Vjera

u crkvi

Božansko i ljudsko u Crkvi

Kada se loše stvari događaju u Crkvi, zbunjeni smo jer vjerujemo da je Katolička Crkva sveta. Kako je onda moguće da je istovremeno okaljana grijehom?