Za što su žene stvorene?

žene stvorene

Žene su danas zbunjene oko onoga na što su pozvane. Ako osjećamo da smo pozvane na majčinstvo na puno radno vrijeme, društvo nas nekako otpiše, kao kakve staromodne primjerke koje nisu ukorak s modernom feminističkom agendom. Znam da sam se osjećala posramljeno što nisam imala pravi posao budući da sam podizala devetero djece. Za što su žene stvorene?

Edith Stein (Sveta Tereza Benedikta od Križa) imala je štošta za kazati o prirodi žene. Ona je bila njemačka Židovka, filozofkinja, koja se obratila na katoličanstvo, pridružila se redu bosonogih karmelićanki i umrla u plinskim komorama Auschwitza. U početku je ona razumski pristupila cijeloj toj ideji da su žene drugačije od muškaraca. Na koncu, umjesto da negira svoj spol, gledala je na svoje tijelo kao na sliku svoje duše. Katharina Westerhorstmann iznosi Edithin stav o ženi u svojem radu O prirodi i pozivu žene: Koncept Edith Stein protiv pozadine radikalno dekonstruktivnog položaja.

Žene: stvorene da bi primale i pružale ljubav

Premda je Stein razumjela da je svaka žena jedinstvena, vjerovala je da su ženska tijela i duše u suštini stvorena da primaju i pružaju ljubav, i to je načelo od kojega je sačinjena ženska duša. Prema njoj, čitavo žensko biće žudi za ispunjenošću ljubavlju.

Ta se tendencija može utvrditi samo ako je žena povezana s „vječnim izvorom“. Bilo da je kod kuće ili na poslu, žena ima dar pronicljivosti kada druga osoba želi biti voljena. To je njezin dar i njezina sreća, da može dijeliti život drugoga, uglavnom tako da sudjeluje u svemu što se drugoga tiče: u velikim i malim stvarima, u radosti i trpljenju, u zadaćama i problemima. Žena može biti ispunjena kroz čitavu plejadu poziva dokle god je slobodna razvijati ovaj dar da bude tu za druge – služeći im i pružajući im ljubav.

Dostojanstvo žene

Sveti Ivan Pavao II. slaže se s Edith Stein u svojoj enciklici Mulieris Dignitatem (O dostojanstvu i pozivu žene) objavljenoj 1988. On podučava kako postoje prirodne razlike među spolovima koje nisu samo kulturološke ili spolne naravi, već se odnose na viđenje stvari, prosuđivanje, odabire, pa čak i na načine na koji muškarci i žene vole. Istinska jednakost ne znači da se muškarci i žene moraju pretvarati da su jednaki kako se jedno od njih ne bi osjećalo inferiornim. Uči nas o ženskom dostojanstvu i slavi jedinstvene ženske osobine. Žene i muškarci se nadopunjuju.

U svom zaključku, sveti Ivan Pavao II. ohrabruje žene da otkriju svoj poziv. „Isus je imao osjećaj za dostojanstvo žene i za poziv koji bi im omogućio da sudjeluju u njegovu mesijanskom poslanju. Zapravo, u duhu Kristovu, žene mogu otkriti cijeli smisao njihove ženstvenosti. Tako mogu biti raspoložene davati se drugima, a time i otkriti same sebe.“ Crkva prepoznaje otajstvo žene koja čini vječnu mjeru njezina ženskog dostojanstva.

Ohrabrena ovim riječima, ponosna što sam žena i ponosna što sam drugačija od muškarca.


Melanie Jean Juneau – Catholic mom
Prevela: Jelena Vratović
Foto: TeiTo

Print Friendly, PDF & Email
Žena Vrsna

Žena vrsna je dragocjena, ali jednostavna - baš kao biserje. Njen sjaj se povećava dok je milosrđe Božje oblikuje u sigurnoj školjci Njegova Presvetog srca. Nije savršena kao Otac, ali svakim danom tome teži. Žena vrsna si ti, ljubljena kćeri Božja, dok nastojiš biti i Marta i Marija u jednoj osobi. Da, čak i onda kada se osjećaš nesposobno, nevrijedno i slabo. Presveta Djevica, jedina vrsna, uvijek ima ispruženu ruku da te povede sa sobom. Hajdemo zajedno, s Marijom do Isusa!