Upoznaj svoju vjeru

latinski

Latinski – živi jezik crkve

Pečat latinskoga utisnut je duboko u liturgiju Crkve iako se više ne vidi na prvi pogled. Latinski jezik pokazuje vjernost tradiciji katoličanstva i brigu da Kristova poruka ostane očuvana i nepromijenjena.