, nešto je u Isusovoj Pashi bilo drugačije

Ovdje se događa čudna stvar, na vrhuncu pashalne večere učenici s Isusom odlaze izvan prostorije te su se uputili na Maslinsku goru (Mk 14,26). Nedostaje ispijanje četvrte čaše (čaša prihvaćanja) i takav slijed događaja morao je biti čudan za učenike koji su znali kakva su pravila slavljenja Pashe. Jednako kao što bi vama bilo čudno da svećenik preskoči Očenaš u misi, tako je i učenicima moralo biti čudno, ako ne pomalo i sablažnjujuće. Međutim, Krist je znao što radi, svjesno je najavio kako On neće piti tu četvrtu čašu vina (Mk 14,25). Prema dosadašnjem slijedu događaja Krist nije dovršio slavlje Pashe, ponešto je i izmijenio, ali nije ni dovršio.

Izmijenio je riječi blagoslova nad beskvasnim kruhom kada je rekao: Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen. A potom je učinio istu stvar i s trećom čašom: Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva. Postavlja se pitanje koji je to novi Savez? Novi u odnosu na koga ili što? Ovaj Kristov čin je uspostavljenje novoga Saveza u odnosu na onaj Savez koji je sklopljen s Mojsijem i Izraelcima na brdu Sinaj (Izl 24,1-8). Kao što je Mojsije sklopio Savez s Bogom u ime naroda, tako sada Krist sklapa Savez s učenicima u dvorani Posljednje večere.

Krist je pashalno janje koje naizgled nedostaje ovoj Pashi

Jednako kao što je izmijenjeno značenje pojedinih dijelova slavlja, nedostaje još jedna važna stvar, nedostaje pashalno janje. Međutim, nedostaje samo na prvu jer ćemo se sjetiti kako je Krist nazvan Jaganjcem Božjim (Iv 1,29). Tako je Krist pravo pashalno janje koje će biti žrtvovano za spas ljudi, jednako kao što je bilo žrtvovano prvo pashalno janje u Egiptu. Njegovom krvlju su spašeni izraelski prvorođenci, a krvlju Božjeg Sina otkupljeni smo svi.

Kao što se Pasha slavila svake godine, jednako se slavi Euharistija svakoga dana, kao spomen-čin, kao stvarno uprizorenje Kristovog otkupiteljskog djela za nas. Nema tu nikakve mogućnosti za razne interpretacije „kako se mi samo prisjećamo ili kako se to ne događa“. Na svakoj svetoj misi mi slavimo Kristovu žrtvu, događa se pravi vremeplov jer ono što se događalo u Vazmenom trodnevlju, događa se baš u trenutku kada smo na svetoj misi.

Koje je značenje Posljednje večere i četvrte čaše?

No što se događa nakon što je Krist izašao izvan prostorije? Odlazi u Getsemanski vrt zajedno s učenicima i tamo moli Oca da ga mimoiđe neka čaša. Mi znamo kako Krist moli za predstojeću muku, ali čemu spominjanje čaše (Mk 14,36)? U tim trenucima dolazi Juda koji ga je prodao za 30 srebrnjaka, ali Krist ga i dalje naziva prijateljem, nije ga odbacio (Mt 26,50), iako će Juda sam sebi presuditi ne uzdajući se u Boga (Mt 27,3-5).

Iz slavlja Pashalne večere brzo smo prešli u tamnu noć izdaje. Krista će vući po raznim sudištima, namještati lažne svjedoke i znamo kako će u konačnici završiti, ali ostaje pitanje što je s četvrtom čašom? Zašto se prekinula Pashalna večera i što će se točno dogoditi s Kristovom žrtvom? Ako vas zanima što se dogodilo i zašto, sutra slijedi nastavak.


fra Vinko Brković – Žena vrsna
Foto: TeiTo

Print Friendly, PDF & Email
fra Vinko Brković

Franjevac HFP. sv. Ćirla i Metoda. Trudi se živjeti u skladu sa "Idite po svemu svijetu i propovijedajte evanđelje svemu stvorenju" Mk 16,15 - evangelizaciju smatra primarnim pozivom u životu. U slobodno vrijeme bavi se pisanjem tekstova o različitim temama, igranjem nogometa i radom s mladima u različitim skupinama.