Vjera

krv

Presveta Krv Kristova

To je Krv prisutna na našim oltarima po riječima posvećenja, to je Krv koja je zaslužila milost posvećenja za sve nas i kroz nju se čisti i priprema našu dušu za vječni život.