Vjera

o euharistiji

Ecclesia de Eucharistia: Sv. Ivan Pavao II. o euharistiji

S obzirom na veliku ljubav svetog Ivana Pavla II. prema svetoj euharistiji, ne bi trebalo biti iznenađujuće da je posvetio encikliku toj temi. Ecclesia de Eucharistia vrlo je važan dokument u vremenu kada je jako puno katolika napustilo crkveno učenje o stvarnoj prisutnosti Krista u svetoj euharistiji.

30 Shares
hrvatske

Kardinal Josip Bozanić na Međunarodni dan priznanja RH

Nadbiskup zagrebački kardinal Josip Bozanić održao je homiliju na Misi zahvalnici, na dan 25.obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. Riječi koje dan dans snažno odjekuju i danas neka ohrabre sve nas da Domovinu učinimo Božjom svjedočanstvom svoga života!

12 Shares