Upoznaj svoju vjeru

o euharistiji

Ecclesia de Eucharistia: Sv. Ivan Pavao II. o euharistiji

S obzirom na veliku ljubav svetog Ivana Pavla II. prema svetoj euharistiji, ne bi trebalo biti iznenađujuće da je posvetio encikliku toj temi. Ecclesia de Eucharistia vrlo je važan dokument u vremenu kada je jako puno katolika napustilo crkveno učenje o stvarnoj prisutnosti Krista u svetoj euharistiji.

latinski

Latinski – živi jezik crkve

Pečat latinskoga utisnut je duboko u liturgiju Crkve iako se više ne vidi na prvi pogled. Latinski jezik pokazuje vjernost tradiciji katoličanstva i brigu da Kristova poruka ostane očuvana i nepromijenjena.